Nalaten aan de verdediging van kind en gezin

Nalaten aan de verdediging van kind en gezin

Draagt u Gezin in Gevaar een warm hart toe en wilt u de campagne ook na uw overlijden blijven steunen? Dat kan op twee manieren:

  1. U kunt Gezin in Gevaar in uw testament als (mede-)erfgenaam benoemen. Gezin in Gevaar ontvangt (een percentage van) de goederen en het geld dat u nalaat. Dit zal volledig ingezet worden voor de verdediging van het gezin.
  2. U kunt ook een legaat opstellen. Gezin in Gevaar krijgt dan een vastgelegd deel van uw erfenis, bijvoorbeeld kunst of een som geld.

Al deze mogelijkheden zijn eenvoudig in uw testament vast te leggen. Een notaris kan u daarbij helpen. U heeft onderstaande gegevens nodig als u Gezin in Gevaar in uw testament wil zetten:

Stichting Civitas Christiana
ter ontvangst van Gezin in Gevaar
Kruisboog 31
3905 TE Veenendaal
KvK-nummer: 60350776

Normaal gesproken betaalt degene die de erfenis ontvangt daarover erfbelasting. Maar omdat stichting Civitas Christiana de ANBI-status heeft, hoeft zij geen erfbelasting te betalen. Dat betekent dat 100% van de goederen of geld dat u schenkt kan worden gebruikt voor de verdediging van het gezin en de christelijke waarden. Een groot voordeel!

Heeft u vragen over nalaten aan Gezin in Gevaar, mail dan naar [email protected] of bel 0318-884020.

Doneer