De bewijzen stapelen zich op: Het is de hoogste tijd om het gebruik van mobiele telefoons op scholen uit te bannen

Een steeds bekender beeld: leerlingen die op hun telefoon zitten. Bron afbeelding: Pexels / RDNE Stock project

De bewijzen stapelen zich op: Het is de hoogste tijd om het gebruik van mobiele telefoons op scholen uit te bannen

THEMA'S:

Vraag veel leerkrachten om het grootste probleem in de klas aan te wijzen en één antwoord komt bijna onmiddellijk: mobiele telefoons.

Een wereldwijd probleem

Er komen legitieme klachten binnen van leraren in het hele land. Ze vertellen over gevallen waarin leerlingen contact opnemen met leerlingen in andere klassen om een afspraak te maken in de toiletten. Zelfs als de telefoons in de "stille" stand staan, zijn de trillingen een voortdurende afleiding. Er gaat enorm veel lestijd verloren omdat leerkrachten leerlingen voortdurend moeten vertellen dat ze hun telefoon weg moeten leggen.

Een overvloed aan problemen

In een recent artikel van Associated Press staat: "In Californië klaagt een leraar van een middelbare school dat leerlingen tijdens de les Netflix kijken op hun telefoon. In Maryland zegt een scheikundeleraar dat leerlingen gok-apps gebruiken om weddenschappen te plaatsen tijdens de schooldag." Veel studenten zijn het daarmee eens. Alex, een student in Manchester, Missouri, beschreef zijn redenering als onderdeel van een landelijk project van de New York Times. "De uitdrukking 'ogen vastgelijmd aan het scherm' is een understatement... Bijgevolg draagt dit bij aan het overkoepelende probleem van geestelijke gezondheidsproblemen omdat studenten zo gehecht zijn aan apparaten."

Volg GIG op Telegram

Hoe groot is het probleem?

Andere studenten zijn het hier echter niet mee eens. Een andere respondent van het Times-project, Natalie uit Glen Ellyn, Illinois, deelde haar mening. "Veel studenten hebben al een negatieve houding ten opzichte van school: een belangrijke oorzaak van stress en angst voor sommigen. Ik heb sterk het gevoel dat een verbod op mobiele telefoons deze negatieve houding ten opzichte van school alleen maar zou versterken. .... Het is het gewoon niet waard." Natalie's slotzin, "Het is het gewoon niet waard", komt veel te vaak voor bij studenten, docenten en bestuurders. De mobiele telefoon lijkt een onoverwinnelijke vijand - een betreurenswaardig maar alomtegenwoordig onderdeel van het sociale weefsel.

Eigen onderzoek

In 2022 besloot Warren County, Virginia, een eigen onderzoek uit te voeren om de omvang en reikwijdte van het probleem vast te stellen. Ze hielden hun enquête online en respondenten - leraren, ouders en leerlingen - konden hun antwoorden aanvullen door commentaar te geven. De lokale krant The Northern Virginia Daily beschreef de resultaten.

Lees ook: Christelijke onderwijsvereniging: ‘ouders erg kritisch op de Lentekriebels’

Universele zorg

Het beleid van Warren County is hetzelfde als dat van veel scholen in het hele land. Studenten mogen mobiele telefoons en andere apparaten bezitten op het schoolterrein of in de bus. De apparaten moeten tijdens de les worden uitgezet, tenzij ze met toestemming van de leerkracht worden gebruikt voor een legitiem doel in de klas. Het gebruik van een ongefilterde internetverbinding is verboden. Als de regels worden overtreden, kan het apparaat in beslag worden genomen en kan de school besluiten om het alleen aan een ouder terug te geven.

Opvallende resultaten

De resultaten van de studenten toonden aan dat het probleem bijna universeel is. Meer dan 93 procent van de leerlingen had een mobiele telefoon. De overgrote meerderheid - 91 procent - nam deze telefoons mee naar school. De resultaten van de ouders waren nog verbijsterender. Meer dan 92 procent wilde dat hun kinderen hun telefoon "voor noodgevallen" hadden. Ze waren deze mening toegedaan, ook al was 85 procent het ermee eens dat de apparaten kinderen van het leren konden afleiden. Ook zag meer dan 53 procent het potentieel voor pesten en ongeoorloofd gebruik van sociale media. Bijna 40 procent van de ouders dacht dat leerlingen hun telefoon zouden kunnen gebruiken om vals te spelen.

Bestel nu gratis: De waarheid over homoseksualiteit

Ouders versus leraren

Toch woog de mogelijkheid om onmiddellijk contact op te nemen met hun kinderen zwaarder dan alle andere zorgen. In de enquête werd docenten gevraagd hoe vaak ze leerlingen moesten vragen hun telefoon weg te leggen. Meer dan 55 procent gaf toe dit één tot vijf keer per les te doen, bijna 30 procent zei vijf tot tien keer per les en bijna 15 procent moest dit vaker doen.

Confrontaties tussen leraar en leerling die niets opleveren

Wat niet vermeld werd, was de het lastige aan leerlingen te vragen hun apparaten in te leveren, zelfs wanneer de leerkracht de leerling op heterdaad betrapt bij het overtreden van de regels. Omdat er geen substantiële straf staat op ongehoorzaamheid, weigeren de leerlingen vaak om hun telefoon af te staan. Dit leidt tot een confrontatie die gemakkelijk zo ver kan escaleren dat de les feitelijk voorbij is.

Lees ook: Docent gecanceld wegens uitspraak: "De Bijbel zegt dat homoseksualiteit een zonde is"

Leraren wanhopig

Te veel leraren negeren overtredingen met betrekking tot mobiele telefoons vanwege deze "no-win" situaties. Wiskundeleraar Mark McLaughlin uit Oregon verwoordde de ervaringen van veel leraren toen hij The Guardian vertelde: "Het is elke les, elke periode. Het ergste deel van mijn baan is de mobiele telefoon-politie zijn." Patrick Truman, leraar aan een middelbare school in Maryland, sluit zich aan bij dat gevoel. Hij vertelde aan Associated Press: "Het gebruik van mobiele telefoons is niet meer onder controle. Daarmee bedoel ik dat ik het niet onder controle heb, zelfs niet in mijn eigen klas."

Leerlingen gehoorzamen niet

In een poging om het probleem onder controle te krijgen, kocht hij een caddy met 36 sleuven om telefoons van leerlingen in op te bergen. Toch verbergen leerlingen hun telefoons, spelen ze videospelletjes of checken ze sociale media als hun leerkracht niet direct naar hen kijkt. Geconfronteerd met de keuze tussen lesgeven aan de gewillige leerlingen en telefoonagent spelen, concludeerde Truman met tegenzin: "Leerlingen die op hun telefoon zitten zijn tenminste stil. Ze zijn geen gedragsprobleem."

Bestel gratis: Seksuele indoctrinatie in schoolboeken

Is het verbieden van mobiele telefoons een oplossing?

Buxton School in Williamstown, Massachusetts, heeft een ongebruikelijk plan aangenomen. Het is de leerlingen ten strengste verboden om smartphones mee te nemen naar de schoolcampus. In plaats daarvan voorziet de particuliere kostschool elke leerling van een "light phone". Volgens de fabrikant is dit een "minimale telefoon". Hij kan bellen en langzaam sms-berichten ontvangen en versturen. Hij kan niet worden gebruikt voor sociale media, het bekijken van films of surfen op het internet.

Succes op beperkte schaal

Volgens The Guardian is het experiment een succes. "De meesten zijn het er echter over eens dat de school beter af is... Het is een probleem waartegen we een best goede oplossing hebben aangedragen" zei Scott Hunter, die Engels en muziek doceert, over smartphones. Bea Sas, een laatstejaars op Buxton, voegde eraan toe: 'Ik denk dat mensen een stuk socialer zijn.'" Natuurlijk zal een plan dat werkt voor een dure kostschool "beperkt tot 90 studenten" niet noodzakelijk werken in een school met tweeduizend leerlingen.

Lees ook: Generatie Nul: Waarom de wereld zonder baby's komt te zitten

Een Noorse studie met verrassende resultaten

Epoch Health berichtte over verschillende middelbare scholen (klas zes, zeven en acht) in Noorwegen. Deze scholen verboden mobiele telefoons helemaal. Het onderzoek richtte zich op de jaren van 2010 tot 2018. De resultaten zijn opzienbarend. Hoewel alle leerlingen werden onderworpen aan het mobiele telefoonverbod, profiteerden vrouwelijke leerlingen hier veel meer van dan mannelijke.

Bevindingen

Epoch rapporteerde vier significante bevindingen die dat feit weerspiegelen.

  1. Het aantal psychologische consulten daalde met zestig procent bij vrouwelijke studenten.
  2. De voorvallen van pesten voor zowel meisjes als jongens daalde.
  3. Meisjes boekten vooruitgang in GPA (Grade Point Average: gemiddelde cijfers) en extern beoordeelde wiskundetoetsen.
  4. Meisjes volgden vaker een academische middelbare schoolopleiding.

De grondlegger van het onderzoek, Sara Sofie Abrahamsson, merkte ook op: "Hoe strenger het smartphonebeleid, hoe groter de verbetering onder vrouwelijke studenten." Ze zag ook een groter voordeel voor meisjes uit lagere sociaaleconomische kringen.

Bestel brochure EUSSR

Tijd om de inspanningen te verdubbelen

Onderzoek na onderzoek bevestigt de conclusie dat mobiele telefoons en school niet samengaan. Het enige wat ontbreekt is de wil om te handelen en de confrontatie aan te gaan met de controverse van onwillige ouders en leerlingen. Echt onderwijs moet echter ook inhouden dat je impopulaire standpunten inneemt en voor principes staat.

Niet langer wachten

Het is tijd dat Amerikaanse scholen deze en andere problemen in verband met mobiele telefoons aanpakken. Het bewijs stapelt zich op dat dergelijke apparaten een ernstig en schadelijk effect hebben op het hele onderwijssysteem. In het belang van de kinderen moeten er maatregelen worden genomen. Tien jaar geleden konden scholen doen alsof een milde disciplinaire aanpak de problemen kon oplossen. Nu wordt het falen van die aanpak steeds duidelijker.

Dit artikel is eerder gepubliceerd op tfp.org

Laatst bijgewerkt: 28 juni 2024 15:27

Doneer