Thema: Onderwijs

Weinig is belangrijker in onze samenleving dan de vorming van kinderen tot volwassenen. Onderwijs speelt daarbij een voorname rol. Wie de kinderen heeft, heeft de toekomst. Dat weten lhbt-ideologen en genderpropagandisten maar al te goed. Zelf kinderloos zetten ze alles op alles om andermans kinderen te winnen voor hun zondige zaak.

Daardoor zijn de scholen strijdtonelen geworden tussen de Seksuele Revolutie en de christelijke beschaving. Een omvangrijke lhbt-lobby dringt aan op het seksualiseren van kleuters. Hun natuurlijke walging van seksuele perversie moet zo vroeg mogelijk weggenomen worden. Deze lobby leeft bijna geheel van overheidssubsidie. Tegenover zich vindt de lhbt-lobby een groeiende groep ouders die niet willen dat hun kinderen thuiskomen met verhalen over sodomie en geslachtsverandering.

Uitgelicht

U bent onmisbaar in deze strijd.

Zorg dat u niets over dit thema mist.