Over ons

Gezin in Gevaar verdedigt het door God gegeven gezin tegen de aanvallen van de gender-ideologie, de lhbt-dictatuur en tegen de seksualisering van kinderen. De campagne is onderdeel van Stichting Civitas Christiana.

Het ontstaan van Gezin in Gevaar

Gezin in Gevaar is in 2018 opgericht door Hugo Bos, uit bezorgdheid om de toenemende aanvallen van de Seksuele Revolutie op de onschuld en opvoeding van kinderen. De eerste actie was tegen de seksuele reclames van kledingfabrikant SuitSupply. Onze petitie en straatcampagne domineerden dagenlang het nationale nieuws en zonden een krachtig signaal uit tegen seksualisering.

60.000 medestrijders

Tegenwoordig heeft Gezin in Gevaar een achterban van 60.000 medestanders, die meestrijden voor de verdediging van kind en gezin tegen de Seksuele Revolutie. Zij zetten zich in tegen seksuele indoctrinatie van schoolkinderen, maar ook tegen de fiscale discriminatie van kostwinners en de opmars van pedofilie.

Successen in de strijd

Met groeiend succes. Zo leidde een petitie van Gezin in Gevaar tot de terugtrekking van lhbt-activist Pim Lammers, auteur van lectuur die pedofilie verheerlijkt, als dichter van de Kinderboekenweek. Schoorvoetend moesten landelijke media erkennen dat conservatief verzet werkt.

Wie betaalt Gezin in Gevaar?

Stichting Civitas Christiana, waar de campagne Gezin in Gevaar onder valt, wordt volledig gedragen door donaties. Anders dan politieke partijen en lhbt-lobbyclubs krijgen wij geen enkele euro subsidie van welke overheid dan ook. Daardoor zijn wij écht onafhankelijk. Meer weten over onze financiën? Kijk hier.

Kom in actie. Help mee het gezin verdedigen!

Ziet u ook dat de onschuld van kinderen bedreigd wordt? Strijd dan mee voor de christelijke normen en waarden. Word onderdeel van de groeiende verdediging van het gezin!

1 – Word expert. Krijg exclusieve updates, bestel informatieve brochures en blijf op de hoogte van het laatste nieuws. En laat ons weten wat u denkt door een peiling in te vullen!

Schrijf in op de nieuwsbrief - Bestel gratis publicaties - Lees artikelen - Geef uw mening

2 – Word volger. Bezoek onze social media kanalen en nodig uw vrienden uit om bij onze beweging te komen!

Facebook - Twitter - WhatsApp - Telegram - YouTube

3 – Word donateur. Help met een gift de verdediging van het gezin uit te bouwen!

Doneer

4 – Word actievoerder. Onderteken een petitie en dring in Den Haag aan op actie tegen seksuele indoctrinatie!

Teken een petitie

5 – Word Vriend van het Gezin. Met een maandelijkse donatie steunt u de verspreiding van petities, straatcampagnes en andere verdedigingen van kind en gezin!

Doneer maandelijks

Een principieel, niet een persoonlijk standpunt

Bij het schrijven van onze publicaties zijn we niet van plan om iemand te kwetsen of in diskrediet te brengen. We worden niet gedreven door persoonlijke haat tegen een individu. In geestelijk verzet tegen individuen of organisaties die de homoseksuele agenda bevorderen, is onze enige bedoeling de verdediging van het traditionele huwelijk, het gezin en de kostbare overblijfselen van de christelijke beschaving. Als praktiserende katholieken zijn wij vervuld van mededogen en bidden wij voor hen die strijden tegen de onverbiddelijke en gewelddadige verleiding tot zondige homoseksuele handelingen. Wij bidden voor hen die uit menselijke zwakheid in zondige homoseksuele handelingen vervallen, opdat God hen bijstaat met zijn genade. Wij zijn ons bewust van het enorme verschil tussen enerzijds deze individuen die worstelen met hun zwakheid en ernaar streven om deze te overwinnen, anderzijds anderen die hun zonde veranderen in een reden voor hoogmoed en proberen hun levensstijl op te leggen aan de samenleving als geheel, in flagrante tegenstelling tot de traditionele christelijke moraal en de natuurwet. Maar ook voor deze mensen bidden we. We bidden ook voor de rechters, wetgevers en overheidsfunctionarissen die op een of andere manier stappen ondernemen die homoseksualiteit en het “homohuwelijk” ten goede komen. We oordelen niet over hun bedoelingen, inwendige disposities, of persoonlijke motivaties. Wij verwerpen en veroordelen elke vorm van geweld. We oefenen eenvoudigweg onze vrijheid uit als kinderen van God (Rom. 8:21) en ons recht op vrije meningsuiting en het openhartig, onbeschaamd en openbaar vertoon van ons katholieke geloof. Wij verzetten ons tegen argumenten met argumenten. Op de argumenten ten gunste van homoseksualiteit en het “huwelijk” tussen mensen van hetzelfde geslacht reageren we met argumenten die gebaseerd zijn op de rechtschapen rede, de natuurwet en de Goddelijke Openbaring. In polemische uitspraken in onze publicaties is het mogelijk dat een of andere formulering als buitensporig of ironisch wordt ervaren. Dat is niet onze bedoeling.

Doneer