Thema: Gender

"Man en vrouw schiep Hij hen" lezen we in Genesis 1:27. De eenheid van man en vrouw in het huwelijk brengt nieuw leven voort en is fundamenteel voor de samenleving. Het is een afspiegeling van Christus' liefde voor de Kerk.

De Seksuele Revolutie wil de geslachtelijkheid van de mens uitwissen. We spreken überhaupt niet meer van geslacht, maar van 'gender'. Dat is veranderlijk. Je kunt transgender zijn, non-binair, queer... De lhbtqiap+-lettersoep kent ondertussen ontelbare begrippen.

In de afgelopen decennia hebben we een wereldwijde verspreiding van gender-ideologie gezien. Via VN-conferenties (Caïro, Beijing) wordt een geheel nieuw begrip van geslacht en seksualiteit gepredikt. Landen die zich verzetten, worden gestraft.

Uitgelicht

U bent onmisbaar in deze strijd.

Zorg dat u niets over dit thema mist.