Stop het opdringen van seksualiteit op onze scholen!

Petitie aan Dennis Wiersma, minister van Onderwijs

Stop het opdringen van seksualiteit op onze scholen!

Nederland heeft christelijk onderwijs. Daarbij leren kinderen dat seksualiteit voor binnen het huwelijk is, gericht op nieuw leven en op het gezin dat de hoeksteen van onze samenleving is.

De Onderwijsinspectie is bevoegd om toe te zien op de kwaliteit van dit onderwijs. Maar nu stuurt de minister van Onderwijs de inspectie op pad, niet voor de handhaving van de kwaliteit maar voor het opdringen van de liberale seksualiteit.

Deze liberale seksualiteit komt in de praktijk neer op zaken die haaks staan op de Heilige Schrift en de christelijke moraal: homoseksualiteit, echtbreuk en transgenderisme.

Schoolbestuurders beschrijven de onderwijsinspecties als "KGB-methoden", "overvallen", zelfs "razzia's". Dat ze zulke krachtige termen gebruiken, getuigt van de intimidatie die scholen ervaren door deze overheidscontroles.

Docenten worden ondervraagd of ze wel positief over homoseksualiteit en echtscheiding denken. Leerlingen worden zonder medeweten van hun ouders apart genomen en gevraagd om geslachtsdelen te tekenen.

Deze gang van zaken is onverenigbaar met de ouderlijke macht, de vrijheid van onderwijs en de christelijke moraal.

Daarom moet minister Dennis Wiersma de Onderwijsinspectie direct laten stoppen met deze inspecties, en onze scholen en kinderen met rust laten.

De advertentie voor deze petitie is mogelijk gemaakt door Keukenhof-Sliedrecht BV.