De successen van Gezin in Gevaar

Formatiegesprekken

De Lentekriebelskritiek van Gezin in Gevaar bereikt zelfs de formatietafel, zo meldt de NOS. Dit nadat wij bewijsmateriaal hadden opgestuurd naar een aantal onderwijswoordvoerders van de Tweede Kamer.

Lees meer >>>

Npo lammers afb2

Pedofilie-schrijver Pim Lammers las op de NPO kinderen voor over een jongetje dat zich "tussen de billen" wast. "Wat ben je bloot!" roept moeder. Gezin in Gevaar lanceerde een petitie, en met succes! De aflevering is verwijderd.

Lees meer >>>

Plaatje Wvd L

Gezin in Gevaar is dé kartrekker tegen de Week van de Lentekriebels. Na het ontmaskeren van Rutgers' perverse lesmateriaal, kwam Nederland massaal in verzet tegen de seksualisering van basisschoolkinderen.

Lees meer >>>

Gig succ 1

Gezin in Gevaar verdedigt kind en gezin tegen de Seksuele Revolutie. Met nu al 60.000 medestanders – en dat worden er elke dag meer.

Lammers3

Gezin in Gevaar lanceerde een petitie tegen de deelname van Pim Lammers aan de Kinderboekenweek, omdat deze lhbt-activist pedofiele lectuur schrijft. Onder druk van onze petitie trok Lammers zich terug.

Lees meer >>>

Afbeelding1

Gezin in Gevaar organiseerde in 2023 het grootste pro-gezinscongres van Nederland, met meer dan 200 aanwezigen.

Lees meer >>>

Gig succ 4

Gezin in Gevaar weet steeds meer jonge mensen te bereiken en te mobiliseren om voor het gezin op te komen. We geven cursussen, verstrekken informatie en voeren straatcampagne.

Ginneken

Gezin in Gevaar voerde al vroeg actie tegen de nieuwe Transgenderwet. Na jaren actievoeren is er veel weerstand en is het wetsvoorstel gestrand. Linkse website OneWorld erkent Gezin in Gevaar als één van de leidende krachten in "de strijd tegen de wijziging" van de Transgenderwet.

Lees meer >>

GIG 22 WOH Banner boek1

Gezin in Gevaar publiceerde in 2022 De waarheid over homoseksualiteit, dat de talloze fabels en leugens van de lhbt-lobby weerlegt, vanuit de Heilige Schrift, de Kerk en de wetenschap.

Lees meer >>

Gewoonbloot foto web

Gezin in Gevaar nam in 2021 het voortouw tegen NPO-programma Gewoon. Bloot., waarin kinderen blootgesteld werden aan naakte volwassenen. De petitie ging viraal. De NPO heeft een tweede seizoen afgeblazen.

Lees meer >>

Hugo ambassadeur Hongarije

Gezin in Gevaar lanceerde een steunverklaring aan Hongarije, nadat dit land door premier Rutte was aangevallen om een wet die kinderen beschermt tegen lhbt-propaganda. Campagneleider Hugo Bos bood de handtekeningen bij de Hongaarse ambassadeur aan.

Lees meer >>

Billboard gelukt

Gezin in Gevaar verspreidde de boodschap "Gods huwelijk = 1 man + 1 vrouw" op 25 billboards langs snelwegen in heel Nederland. Daarmee werden 9 miljoen mensen bereikt.

Lees meer >>>

Gezin in gevaar rapport insteken

Gezin in Gevaar ondersteunt onderwijzers in het beschermen van kinderen tegen seksuele indoctrinatie. Zo stuurden wij ons rapport Seksuele indoctrinatie in schoolboeken aan alle 5.000 directeuren van christelijke scholen.

Gig succ 3

Gezin in Gevaar verschijnt in media als Ongehoord Nieuws, de Volkskrant en Family7, en laat daar het christelijke pro-gezinsgeluid horen. Zo doorbreken we de seculier-liberale dominantie, die elke kritiek op de lhbt-ideologie taboe wil maken.

Lees meer >>

Gig succ 5

Gezin in Gevaar publiceert op www.geziningevaar.nl nieuwsberichten over gender en gezin, en brengt daarmee de feiten die de mainstream media niet willen brengen, bijvoorbeeld over de dreiging van pornografie en het totalitaire genderbeleid.

Lees meer >>

Gomarus steunbetuiging

Gezin in Gevaar startte een publieke steunbetuiging aan de Gomarus Scholengemeenschap, nadat deze school hevige kritiek kreeg op het onderwijzen van de christelijke moraal. Deze is inmiddels 7.000 keer getekend, ook door veel ouders van leerlingen van de school.

Gig succ 2

Gezin in Gevaar voert straatcampagnes, zoals de Kruistocht voor het Gezin in Amsterdam en de actie tegen Suitsupply. Hiermee winnen we de publieke ruimte terug op de lhbt-lobby die haar probeert te koloniseren met regenboogrommel.

Lees meer >>

Gig succ 7

Gezin in Gevaar is de strijd aangegaan met het totalitaire genderbeleid van D66-minister Ingrid van Engelshoven. Onder andere met een veelgetekende petitie tegen de genderindoctrinatie die zij in schoolboeken wil laten zetten. Het genderbeleid is nu afgeschoten in de Tweede Kamer.

Lees meer >>

Benny2

Gezin in Gevaar staat onderwijsassistent Benny bij, die ontslag kreeg aangezegd omdat hij niet aan Paarse Vrijdag wil meedoen. De zaak kan op veel media-aandacht rekenen en schrikt organisaties af die christenen willen omslaan.

Lees meer >>

Conversation

Gezin in Gevaar staat ouders bij wier kinderen last hebben van seksuele indoctrinatie op scholen. Met voorlichting over bezwaar aantekenen, juridische stappen zetten en de optie van thuisonderwijs.

Tweede Kamer 2 scaled

Gezin in Gevaar maakt politiek Den Haag bewust van de noodzaak om kind en gezin te beschermen. D66 erkent de invloed van onze acties door te klagen dat ons "taalgebruik" terug te lezen is in "moties en wetsvoorstellen".

Gig succ 6

Gezin in Gevaar onthulde dat academisch onderzoek naar gender in schoolboeken aangestuurd werd door D66-minister Ingrid van Engelshoven.

Lees meer >>

Gig succ 8

Gezin in Gevaar vestigt de aandacht op de hervatte opmars van pedofilie. Als eerste schreven we over pedofielen van het ‘Kinderbevrijdingsfront’ die zouden gaan flyeren op de Gay Pride. Dat leidde tot een storm van protest in de media, waarna de politie de pedofielen heeft tegengehouden.

Lees meer >>

Gig succ 9

Gezin in Gevaar tekende protest aan tegen de vulgaire, homoseksuele straatreclames van kledingketen Suitsupply. De campagne haalde alle landelijke media en werd een groot succes. De vulgaire reclames verdwenen en nieuwe straatreclames van Suitsupply bevatten geen homo-erotiek.

Lees meer >>

Gig succ 10

Gezin in Gevaar bracht de brochure Genderideologie: diversiteit of totalitarisme van de 21e eeuw uit, de eerste Nederlandse publicatie die grondig en toegankelijk de genderideologie ontmaskert voor een groot publiek.

Lees meer >>

Gig succ 11

Gezin in Gevaar waarschuwde voor online lesprogramma Squla, dat schoolkinderen blootstelt aan homoseksualiteit. Na deze waarschuwing lieten diverse leerkrachten, schooldirecteuren en ouders weten dat ze blij waren met onze oproep en dat ze Squla zouden schrappen uit het curriculum.

Lees meer >>

Gig succ 12

Gezin in Gevaar deed als eerste grondig onderzoek naar seksuele propaganda in het Nederlands onderwijs, resulterend in het rapport Seksuele indoctrinatie in schoolboeken. Er zijn 15.000 exemplaren gedrukt om te verspreiden onder scholen, leerkrachten, politici en gezinnen.

Lees meer >>

GIG Logo Vrienden

Deel in deze successen en word ook Vriend van het Gezin! Lees meer >>

Wat anderen zeggen over Gezin in Gevaar

“Langs deze weg willen jullie laten weten dat we het erg fijn vinden te zien dat jullie hardop uitsprekend opkomen voor het gezin. Jullie laten een andere kant zien waardoor mensen nog de kans krijgen te zien dat er überhaupt een keuze is. Super. We bidden voor jullie en ondersteunen jullie van harte.” - Fam. W.

Ga door met jullie geweldig werk. Jullie zijn de enige die mij als leerkracht wél steunen en hoop geven voor de toekomst. - Dhr. W. uit Tilburg

Ik zal bidden of God u wil steunen. Ik ben dankbaar voor uw werk! U maakt mij bewust van de gevaren. - Fam. K. uit Nunspeet

Dankbaar dat er mensen zijn die de strijd aangaan tegen de onzinnige ideeën die rondwaren. Het is voor onze kinderen en kleinkinderen “opdat zij stil en gerust” leven mogen en hopelijk niet blootgesteld worden aan de waanzin die de scheppingsorde totaal op z’n kop zet. HEEL VEEL STERKTE EN GODS ZEGEN IN DE STRIJD! - Mevr. A. v.d. B.

Geachte Hugo Bos en medewerkers, hartelijk dank voor de prachtig geschreven stukken. Zij zijn voor mij - en waarschijnlijk voor vele anderen - van onschatbare waarde. Zij sterken en voeden mij. Succes met uw goede werk, - Mevr. M uit Wergea

God's zegen met jullie campagne, dit zijn onderwerpen die GOD aan het hart gaan en daar gaat het om, meer dan wat ons aan het hart gaat. - Dhr. B uit Gieterveen

Dankjewel om op te komen voor onze kinderen want het is hartverscheurend wat er allemaal gebeurt. - Mevr. L. d. C.

Ik vond het een ontzettend mooi filmpje waarin u de petitie van de +/- 5000 handtekeningen overhandigde aan de Hongaarse minister van de ambassade en tegelijkertijd jaloers makend om nog zo'n overheid te mogen hebben die nog in ziet dat het gezin de hoeksteen van de samenleving is. - Dhr. of mevr. G.A.

Al enige tijd ondersteun ik het initiatief ‘Gezin in Gevaar’. Hoe belangrijk is het dat juist in deze tijd mensen opstaan en een helder Bijbels geluid laten klinken. - Dhr. B. uit Alblasserdam

Ik heb hoge waardering voor jullie werk, voor jullie heldere en precieze formuleringen, en met name ook voor jullie beschaafde toon. - Dhr. R.R.

Ik wens u Gods rijke zegen met de uitwerking van uw prachtige, creatieve ideeën om voor het gezin op de bres te staan! - Dhr. F. v.d. S.

Doneer