Steun via internet de nieuwe anti-pedofielenwet

Steun via internet de nieuwe anti-pedofielenwet

Wat is weerzinwekkender dan weloverwogen kindermisbruik? Toch is dit aan de orde van de dag. Op internet circuleren zelfs handboeken met instructies hoe je kinderen seksueel kunt misbruiken. Zij leggen uit hoe je het vertrouwen van een kind wint en hoe je het onder druk zet om zijn mond te houden.

Ernstig misdrijf

Minister Grapperhaus wil dergelijke “voorbereidingshandelingen” voor pedofilie strafbaar stellen. Terecht, want wie gaat zitten uitdenken hoe hij een kind onder zijn seksuele controle kan krijgen en daarvoor concrete stappen zet, heeft al een ernstig misdrijf begaan, ook al is het nog niet tot concreet misbruik gekomen. Zo’n eerste stap is het downloaden van een pedofiel handboek. Als dat uit “wetenschappelijke belangstelling” is – het bekende motief destijds achter de ‘waardevolle’ kinderporno-collectie van de pedofiele PvdA-senator Brongersma – dan moet dat maar eens aangetoond worden.

‘Triest record’

De inhoud van de pedofiele handboeken liegt er intussen niet om. Kennelijk zijn pedofielen tot bevrediging van hun afwijking tot alles in staat. Zo leert hij uit de handleiding hoe hij het best een kwetsbaar slachtoffer kan uitzoeken, waarbij de kans op ontdekking het kleinst is. Volgens het expertisebureau Online Kindermisbruik is er in 2019 ruim 300.000 keer melding gedaan van online seksueel misbruik van minderjarigen. Dit is een “een triest record”: nooit eerder werden er zoveel gevallen van kinderporno geregistreerd.

Minister, stop het opdringen van seksualiteit op onze scholen!

‘Verkeerd uitleggen’

Grapperhaus legt nu zijn voorstel ter becommentariëring voor via internetconsultatie.nl. Het lijkt er echter op dat vooral pedofielen en hun medestanders daar gebruik van maken om hun duit in het zakje te doen. Een pedofiel uit Hengelo bestaat het zelfs om de voorgestelde wet als ‘discriminatie’ van pedofielen uit te leggen. Er bestaat namelijk ook niet-pedofiel kindermisbruik en dus “dwarsboomt” de wetgever het “kennisnemen” van “gedachtegoed” (de pedofiele handboeken) door pedofielen omdat die “die een groter risico lopen dat het OM en rechters hun intentie verkeerd uitleggen”. Alsof de onderwereld protesteert tegen het wapenverbod, omdat criminelen bij wapenbezit “een groter risico lopen dat het OM en rechters hun intentie verkeerd uitleggen”.

Propagandist

De man uit Hengelo is niemand minder dan Norbert de Jonge, oud-bestuurslid van de verboden verklaarde pedofielenvereniging Martijn. Deze pedofielenvoorman heeft van zijn afwijking zijn beroep gemaakt. Hij is een onvermoeibare propagandist van pedofilie en runt een Online Video Platform, waar ‘deskundigen’ deze afwijking goedpraten, en waar bezoekers video’s kunnen kijken met schaars geklede kinderen. Consistentie kan hem niet ontzegd worden: hij is de eerste die op de internetconsultatie bezwaar tegen het wetsontwerp aantekent. Behoorlijk onbeschaamd, maar wie kijkt daarvan op?

Minister, stop de fiscale bestraffing van het kostwinnersgezin!

Gebruik uw recht

Help daarom een stokje te steken voor de schaamteloze pedofiele manipulatie van de internetconsultatie. Maak gebruik van uw recht dit wetsontwerp van minister Grapperhaus te steunen en hem aan te moedigen tot verdere wettige bescherming van kinderen tegen seksualisering. De internetconsultatie geeft u gelegenheid antwoord te geven op drie vragen. U bent natuurlijk vrij in uw eigen antwoord, maar Gezin in Gevaar reikt u hiervoor de volgende suggestie aan.

De eerste vraag luidt:

Wat vindt u goed in dit wetsvoorstel en waarom? Antwoord: Concrete stappen nemen ter voorbereiding van kindermisbruik dient net zo goed strafbaar te zijn als het kindermisbruik zelf. Ik ondersteun het wetsvoorstel daarom van harte.

De tweede vraag luidt:

Wat minder goed? En waarom vindt u dat? Antwoord: Het wetsvoorstel gaat in de goede richting, maar blijft te beperkt. Pedofiele handboeken op internet zijn een exces. Er zou echter een strafbaarstelling moeten zijn van elke poging kinderen te seksualiseren, dat wil zeggen voortijdig tot subject of object van seksualiteit te maken.

De derde vraag luidt:

Wat zou u de minister van Justitie en Veiligheid willen meegeven over dit voorstel? Antwoord: Laat, met het oog op het bovenstaande, de minister met een Nationaal Actieplan tegen seksualisering van kinderen komen, zodat de wet hen niet alleen tegen pedofielen beschermt, maar bijvoorbeeld ook verhindert dat zij in reclame-uitingen seksueel worden neergezet.

Nogmaals, onze antwoorden zijn een suggestie. U kunt ook zelf iets invullen. Ter verdieping kunt u desgewenst hier het wetsvoorstel zelf en de toelichting downloaden. Waar het om gaat is dat we het initiatief niet aan de pedofiele lobby laten. Die moet juist aangepakt worden. Laat u dus horen en help duidelijk te maken dat voor dit wetsontwerp een breed draagvlak bestaat. Voor een betere bescherming van onze kinderen!

Gezin in Gevaar zet zich met 0 euro subsidie 100% in voor de verdediging van kind en gezin. Help mee met een gift!

Laatst bijgewerkt: 28 november 2023 06:49

Doneer