Gender

"Man en vrouw schiep Hij hen" lezen we in Genesis 1:27. De eenheid van man en vrouw in het huwelijk brengt nieuw leven voort en is fundamenteel voor de samenleving. Het is een afspiegeling van Christus' liefde voor de Kerk.

Gender

De Seksuele Revolutie wil de geslachtelijkheid van de mens uitwissen. We spreken überhaupt niet meer van geslacht, maar van 'gender'. Dat is veranderlijk. Je kunt transgender zijn, non-binair, queer... De lhbtqiap+-lettersoep kent ondertussen ontelbare begrippen.

Paarse Vrijdag

Genderideologen zijn vooral gebrand op het verkondigen van hun ideologie via scholen. Kinderen moeten zo vroeg mogelijk ondergedompeld worden in het nieuwe denken over geslacht en seksualiteit. Denk aan de Week van de Lentekriebels en Paarse Vrijdag.

VN en WHO verspreiden gender-ideologie

In de afgelopen decennia hebben we een wereldwijde verspreiding van gender-ideologie gezien. Via de WHO en de VN-conferenties (Caïro, Beijing) wordt een geheel nieuw begrip van geslacht en seksualiteit gepredikt. Landen die zich verzetten, worden gestraft.

Uitgelicht

Artikelen

Alle artikelen

Publicaties

Alle publicaties

Genderideologie: diversiteit of totalitarisme van de 21e eeuw?

Antwoorden op de belangrijkste vragen die iedereen moet weten

U bent onmisbaar in deze strijd.

Zorg dat u niets over dit thema mist.