Ritueel misbruik komt voor. Waarom geen onderzoek?

Ritueel misbruik komt voor. Waarom geen onderzoek?

THEMA'S:

Ferd Grapperhaus, minister van Justitie, wil geen onderzoek naar ritueel misbruik. De weigering van de minister stuit op verzet van de Kamer, die op 6 oktober hierover met hem in debat wil.

Steunbewijzen

Het radioprogramma Argos verzamelde meer dan tweehonderd getuigenissen van ritueel misbruik. Een van de meeste uitgebreide en indrukwekkende daarvan is de affaire ‘Lisa’, de zaak van een meisje dat zegt seksueel misbruikt te zijn door haar vader en een netwerk van hooggeplaatsten. Ook in deze zaak zijn er details die wijzen in de richting van ritueel misbruik. Lisa’s aangifte werd door de politie geseponeerd, ondanks het feit dat – zoals Argos bevond - er allerlei steunbewijzen voor haar beweringen waren.

Vragenlijst

Na een uitzending over de affaire Lisa werd Argos benaderd door een traumatherapeute die vertelde dat zij en haar collega’s een veertigtal cliënten behandelen die vergelijkbare verhalen vertellen als Lisa. Argos ontwikkelde daarvoor een uitgebreide vragenlijst, waarin gevraagd werd naar de aard van het misbruik, maar ook naar problemen bij het doen van aangifte of het vinden van therapeutische hulp. In de antwoorden zijn veel parallellen te vinden.

Piëteit

Ritueel misbruik is seksueel misbruik in een occult, of zelfs regelrecht satanistisch kader. Het heeft een logisch verband met abortus. Men wil immers het gevolg van de zonde niet: het verwekte kind mag niet levend ter wereld komen. Dat is erg genoeg. Maar wat gebeurt er dan? Vanuit christelijk perspectief dient zelfs een babylijkje met piëteit, dat wil zeggen eerbied, omgeven te worden, omdat het verbonden is geweest en in zekere zin verbonden blijft met een onsterfelijke ziel. Precies om die reden echter oefent het gestorven ongeboren kind als product van de zonde ook een macabere aantrekkingskracht uit.

Volg GIG op Telegram

Geprepareerde babylijkje

Uiteindelijk gaat het om hier een geestelijke strijd. Wie Gods wet loslaat, vervalt van kwaad tot erger. De ultieme onschuld van een kind aantasten en misbruiken, zelfs het stoffelijk overschot ervan, wordt dan het hoogste doel. Een onverwachte en schokkende substantiëring hiervan is recent geleverd vanuit onverwachte hoek: het RTL-5 televisieprogramma Oplichters Aangepakt van Kees van der Spek. Het programma deed onderzoek in Suriname naar het insluiten van geprepareerde babylijkjes in plastic kinderpoppen. Deze poppen zijn zeer gewild bij drugssmokkelaars die geloven dat zij langs die weg occulte krachten oproepen, die de smokkelaars ‘onzichtbaar’ maken voor douaniers (dat wil zeggen een moment van onoplettendheid in de controle veroorzaken).

Winti

Deze praktijk wordt bevestigd uit eigen onderzoek van de Amsterdamse politie, die in het programma enkele foto’s laat zien van babylijkjes die uit dergelijke poppen zijn gehaald. Van sommige baby’s is vastgesteld dat ze ondanks hun vroeggeboorte (vanwege opzettelijke abortus?) nog geademd hebben. Het programma toont ook lugubere beelden van een rituele plaats bij Paramaribo waar een (inmiddels overleden) Winti ‘priester’ gespecialiseerd was in de vervaardiging van deze poppen, waarvan de resten nog rondslingerden (zie afbeelding). Onbekend is waar de dode baby’s vandaan gehaald worden, maar dat het producten van abortus zijn ligt voor de hand.

Minister, stop het opdringen van seksualiteit op onze scholen!

LEBZ

Er is nog veel onduidelijk over de omvang van deze criminele voodoo-praktijken. Onderzoek is moeilijk, de uitzending laat zien dat betrokkenen onmiddellijk dichtslaan wanneer ze erover worden aangesproken. Voor zover er van ritueel misbruik sprake is, moet het bovendien langs de daarvoor aangewezen LEBZ, de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken, al op haar website laat weten er niet in te geloven. Daarop beroept de minister zich ook op zijn weigering.

Dierenbloed

Dit is echter een onhoudbaar standpunt. Argos laat oud-advocaat generaal Joost Hulsenbek aan het woord, die in de jaren negentig al onderzoek naar ritueel misbruik deed. Hij pleit voor een nieuw onderzoek. Hij wordt bijgevallen door buitenlandse experts. "Ik geloof de slachtoffers dat ritueel georganiseerd seksueel geweld bestaat", zegt Johannes Rörig, die door de Duitse regering is benoemd als nationaal commissaris tegen kindermisbruik. Criminoloog Michael Salter die de politie in Australië adviseert, bevestigt het bestaan van ritueel misbruik. "Ik heb zelf crime-scenes gezien waar dierenbloed over de muren was gespoten en er overal symbolen getekend waren. In sommige gevallen waren dezelfde symbolen op de lichamen van de slachtoffers gebrand."

Kamer, aan de slag!

De Tweede Kamer moet minister Grapperhaus op 6 oktober met alle nieuwe feiten confronteren en hem opdragen, desnoods los van de LEBZ, een onderzoek naar ritueel misbruik in te stellen.

--

Een principieel, niet een persoonlijk standpunt

Dit artikel heeft als doel het verdedigen van het huwelijk, het gezin en de moraal volgens de katholieke leer. Op geen enkele manier is het onze bedoeling personen te belasteren. Wij oefenen simpelweg onze vrijheid uit als kinderen van God (Rom. 8:21), zodat "iedere tong zou belijden tot glorie van God de Vader, dat Jezus Christus de Heer is." (Fil. 2:11).

Laatst bijgewerkt: 28 november 2023 06:45

Doneer