GiG_Logo_Naam_Transparant

Houd genderpropaganda uit de schoolboeken!

Petitie aan Minister Van Engelshoven

juli 9, 2019

Kardinaal Eijk: ‘Gendertheorie zet seksuele moraal en geloofsverkondiging op het spel’

Foto: kardinaal Eijk houdt zijn toespraak over gender op het Rome Life Forum. Bron: Steve Jalsevac / LifeSiteNews

‘Gender’ wint aan populariteit. Er steekt echter een theorie achter die onverenigbaar is met het christelijk geloof en een gevaar vormt voor het gezin. Dat betoogde kardinaal Wim Eijk, aartsbisschop van Utrecht, in zijn toespraak bij het Rome Life Forum op 16 mei 2019. Gezin in Gevaar publiceert met toestemming van het aartsbisdom de Nederlandse vertaling van het Engelse origineel.

De gendertheorie: een bedreiging voor het gezin en de verkondiging van het christelijk geloof

(meer…)
juli 4, 2019

Overheid zwicht voor homolobby: bezuinigt op medicijnen, maar gaat wel hiv-pil verstrekken — die juist tot meer soa’s leidt

De overheid gaat per 1 augustus de hiv-preventiepil PrEP verstrekken aan homoseksuelen. Dat meldt minister Bruno Bruins (Medische Zorg) aan de Tweede Kamer. Dit terwijl de overheid flink bezuinigt op andere geneesmiddelen. Bovendien leidt de hiv-preventiepil PrEP aantoonbaar tot meer seksueel overdraagbare aandoeningen. ‘Ik kreeg het hele rijtje soa’s: chlamydia, gonorroe, enzovoorts.’

Verstrekking door GGD

PrEP is een middel dat bij regelmatige inname beschermt tegen hiv-infectie. GGD’s gaan het vooralsnog alleen verstrekken aan een ‘risicogroep’ van 6.500 seksueel zeer actieve mannen.

Zeer riskant gedrag

Een van die mannen is Jean-Pierre. De GGD interviewt hem op de voorlichtingswebsite mantotman.nl. Jean-Pierre wordt geregeld dronken en heeft dan onbeschermd seksueel contact met andere mannen. In plaats van hem tot voorzichtigheid te manen, geeft de GGD hem PrEP-pillen, voor “als je hier een gewoonte van wil maken.” Dit zegt dus een overheidsinstantie tegen een burger die zeer riskant gedrag vertoont.

Belastingbetaler draait op voor kosten

PrEP-gebruikers zullen een kleine bijdrage leveren aan de medicatie. Het grootste deel van de kosten is voor de Nederlandse belastingbetaler: per gebruiker meer dan 250 euro per jaar. Dit terwijl homoseksuelen gemiddeld meer te besteden hebben, omdat ze vaak geen gezin onderhouden. De minder kapitaalkrachtige gezinnen moeten nu wel meebetalen aan de ‘veilige’ seksuele vrijheid van homoseksuelen.

Verminderde botdichtheid

Op veiligheid valt trouwens veel af te dwingen. De beschermingsgraad blijft steken op 96%, erkent de GGD. Wie PrEP gebruikt loopt kans op nierfunctieproblemen en verminderde botdichtheid. Gebruikers moeten dan ook geregeld medische controles ondergaan bij de GGD. Vanzelfsprekend op kosten van de belastingbetaler.

PrEP leidt tot meer soa’s

Het effect van PrEP is dat homomannen minder condooms gebruiken, waardoor ze meer seksueel overdraagbare aandoeningen krijgen. Dit blijkt uit medisch onderzoek, gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift Clinical Infectious Diseases. Volgens Modern Healthcare schrijven sommige artsen het middel niet voor, omdat het riskant seksueel gedrag faciliteert.

‘Ik kreeg het hele rijtje soa’s’

De GGD weet van de soa-bevorderende werking van PrEP-gebruik. Op zijn voorlichtingswebsite laat de GGD ene Steve aan het woord, die zich door PrEP veilig waande. Steve kreeg naar eigen zeggen “het hele rijtje soa’s: chlamydia, gonorroe, enzovoorts. Vroeger kwam dat af en toe wel voor, maar nu was het bij iedere test raak.” De soa’s zaten al snel overal op zijn lichaam, vertelt Steve. “Zelfs in mijn keel.”


Homolobby

De gesubsidieerde verstrekking van PrEP is een lang gekoesterde wens van de homolobby. Onder andere het Aidsfonds en COC Nederland, die voor het overgrote deel door de overheid gefinancierd worden, hebben er jarenlang voor gelobbyd. Daarbij stellen ze hiv consistent voor als een natuurramp, terwijl het een direct gevolg is van de bloedingen die sodomie dikwijls aanricht. Ook zwijgen de staatsgesubsidieerde homolobbyisten over de soa-bevorderende effecten van PrEP-gebruik.

Op andere medicijnen wordt bezuinigd

De verstrekking van PrEP loopt in principe tot 2024. De totale kosten voor de belastingbetaler komen uit op 22 miljoen euro. Opmerkelijke uitgaven van minister Bruno Bruins, die vorig jaar nog aankondigde 467 miljoen euro te willen bezuinigen op medicijnen. Medicijnen voor mensen met ziekten die ze niet door eigen schuld hebben gekregen.Gezin in Gevaar zet zich met 0 euro subsidie 100% in voor de verdediging van kind en gezin. Help mee met een gift!

juni 17, 2019

Hoe Rutgers de aanval opent op vaderschap – én moederschap

Vaders moeten meer voor hun kinderen kunnen zorgen. Dat zegt ‘kenniscentrum’ Rutgers in een rapport over vaderschap. Het lijkt een sympathieke oproep, tot je het rapport leest. Daaruit blijkt dat Rutgers eigenlijk helemaal van vaderschap en moederschap af wil.

“Betrokken vaderschap”

Slechts één op de tien vaders neemt extra verlof op zodra er kinderen komen. Dat is te weinig, stelt Rutgers in het rapport  “The State of Dutch Fathers”. Want “betrokken vaderschap” houdt in dat je deelneemt aan de “zorg” voor je kind. Een vader die voor zijn werk veel van huis is, geldt bij Rutgers als niet-betrokken vader.

Hedendaags feminisme

Wie verder leest in het rapport, tuimelt in de wondere wereld van het hedendaags feminisme. Daarin lijden ouders aan “stereotype rolpatronen” als ze kinderen krijgen. Huilt de baby ’s nachts en kiest de moeder ervoor hem even aan te leggen, dan lijdt zij aan een stereotype rolpatroon.

“Moederschapsideologie”

Rutgers introduceert hier het begrip “moederschapsideologie” en ontkent in één adem dat moeders neurologisch beter ingesteld zijn op de zorg voor hun baby dan vaders. Dat een vrouw haar kindje negen maanden onder haar hart gedragen heeft, is van geen enkele invloed. Dat moeten we althans van Rutgers geloven.

Gelijkheid belangrijker dan gezondheid

Een echt geëmancipeerd stel (géén echtpaar – het rapport noemt in 48 pagina’s niet eenmaal het woord ‘huwelijk’) laat de vader een flesje geven. Dat de gezondheid van het kind meer gebaat is bij borstvoeding, dat is minder belangrijk dan “gendergelijkheid”.

Afbraak van het traditionele gezin

Rutgers spreekt straffe taal tegen de “hardnekkige gendernormen”. Die moet “structureel aangepakt” worden. We moeten zelfs “traditionele rolpatronen in families doorbreken”. Het gaat Rutgers dus niet om extra keuzevrijheid voor ouders: het doel van het rapport is duidelijk afbraak van het traditionele gezin.

“Diversiteitsbeleid”

Het omvormen van vaderschap dient niet het gezin, wel de feministische agenda. Het rapport zwijgt in het geheel over hoe gezinnen erop vooruitgaan. Gelijke zorgverdeling is vooral goed omdat het op de werkvloer bijdraagt “aan het realiseren van het diversiteitsbeleid.”

Vakantie

Even oppervlakkig is de bewering door Rutgers dat vaders meer willen zorgen: “60 procent van de vaders met jonge kinderen wil liever meer tijd besteden aan de zorg voor hun kind wanneer praktische zaken en kosten geen rol zouden spelen.” Ja, en 90 procent wil liever meer tijd besteden aan vakantie en andere leuke dingen wanneer praktische zaken en kosten geen rol zouden spelen.

Echte wereld

In de ideale wereld kan het allemaal. Werkvergadering bijwonen én je kleine een fruithapje geven. Maar de ideale wereld bestaat niet. In de echte wereld zijn tijd en energie beperkt. Jonge ouders moeten die tactisch verdelen. Dat doen ze in Nederland op de traditionele manier. Werken doet vooral de vader, de moeder vult dat aan. Zorgen doet vooral de moeder, de vader vult dat aan. Het is een zinnige verdeling van de beperkte tijd en energie die je als ouders hebt.

“Emancipatie stagneert”

Nederlanders zijn tevreden over deze rolverdeling. Dat is een punt van zorg voor Rutgers: “de emancipatie stagneert op dit punt, want dit is de afgelopen 15 jaar bijna hetzelfde gebleven.” Dat weerspreekt het plaatje van Rutgers dat Nederlandse vaders smachten naar meer tijd met hun kinderen. De werkelijkheid is dat vaders het wel best vinden.

Het gezin, een bron van ergernis voor feministen.

Midden- en kleinbedrijf

Zelfs als vaders het niet leuk vinden om weg van huis te zijn, dan is er nog een economische realiteit. Driekwart van Nederland werkt in het midden- en kleinbedrijf. Een paar maanden vaderschapsverlof is dan een aanslag op het bedrijf. Dito deeltijder worden.

Ivoren torens

Een keukenzaak met drie man personeel kan niet draaien als de enige verkoper drie maanden uit de running is en daarna nog maar drie dagen per week wil werken. Daarmee kun je geen bedrijf runnen. Feministes komen echter niet in zulke bedrijven. Ze zitten comfortabel in de ivoren torens van ministeries en universiteiten. Veelzeggend is dat Rutgers bijna alleen grote bedrijven, overheidsinstanties en gesubsidieerde organisaties noemt als positieve voorbeelden van organisaties die vaderschapsverlof verruimd hebben.

Gezin in Gevaar zet zich met 0 euro subsidie 100% in voor de verdediging van kind en gezin. Help mee met een gift!

Rutgers is feitelijk overheid

Rutgers gaat zijn rapport aanbieden aan minister Koolmees van Sociale Zaken. Zo wordt de illusie gewekt van een private pressiegroep die een appel doet op de overheid om koers te wijzigen. In werkelijkheid is Rutgers feitelijk een overheidsorganisatie, die blijkens het eigen jaarverslag 22 miljoen euro aan subsidie krijgt. Slechts 4,5 miljoen van Rutgers’ inkomsten komt uit private hoek, en dan vooral van grote bedrijven als IKEA en links-liberale miljardairs als Bill Gates.

Fiscale straf voor traditionele keuze

Daarnaast is de koers van Rutgers al de koers van de Nederlandse staat. Onze overheid legt echtparen die kiezen voor het traditionele kostwinnersmodel, tot wel zes keer meer belasting betalen. Dit om vrouwen aan het werk te krijgen en, in de woorden van de facto overheidsinstituut Rutgers, “traditionele rolpatronen in families [te] doorbreken.” Dit beleid, waarbij mensen die ideologisch onwenselijke keuzes maken fiscaal gestraft worden, is in de woorden van jurist prof. Jos Teunissen een “beschavingsbreuk”.

Psychologe Sietske Bergsma over het Rutgersrapport: “bijl aan wortel van het nucleaire gezin en onze vrijheid”. Bergsma hekelt ook de leugenachtige berichtgeving in de media over het rapport.

Vader en moeder inwisselbaar

Rutgers gebruikt het rapport om zijn radicale genderagenda op te dringen aan Nederland. In deze genderagenda zijn vaderschap én moederschap weggerelativeerd. Vader en moeder zijn inwisselbaar. Ze hoeven niet eens natuurlijke ouders zijn, straalt het rapport uit met kleurrijke foto’s van homoseksuelen die vrolijk met ‘hun’ kind spelen. En ze kunnen hun kind dumpen bij de kinderopvang zodat ze op kantoor verder kunnen emanciperen. Wie weigert, wordt fiscaal gestraft en maatschappelijk gestigmatiseerd.

Afschaffing van ouderschap

Wat Rutgers in zijn rapport “The State of Dutch Fathers” voorstaat is feitelijk de afschaffing van ouderschap. Volledig losgemaakt van bloedband en geslachtskenmerken is de ouder slechts een voorbijganger in het leven van het kind. Het kind betaalt uiteindelijk de rekening van Rutgers genderrevolutie.Gezin in Gevaar zet zich met 0 euro subsidie 100% in voor de verdediging van kind en gezin. Help mee met een gift!

mei 29, 2019

Geslacht veranderen mag, geaardheid veranderen niet: Tweede Kamer verbiedt ‘homogenezing’

Nederland is het land waar alles mag. Je mag zelfs je eigen leven beëindigen (euthanasie). Je mag ook je eigen geslacht veranderen. Op kosten van de belastingbetaler, want vrijheid is een groot goed. Zeggen we.

Geaardheid veranderen verboden

Die vrijheid verdwijnt zodra je niet van geslacht maar van geaardheid wil veranderen. Dan mag je nergens heen. Therapie om je van zijn homoseksuele gevoelens af te helpen, is dinsdag door de Tweede Kamer verboden. Nota bene op initiatief van de ‘liberale’ VVD.

De vrijheid is dood, lang leve de vrijheid! – Alleen gaat het niet om vrijheid. Althans niet voor de lhbt-lobby. Het gaat die machtige, rijkelijk gesubsidieerde lobby eerder om de fundamentele omvorming van de samenleving, ja van de mens. Een mens die volledig leeft uit begeerte. Als deze omvorming alleen gedwongen kan, dan moet dat maar.

De dubbele kop van Hydra

Maar hier dringt zich een paradox op. Want wat als de begeerte ontstaat naar genezing van je homoseksuele gevoelens? Dan moet je volgens de Tweede Kamer die begeerte onderdrukken, negeren, wegduwen.

O ironie! Met de strijd tegen repressie wordt een nieuwe repressie verwekt. Een zwaardere repressie, want nu moet de overheid gaan controleren wat therapeuten in de behandelkamer zeggen. De afgehakte kop van Hydra groeit dubbel terug.

Noord-Koreaanse toestanden

Nu moet justitieminister Grapperhaus van de Tweede Kamer aan de slag. Alleen is er een probleem. Er zijn in Nederland helemaal geen gevallen bekend van therapie gericht op de genezing van homo’s. “Er is geen sprake van ‘therapie’”, stelt Twitteraar Alex ten Cate vast na een rondvraag. “Er is sprake van gebed. En daar gaat de overheid niet over. Ja, in Noord-Korea. Niet hier.”

Waarop Dilan Yesilgoz (VVD), initiatiefneemster van het verbod, zich aandient. “Het zijn heftige praktijken die je hier niet moet willen,” is alles wat zij Ten Cate te zeggen heeft.Gebeden worden verboden

Wat hier gebeurt is ongeëvenaard. In een debat over strafbaarstelling van veroordeelt een prominent Kamerlid van de leidende regeringspartij gebed om genezing van zonde als “heftige praktijken” die je “niet moet willen”. Wie toch durft te bidden voor genezing, kan wat Yesilgoz betreft een boete krijgen of zelfs in de gevangenis belanden. De christenvervolging in Nederland wordt onmiskenbaar.

Forum voor Democratie

Onder de tegenstemmers was opvallend genoeg Forum voor Democratie. Kamerlid Theo Hiddema, prominent strafadvocaat, noemt de motie “juridisch wrakhout”. Partijleider Thierry Baudet zegt op Twitter:Nieuwe generatie

Baudet behoort tot een nieuwe generatie. Een die niet meer kritiekloos buigt voor de eisen van de homomaffia. Eisen die steeds absurder en ongeloofwaardigheid worden. Jonge mensen keren het roze gedram de rug toe. Ze kijken YouTube-filmpjes van de razend populaire psycholoog Jordan Peterson en lezen schrijvers als Michel Houellebecq.

Roze front

Jongeren zien wat voor redeloze dwang er uitgaat van een ideologie die geslachtsverandering tot hoogste beschavingsgoed verheft en tegelijk geaardheidsverandering verkettert. Tot nu toe speelt onvrede hierover alleen nog digitaal. Met Baudet wordt het ook electoraal. Het verbod op ‘homogenezing’ kan het roze politieke front lelijk opbreken.


Gezin in Gevaar zet zich met 0 euro subsidie 100% in voor de verdediging van kind en gezin. Help mee met een gift!

mei 27, 2019

‘Seksuele opvoeding’ door Netflix : aanzetten tot ontucht in de vorm van voorlichting

Otis Milburn ontwikkelt zich tot adviseur op seksueel gebied voor andere pubers. (beeld: Netflix)

Je kon de reclameborden aan het begin van het jaar overal in de grote steden zien opduiken: het streaming platform Netflix trekt klanten met posters die de start aankondigen van de serie Sex Education. Met afbeeldingen van tieners, het beoogde publiek. De serie is in overeenstemming met de titel, behalve dat het eerder om ‘ont-opvoeding’ gaat en zelfs om een aanzetten tot ontucht in de vorm van voorlichting.

Volledig seksueel bezig

Terwijl ze inspelen op de nieuwsgierigheid van jonge mensen gaan de acht afleveringen, die gemaakt zijn met Britse auteurs, er prat op absoluut alle taboe-kwesties aan te snijden, zodat die dat niet meer zijn. De eerste minuten van de eerste aflevering zetten de toon door een jongen en een meisje te laten zien terwijl ze volledig seksueel bezig zijn.

Ongemakkelijke vragen

De beelden zijn cru, de dialogen zelfs nog meer. Je kunt het grondig perverse karakter van de onderneming afmeten aan de hand van de ‘toon’: de held, Otis Milburn, een puistige puber en slecht op zijn gemak met meisjes, heeft als moeder een seksuologe (Jean Milburn, gespeeld door Gillian Anderson van X-File ) die met hem over alles praat. Wanneer zijn kameraden op de middelbare school ongemakkelijke vragen hebben, heeft hij vaak geïnformeerde antwoorden. Van het een komt het ander, hij wordt de seksadviseur van zijn leeftijdsgenoten. Zo is zijn eigen moeder de motor van de afleveringen, en dat komt op gang als ze hem vraagt waarom het hem niet lukt te masturberen …

Valse moraal

Men spreekt over alles wat maar enigszins in de buurt komt van de veranderingen van de puberteit en van lichamelijke relaties, met een dosis humor die erop afgestemd is het jonge publiek vast te houden. Alles volgens de criteria van de heersende valse moraal: jezelf beschermen tegen zwangerschap, jezelf beschermen tegen seksueel overdraagbare infecties is genoeg om je van alle kwaad vrij te pleiten.

Toorn

Terwijl Sex Education middelbare scholieren op haast pornografische wijze in beeld brengt, zorgt het andere eigentijdse criterium van ‘wederzijdse instemming’ tussen tieners ervoor dat de producenten de toorn van de wet ontlopen.

‘Vrolijk en fijn’

Genderideologie, het goedpraten van homoseksualiteit, de goedkeuring van alles wat “prettig is”, zolang de hoofdpersonen het er maar over eens zijn, het zit er allemaal in. Dit verklaart waarschijnlijk het ongebreidelde enthousiasme van de media, die in Europa en Noord-Amerika immers vol lof zijn. Voor Le Monde is het “een vrolijke en fijne serie over het seksuele leven van tieners” – “geen sprake van dat er ouders worden geschokt”.

Dit is alles van een onuitsprekelijke droefheid. (Jeanne Smits)

mei 1, 2019

Zorgwekkend: voorlezende travestieten blijken veroordeelde pedofielen

Afbeelding: Kindermisbruiker William Travis Dees bij de bibliotheek in Houston. De kip op zijn schouder is in de homobeweging een symbool voor interesse in seks met kinderen.


Voor de tweede keer in korte tijd is een voorlezende travestiet ontmaskerd als veroordeelde kindermisbruiker. Door het voorlezen aan kleine kinderen proberen pedofielen hun seksuele perversie in de mainstream te krijgen.

(meer…)
april 16, 2019

D66 dramt door: vierjarige kinderen krijgen nóg meer genderpropaganda

Minister Van Engelshoven op werkbezoek. Foto: Sebastiaan ter Burg / Wikimedia Commons


Denkt uw kind bij ‘straaljagerpiloot’ aan een man? Niet goed, vindt onderwijsminister Ingrid van Engelshoven (D66). Kleine kinderen lijden volgens de minister aan “genderstereotypen”. De minister schakelt nu het onderwijs in om ‘genderstereotypering te doorbreken’. Het is slechts een van de vele maatregelen waarmee Van Engelshoven de genderideologie aan ons opdringt.

(meer…)
april 5, 2019

De ontmaskering van de mythe van overbevolking

We worden voortdurend benaderd door mensen die vragen hoe ze de argumenten kunnen weerleggen van mensen die zeggen dat de wereld overbevolkt is. Daarom hebben we besloten een klein begin te maken, onder de noemer ‘Hoe de mythe van overbevolking te weerleggen in drie kleine stappen.’

(meer…)

Over Gezin in Gevaar


De campagne Gezin in Gevaar zet zich in voor de bescherming van het gezin, dat bestaat uit vader, moeder en kinderen. Wij verzetten ons tegen de losgeslagen seksualisering en schadelijke gender-ideologie. Gezin in Gevaar is een campagne van Stichting Civitas Christiana, dat de christelijke beschaving wil verdedigen vanuit de principes van traditie, familie en privé-eigendom.

Peiling


Ik ben tegen gender-indoctrinatie in schoolboeken!

Uw gegevens worden verwerkt door Stichting Civitas Christiana, zodat wij u in de toekomst op de hoogte kunnen houden van onze campagnes. U hebt te allen tijde het recht uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Civitas Christiana houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) stelt.

Een campagne van Civitas Christiana

Blijf op de hoogte en volg ons op social media! >

Contact

Postadres: Civitas Christiana
Pastoor Rabouplein 5
6564 BP Heilig Landstichting
KvK-nummer: 60350776
info@geziningevaar.nl

U kunt ons op werkdagen van 9 tot 5 bereiken op dit telefoonnummer: 024-7820 504

Help ons in de strijd voor het gezin!

Uw donatie is meer dan nodig.

Doneer nu! »