Homoseksualiteit

Seksualiteit is door God aan man en vrouw gegeven voor het huwelijk. Het is gericht op het voortbrengen van nieuw leven en de wederzijdse ondersteuning van de echtgenoten.

Homoseksuele handelingen zijn strijdig met de wil van God, zo leren Heilige Schrift en Kerk ondubbelzinnig. Naar hun aard sluiten deze handelingen de verwekking van nieuw leven uit. Zonder inbedding in huwelijk, gezin en man-vrouw-complementariteit, geven die een vrijheid aan seksuele begeerte die de mens al snel tot slaaf maakt:

"...En daarom heeft God hen overgelaten aan onterende driften. Hun vrouwen
hebben de natuurlijke omgang met de tegennatuurlijke verwisseld; en ook de
mannen hebben de natuurlijke omgang met de vrouw laten varen, zijn in lust voor
elkander ontvlamd, en mannen plegen ontucht met mannen."
(Romeinen 1:26-27)

Uitgelicht

Artikelen

Alle artikelen

U bent onmisbaar in deze strijd.

Zorg dat u niets over dit thema mist.