Motie Hertzberger aangenomen: onderzoek naar Nederlandse aanpak geslachtstransitie

Rosanne Hertzberger (NSC) kijkt vertwijfeld aan het einde van de woordenwisseling met zorgminister Pia Dijkstra (D66) die, gesteund door partijgenote Wieke Paulusma (links), op geen enkele manier wilde meewerken. Maar Hertzbergers motie is nu dus wel aangenomen. (Beeld: screenshot Tweede Kamer)

Motie Hertzberger aangenomen: onderzoek naar Nederlandse aanpak geslachtstransitie

THEMA'S:

Ondanks verzet van linkse partijen is de motie van Rosanne Hertzberger (Nieuw Sociaal Contract, NSC) door de Tweede Kamer aangenomen. Deze motie wil nader onderzoek naar de schade die transgenderbehandelingen aanrichten en “verzoekt de regering om onderzoek te laten doen naar de fysieke en mentale gezondheidsuitkomsten na behandeling met de Dutch protocol-methodiek en deze te vergelijken met cohorten patiënten in andere Europese landen met een andere zorgstandaard.”

Alle moties afgeraden

De weerzin bij links om de gezondheidsschade door de Nederlandse aanpak van ‘geslachtstransities’ nader te onderzoeken, was eerder al gebleken toen zorgminister Pia Dijkstra (D66) zich tijdens het Kamerdebat in duizend bochten wrong om daar maar niet aan te hoeven voldoen. Volgens de minister weten medische “professionals” heus wel waar ze mee bezig zijn en moet de politiek zich daar niet mee bemoeien. Dit terwijl er sterke aanwijzingen zijn dat nogal wat 'professionals' lijden aan belangenverstrengeld groepsdenken. Minister Dijkstra ried echter alle moties af die om nader onderzoek vragen naar de langetermijneffecten van transgenderbehandelingen en noemde die "overbodig".

Dutch protocol

Behalve NSC hadden ook ChristenUnie en SGP hun zorg laten blijken dat de explosieve ontwikkeling van ‘geslachtstransities’ het gevolg kan zijn van ‘sociale besmetting’, terwijl authentieke genderdysforie - de stoornis dat het zelfgevoel van mensen niet met hun geslacht overeenstemt - vanouds maar zelden voorkomt. In Nederland is de aanpak van het hormonale blokkeren van de normale geslachtelijke ontwikkeling (het Dutch protocol) ontwikkeld bij minderjarigen die denken aan genderdysforie te lijden.

Volg GIG op Telegram

Buitenland maakt pas op de plaats

Maar al te vaak echter blijkt dat het om een voorbijgaande illusie gaat die met het geslachtsrijp worden te maken heeft. 80 tot 95% van deze jongeren groeit over de geslachtsverwarring heen. Dat levert tal van spijtoptanten van ‘geslachtstransitie’ op, waarbij de aangerichte lichamelijke of geestelijke schade vaak niet meer is te herstellen. Om die reden is in tal van landen (Engeland, Zweden, Noorwegen en Finland) pas op de plaats gemaakt met transgenderbehandelingen, in het bijzonder bij het inzetten van puberteitsremmers.

Zelfs cijfers zijn ‘privacy-gevoelig’

NSC-Kamerlid Rosanne Hertzberger probeerde van de minister de cijfers op tafel te krijgen die in staat moeten stellen om Nederlandse patiënten die lijden aan vermeende genderdysforie objectief te vergelijken met die van het buitenland. Dijkstra beriep zich op het feit dat die gegevens privacygevoelig zouden zijn. Hertzberger benadrukte daarop dat zij een puur cijfermatige vergelijking voorstaat, maar de minister hield vol dat zelfs geanonimiseerde gegevens inbreuk zouden maken op de persoonlijke levenssfeer. Ze kreeg vanuit de Kamer steun van o.a. partijgenote Wieke Paulusma die er ook al op vertrouwde dat “professionals” vanzelf wel “de goede dingen doen” en dat Kamerleden die cijfers wilden zien “op de stoel van de arts” wilden gaan zitten.

Levenslange consequenties aan genderbehandeling

Het verzet van D66, SP, GroenLinks-PvdA, PvdD, Volt maar ook van het CDA naar de mogelijk onomkeerbare schade die de ‘Dutch protocol’ aanricht, valt niet overal in goede aarde. “Motie Hertzberger is aangenomen!” twittert het account Genderpunt. “Wel een raadsel hoe Jimmy Dijk (SP) en Henri Bontenbal (CDA) tegen een onderzoek kunnen zijn, als steeds duidelijker wordt dat de wetenschappelijke onderbouwing van het Dutch protocol rammelt, terwijl kinderen wel levenslang met consequenties hebben te maken.”

Bestel gratis: Genderboek

'Dan dooft het licht'

Journalist Jan Kuitenbrouwer die het Dutch protocol eerder al aan de kaak stelde, vraagt zich af hoe je in deze kwestie tegen onderzoek kan zijn en reageert, eveneens op X: “Wereldwijd groeit de twijfel of onomkeerbare hormoonbehandeling van jonge mensen met genderschmertz een goed idee is. In steeds meer landen wordt die behandeling aan banden gelegd. NSC wil dat kabinet de behandeling evalueert, en deze partijen stemmen tegen. Dan dooft het licht.”

Laatst bijgewerkt: 29 februari 2024 18:32

Doneer