Generatie Nul: Waarom de wereld zonder baby's komt te zitten

Een te vroeg geboren baby wordt warm gehouden in een coveuse. Bron afbeelding: Flickr / unicefethiopia

Generatie Nul: Waarom de wereld zonder baby's komt te zitten

THEMA'S:

Eerdere generaties kregen namen met letters zoals de X-generatie en gen-Z. De nieuwste generatie heeft al het label Alpha gekregen. Misschien moet de generatie daarna Generatie Nul gaan heten.

Een kinderloze generatie

De reden hiervoor zal het gebrek aan baby's zijn om een generatie te maken. Een demografische winter nadert. Geboortebeperking en abortus hebben het doel bereikt om de samenleving te bevrijden van ongewenste zwangerschappen omdat maatschappelijke attitudes het verlangen naar zwangerschappen hebben weggenomen.

De mythe van overbevolking

Het is nu bekend. Overbevolking is geen bedreiging. Onderbevolking, weerspiegeld in dalende geboortecijfers wereldwijd, heeft een kritiek punt bereikt, wat duidt op een demografische crisis. Wereldwijd dalen de vruchtbaarheidscijfers, wat aanzienlijke religieuze, economische, sociale en geopolitieke uitdagingen met zich meebrengt. Dit "baby bust"-fenomeen treft in de eerste plaats elk segment van de samenleving, ongeacht inkomen, opleiding of werkstatus.

Volg GIG op Telegram

Een historische duikvlucht

De gevolgen zijn ingrijpend en hebben invloed op levensstijlkeuzes, economische prognoses en het mondiale machtsevenwicht. Veel landen zijn al ver onder het vervangingsvruchtbaarheidscijfer van 2,2 kinderen per vrouw gezakt. Prognoses voorspellen een wereldwijde bevolkingsafname in de komende vier decennia, een zeldzame historische gebeurtenis. Politieke leiders erkennen dat dit een dringende kwestie is met gevolgen voor sociale vitaliteit en duurzaamheid op de lange termijn.

Kopzorgen voorbij het Westen

Zelfs India en landen in de derde wereld die normaal gesproken hoge geboortecijfers hebben, hebben te maken met een aanzienlijke bevolkingsafname. Verstedelijking en het internet hebben vrouwen blootgesteld aan de mogelijkheid om minder of geen kinderen te krijgen en meer plezier te beleven. In Afrika ten zuiden van de Sahara bijvoorbeeld is het percentage vrouwen dat anticonceptie gebruikt de afgelopen tien jaar gestegen van 17 naar 23 procent. Deze verschuiving kan worden toegeschreven aan Afrikaanse leiders die anticonceptie en abortus promoten en de westerse programma's die deze praktijken promoten.

Lees ook: Demograaf luidt de noodklok: ‘Nederlanders krijgen te weinig kinderen’

Invloeden van buitenaf

Velen associëren deze daling in geboortecijfers met een ongezonde verschuiving naar egoïsme en individualisme, wat resulteert in een verminderde nadruk op huwelijk, gezin en ouderschap. Andere factoren zijn wetten, werkloosheidscijfers, beschikbaarheid van toeslagen, huisvestingskosten, gebruik van voorbehoedsmiddelen, kosten voor kinderopvang en studieschuld. Geen van deze factoren pakt echter de onderliggende oorzaak aan. Waarnemers speculeren dat de wortel diep in de menselijke ziel ligt. Deze verschuiving is bovenal het resultaat van een morele crisis waarin alle prioriteiten door elkaar zijn gegooid en een gevoel van richting en doel verloren is gegaan.

Een strijd tegen moderne wensen

Zo geven persoonlijke voorkeuren van volwassenen nu voorrang aan het opbouwen van carrières, vrijetijdsactiviteiten en relaties buitenshuis. Het fundamentele mandaat "Gaat heen en vermenigvuldig u" is vervangen door egoïstische overwegingen. Wereldwijd worstelen regeringen met dalende vruchtbaarheidscijfers door een pro-natalistisch beleid te voeren. Japan heeft sinds het begin van de jaren negentig stimuleringsmaatregelen voor geboorten ingevoerd, waaronder ouderschapsverlof en gesubsidieerde kinderopvang. De geboortecijfers blijven echter dalen.

Bescherm onze kinderen tegen porno. Teken voor een Nationaal Actieplan tegen Pornografie

Een verkeerde stimulans

Japan voerde later gratis kraamzorg in ziekenhuizen en geboortepremies in, waardoor de vruchtbaarheidscijfers tijdelijk stegen van 1,26 naar 1,45 over een periode van jaren. De cijfers blijven echter dalen tot 1,26 in 2022. Premier Fumio Kishida onthulde onlangs een programma met maandelijkse toelagen voor alle kinderen onder de 18, gratis scholing voor gezinnen met drie of meer kinderen en betaald ouderschapsverlof om meer geboortes aan te moedigen. Het probleem met al deze pogingen is dat ze financiële oplossingen proberen toe te passen op morele kwesties. Gezinnen zullen geen kinderen krijgen alleen op basis van financiële prikkels.

Een terugkeer naar God

Financiële prikkels zullen dus altijd tekortschieten omdat koppels gemotiveerd moeten worden door de liefde van God om het noodzakelijke offer te brengen om kinderen te krijgen. Gratis dagopvang, zwangerschapsverlof en maandelijkse toelagen zijn nuttig maar pakken de onderliggende oorzaak, namelijk egoïsme, niet aan. Er bestaat een direct verband tussen het verlies van religieuze waarden en dalende geboortecijfers. De afname van religie leidt tot minder huwelijken, die als voornaamste doel hebben om kinderen voort te brengen, niet om hen te plezieren. In de katholieke Kerk is het huwelijk een sacrament dat paren de genaden verschaft om zichzelf en hun gezin te onderhouden.

Lees ook: Onderzoek wijst altijd naar het huwelijk als weg naar stabiele toekomst

Rampspoed aan de horizon

De crisis binnen de katholieke Kerk draagt bij aan deze neergang omdat veel linkse geestelijken hun ogen hebben gesloten voor anticonceptie, abortus en morele deugdzaamheid om zich te concentreren op "sociale rechtvaardigheid". Door de verwaarlozing van de traditionele leer van de Kerk is een aanzienlijk aantal katholieken gescheiden, "hertrouwd", praktiseert anticonceptie, is voorstander van het "huwelijk" tussen mensen van hetzelfde geslacht, gaat niet meer naar de Mis, gelooft niet in de werkelijke tegenwoordigheid in het Allerheiligst Sacrament of heeft zijn geloof helemaal opgegeven. Dit is de perfecte storm die Generatie Nul zal voortbrengen.

Dit artikel is eerder gepubliceerd op tfp.org

Laatst bijgewerkt: 17 juni 2024 14:21

Doneer