Onderwijs

Weinig is belangrijker in onze samenleving dan de vorming van kinderen tot volwassenen. Onderwijs speelt daarbij een voorname rol.

Onderwijs is strijdtoneel geworden

Wie de kinderen heeft, heeft de toekomst. Dat weten lhbt-ideologen en genderpropagandisten maar al te goed. Zelf kinderloos zetten ze alles op alles om andermans kinderen te winnen voor hun zondige zaak. Daardoor zijn de scholen strijdtonelen geworden tussen de Seksuele Revolutie en de christelijke beschaving.

Lhbt-lobby

Een omvangrijke lhbt-lobby dringt aan op het seksualiseren van kleuters. Hun natuurlijke walging van seksuele perversie moet zo vroeg mogelijk weggenomen worden. Deze lobby leeft bijna geheel van overheidssubsidie. Tegenover zich vindt de lhbt-lobby een groeiende groep ouders die niet willen dat hun kinderen thuiskomen met verhalen over sodomie en geslachtsverandering.

Ouders, let op!

Veel ouders laten het onderwijs volledig over aan de school, in goed vertrouwen op de leerkrachten. Helaas is dat niet verstandig. Ouders doen er goed aan mee te kijken in het schoolboeken. Wil de school seksuele voorlichting geven, dan kunnen ouders bezwaar maken. Ouders van jonge kinderen kunnen ook thuisonderwijs overwegen als alternatief voor schoolonderwijs.

Uitgelicht

Artikelen

Alle artikelen

Publicaties

Alle publicaties

U bent onmisbaar in deze strijd.

Zorg dat u niets over dit thema mist.