Over ons

Het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Het is de kiemcel van waaruit de samenleving zich opbouwt en uitbreidt. Daarom moeten wij opkomen voor het gezin.

Het gezin bestaat uit vader, moeder en kind(eren).

Het cement van het gezin is het huwelijk. Het huwelijk is de verbintenis van man en vrouw met het oog op het samen krijgen en liefdevol opvoeden van kinderen. Deze verbintenis is hoog verheven boven bijvoorbeeld commerciële verbintenissen. Het huwelijk is een afspiegeling van het verbond tussen Christus en zijn Kerk, lezen wij in de Bijbel. Het heiligt man en vrouw.

Het huwelijk biedt kinderen een stabiele basis om op te groeien. Verbreken man en vrouw de huwelijksband, dan komen kinderen in de kou te staan. De gevolgen zijn drastisch. Kinderen uit gebroken gezinnen dalen in schoolniveau, raken eerder depressief en hebben een zwakkere band met de ouders, aldus een kenniscentrum van de Nederlandse overheid. Gezien het hoge echtscheidingscijfer in Nederland is dit een probleem van ongekende maatschappelijke proporties.

De samenleving heeft een belangrijke rol te vervullen bij de bescherming van het gezin. Dat gebeurt nu niet. Kinderen krijgen met vier jaar (!) al seksuele ‘voorlichting’. In de bovenbouw worden ze bestookt met genderwaanzin. Buiten school zien kinderen de seksuele reclames van bedrijven als Suitsupply en Second Love. Televisieseries toont hun beelden die vroeger alleen in pornofilms voorkwamen. Zo kunnen we wel even doorgaan.

Ons christelijk geweten roept op tot verzet tegen de aanvallen op het gezin. Deze aanvallen worden steeds intenser. Kritiek daarop wordt bestempeld als ‘homofoob’ en ‘transfoob’ – quasi-psychiatrische begrippen uitgevonden om critici weg te zetten als geesteszieken.

Een instructief voorbeeld van de toegenomen onvrijheid is het homo’huwelijk’. Twintig jaar geleden werd dat algemeen gezien als absurditeit – ook door prominente homo’s als Pim Fortuyn. Hetzelfde standpunt kwam ambtenaar Wim Pijl in 2016 op ontslag te staan. In Amerika krijgen banketbakkers al fikse boetes als zij weigeren taarten te bakken voor een homo’huwelijk’, en worden academici hevig geïntimideerd als zij vraagtekens zetten bij het transgenderisme.

Die richting gaat het ook op in Nederland. Seksuele perversie wordt opgedrongen door nietsontziende radicalen. De bestuurselite buigt feilloos mee. Het slachtoffer van dit alles is het gezin, en daarmee de kwetsbaarste en kostbaarste mensen: de kinderen. Het is voor hun welzijn dat de campagne Gezin in Gevaar actie voert.

Help mee een halt toe te roepen aan de afbraak van het gezin. Steun Gezin in Gevaar met een donatie!

Een principieel, niet een persoonlijk standpunt

Bij het schrijven van onze publicaties zijn we niet van plan om iemand te kwetsen of in diskrediet te brengen. We worden niet gedreven door persoonlijke haat tegen een individu. In geestelijk verzet tegen individuen of organisaties die de homoseksuele agenda bevorderen, is onze enige bedoeling de verdediging van het traditionele huwelijk, het gezin en de kostbare overblijfselen van de christelijke beschaving. Als praktiserende katholieken zijn wij vervuld van mededogen en bidden wij voor hen die strijden tegen de onverbiddelijke en gewelddadige verleiding tot zondige homoseksuele handelingen. Wij bidden voor hen die uit menselijke zwakheid in zondige homoseksuele handelingen vervallen, opdat God hen bijstaat met zijn genade. Wij zijn ons bewust van het enorme verschil tussen enerzijds deze individuen die worstelen met hun zwakheid en ernaar streven om deze te overwinnen, anderzijds anderen die hun zonde veranderen in een reden voor hoogmoed en proberen hun levensstijl op te leggen aan de samenleving als geheel, in flagrante tegenstelling tot de traditionele christelijke moraal en de natuurwet. Maar ook voor deze mensen bidden we. We bidden ook voor de rechters, wetgevers en overheidsfunctionarissen die op een of andere manier stappen ondernemen die homoseksualiteit en het “homohuwelijk” ten goede komen. We oordelen niet over hun bedoelingen, inwendige disposities, of persoonlijke motivaties. Wij verwerpen en veroordelen elke vorm van geweld. We oefenen eenvoudigweg onze vrijheid uit als kinderen van God (Rom. 8:21) en ons recht op vrije meningsuiting en het openhartig, onbeschaamd en openbaar vertoon van ons katholieke geloof. Wij verzetten ons tegen argumenten met argumenten. Op de argumenten ten gunste van homoseksualiteit en het “huwelijk” tussen mensen van hetzelfde geslacht reageren we met argumenten die gebaseerd zijn op de rechtschapen rede, de natuurwet en de Goddelijke Openbaring. In polemische uitspraken in onze publicaties is het mogelijk dat een of andere formulering als buitensporig of ironisch wordt ervaren. Dat is niet onze bedoeling.