Huwelijk

God heeft het huwelijk ingesteld voor het krijgen en opvoeden van kinderen en de wederzijdse steun van de echtelieden.

Kinderen centraal

Het huwelijk verwezenlijkt zich in de kinderen, die in de sterke band van vader en moeder een veilige basis vinden om op te groeien. Man en vrouw worden ook één vlees in hun kinderen, in wie zij zichzelf voortzetten en aan wij zijn hun ego ondergeschikt maken. Het huwelijk is in die zin ook een offer.

Echtscheiding

Onze Heer Jezus Christus zegt dat het huwelijk onverbrekelijk is. Echtscheiding is in strijd met dit christelijke begrip. Het rukt gezinnen uit elkaar en maakt mensen ongelukkig. Hier zien we heel duidelijk dat wie Gods geboden verlaat, smart op smart krijgt.

Uitgelicht

Artikelen

Alle artikelen

U bent onmisbaar in deze strijd.

Zorg dat u niets over dit thema mist.