Waarom het tragisch is dat Jordan Peterson capituleert voor het 'homohuwelijk'

Conservatieve helden Peterson en Rubin bespreken de zegeningen van het "homohuwelijk" en het "homo-ouderschap". Bron afbeelding: YouTube.

Waarom het tragisch is dat Jordan Peterson capituleert voor het 'homohuwelijk'

Jordan Peterson is een raadselachtig persoon. Sinds hij plotseling op het wereldtoneel verscheen als een leraar van verantwoordelijkheid, zelfdiscipline en politieke incorrectheid, is hij controversieel geweest.

Bijtende kritiek op woke

Zijn stoere levensregels leverden hem de bewondering op van veel jonge mannen die zich gesterkt voelden door zijn boodschap. Links was woedend over zijn weigering om aangenomen voornaamwoorden te gebruiken tijdens zijn universitaire lessen. Zijn bijtende aanpak van linkse en woke maakte hem onmiddellijk een succes onder conservatieven en bezorgde hem wereldwijd een grote YouTube-aanhang.

Jordan Peterson strooit met Bijbelcitaten

Velen waren ook onder de indruk van zijn quasi-religieuze overpeinzingen met Bijbelcitaten die nooit helemaal het bestaan van een persoonlijke en christelijke God bevestigden. Hij presenteerde echter "christelijke" ideeën op moderne niet-christelijke manieren die zogenaamd jongeren aantrokken. En dat was goed genoeg voor de meeste christenen. Hoewel hij geen geloof belijdt, heeft hij laten doorschemeren de katholieke kerk zo te bewonderen dat velen hem ervan hebben verdacht een verborgen katholiek te zijn.

Darwin, Freud en Nietzsche

Een andere kant van de Canadese bestsellerauteur maakt het mysterie echter alleen maar groter. Zijn boeken hebben de neiging esoterisch te zijn, met veelvuldige verwijzingen naar moderne auteurs als Darwin, Freud, Jung, Nietzsche of Heidegger. De veteraan klinisch psycholoog presenteert een verwarrende mengeling van existentiële doctrines, psycho-analytische concepten en oosterse gedachten die weinig gelijkenis vertonen met iets christelijks.

Verslaafd aan medicijnen

Om de biografische schets af te ronden: een paar jaar geleden leidde de stress van verschillende persoonlijke tragedies ertoe dat hij afhankelijk werd van clonazepam. Er ontstond een ernstige situatie en hij zocht behandeling in Rusland. Pas onlangs kwam hij uit dat mistige proces tevoorschijn om te proberen een comeback te maken met nieuwe boeken en video's. De nieuwe Jordan Peterson heeft niet dezelfde tractie als de oude. Zijn laatste boek, Twelve More Rules for Life, had niet hetzelfde succes als zijn eerste set van twaalf regels. Hij heeft niet langer de uitverkochte toespraken die hem tot een superster maakten.

Lees ook: Hoe Jordan Peterson leidt tot Freud en Darwin, in plaats van tot God

Peterson brengt schokkende podcast uit

In deze nieuwe fase van zijn leven, heeft hij zojuist een podcast video uitgebracht die niet anders kan dan velen te choqueren die Jordan Peterson hebben gevolgd als een conservatief denker. Er is niets conservatiefs aan deze aflevering die de traditionele moraliteit ondermijnt op een manier die je een beetje geschokt achterlaat.

'De belofte van homo-ouderschap'

Dr. Peterson bespreekt "Gay Parenting: Promise and Pitfalls" ("Het homo-ouderschap: belofte en valkuilen") in een interview met Dave Rubin, een "getrouwde" homoseksueel. Rubin is een auteur, komiek en "conservatieve" politiek commentator. Hij is vooral bekend als de gastheer van The Rubin Report, dat wordt uitgezonden op BlazeTV. De aflevering gaat over het voornemen van Rubin om een ouder te worden. Nog verontrustender is de manier waarop de gastheer het gesprek verdraait om een dergelijk ouderschap conservatief te laten klinken tegenover een meer radicale woke gevestigde orde.

Bestel gratis: Genderboek

Toegeving aan het 'homohuwelijk'

Er zijn drie grote problemen met dr. Peterson's presentatie van de zaak. Het eerste probleem is zijn openhartige toegeving dat het "huwelijk" tussen mensen van hetzelfde geslacht normaal is geworden. Dr. Peterson werd een counterculture held omdat hij weigerde voornaamwoorden te gebruiken die niet de biologische realiteit weerspiegelen. In de podcast heeft hij er nu geen probleem mee om naar de metgezel van Mr. Rubin te verwijzen als een "echtgenoot", wat een sociale onmogelijkheid vertegenwoordigt.

Speculeren over het vervangen van de moeder in het gezin

Zijn bespreking behandelt dit nieuwe "gezin" als iets echts, niet als namaak. Zo spreekt Rubin over het vormen van een homoseksuele "familie" en zelfs over het "krijgen" van kinderen (via surrogaten). Ze speculeren zelfs samen over hoe het gebrek aan een moeder kan worden overwonnen door de aanwezigheid van een verzorgende man en het uitnodigen van bezoekende vrouwelijke rolmodellen om te helpen bij de opvoeding van kinderen binnen het huishouden van Rubin van hetzelfde geslacht. Peterson zoekt naar manieren om de evolutie van het gezin te begeleiden door er een uiting van hetzelfde geslacht in op te nemen.

Lees ook: Nationaal actieplan van Rutte IV voert globalistische seksuele agenda door

'Homohuwelijk is deel van huwelijk zelf'

"Dit is een politieke kwestie. We proberen een pad uit te stippelen", zegt Peterson en concludeert later dat de cultuur besloten lijkt te hebben dat het "homohuwelijk" "deel is geworden van de structuur van het huwelijk zelf".

Is het huwelijk tussen twee mensen, of tussen man en vrouw?

Het teken van capitulatie is echter te vinden in verschillende verwijzingen naar het huwelijk als "de vereniging van twee mensen". Hij wijkt af van de enige definitie die het huwelijk kan beschrijven: de levenslange verbintenis van een man en een vrouw met het oog op voortplanting, de wederzijdse genegenheid van de echtgenoten en de opvoeding van de kinderen. Dr. Peterson, de darwinist bij uitstek, lijkt de cultuur de schuld te geven voor het bepalen van wat het huwelijk zou moeten zijn. Desondanks accepteert hij het oordeel van de cultuur om de definitie uit te breiden tot het "huwelijk" en ouderschap tussen mensen van hetzelfde geslacht.

Bescherm kinderen tegen seksuele indoctrinatie door COC!

"Homohuwelijk" als conservatief bestempelen

Het tweede probleem met de podcast van Peterson is zijn poging om het "huwelijk" tussen mensen van hetzelfde geslacht als conservatief te bestempelen. Hij doet dit door te suggereren dat de sterk geseksualiseerde homoseksuele levensstijl kan worden gedomesticeerd door dit "huwelijk" en dat deze nieuwe creatie een conservatieve kracht kan zijn ter verdediging van het gezin. "We zien een oude wereld verdwijnen, en we betreden deze nieuwe wereld," beweert Rubin, sprekend over zijn toekomstig ouderschap. "Ik ben een soort van deel van deze nieuwe conservatieve wereld."

Peterson en Rubin weten wat het echte ideaal is: man en vrouw

Het interview staat dus bol van verwijzingen naar het belang van het gezin en de verdediging ervan. De twee gesprekspartners geven zelfs toe dat het "ideale" gezin bestaat uit een man en een vrouw met natuurlijke kinderen. Maar omdat bijna iedereen tekortschiet bij het nastreven van idealen, vindt Peterson het onredelijk om dit niet-ideale "gezin" van hetzelfde geslacht uit te sluiten van de normen van de beschaafde samenleving. Traditionele gezinnen zouden zich dus niet moeten verzetten tegen het "gezin" van hetzelfde geslacht, maar dit als bondgenoot moeten omarmen.

Lees ook: Het pedofiele luchtje aan het 'homohuwelijk'

Normaliseren "homohuwelijk" leidt alleen maar tot radicalere eisen

De mythe van homoseksuele domesticatie door het huwelijk is lang gebruikt als een middel om acceptatie te krijgen voor het "huwelijk" tussen mensen van hetzelfde geslacht. Dit temmen is echter niet uitgekomen. Dr. Peterson geeft toe dat de meer optimistische conservatieven hoopten dat het openen van de deuren van het "huwelijk" voor homoseksuelen zou leiden tot een soort van normaliteit. Het heeft alleen maar geleid tot meer radicale eisen. Zelfs Rubin realiseert zich dat deze radicalisering heeft plaatsgevonden en "sympathiseert" met de conservatieve twijfels.

Domesticatie-mythe

Dr. Peterson gaat nog een stap verder met deze domesticatie-mythe door te insinueren dat de maatschappij de schuld zou kunnen zijn van de buitensporige en flamboyante homoseksuele promiscuïteit, gezien het gebrek aan structuren zoals het "huwelijk" in dat verleden die deze energieën zouden kunnen kanaliseren naar meer constructieve doeleinden. Hij beweert dat vijandigheid en niet-aanvaarding zelfs "een uitdagende opstandigheid kunnen uitlokken, omdat je weet wat er gebeurt als je, bij wijze van spreken, niet mag zijn wie je bent".

Nederland heeft nood aan een Nationaal Actieplan tegen Pornografie!

Kan het "homohuwelijk" een wapen zijn tegen woke?

Het laatste probleem is nog bizarder. Het bestaat uit de overtuiging dat het homoseksuele "huwelijk" een kracht kan zijn in de strijd tegen het woke establishment en de "transseksuele" revolutie die nu de voorhoede vormt van de Seksuele Revolutie. Zo'n alliantie is riskant. Conservatieven wordt gevraagd een sprong in het duister te maken door dit idee te accepteren. De twee bieden geen bewijs dat deze aanvaarding enig resultaat zal hebben. Het is allemaal "onbekend terrein." Het belangrijkste is om "deze gesprekken te voeren."

'Ik zou de grootste held zijn'

Tijdens het gesprek geven ze toe dat de staat van dienst niet goed is. Concessies die gisteren aan homoseksuelen werden gedaan hebben geleid tot de "transseksuele" eisen van vandaag. Het geval van Rubin wordt echter verondersteld een mogelijke uitzondering te zijn, als het maar geaccepteerd kan worden. "De conservatieven die bezorgd waren dat dit is waar we zouden eindigen? In zekere zin zou ik waarschijnlijk hun grootste held moeten zijn," beweert Rubin, "want 'Oh, hier is iemand die de beschaafde samenleving wilde binnengaan, de meeste van de lang bevochten, door de tijd geteste idealen wilde bevestigen, wilde helpen die wereld te verdedigen.'"

Lees ook: 10 redenen waarom wij tegen het "homohuwelijk" moeten zijn

Twitteraccounts op zwart vanwege "transfobie"

De boodschap is dat de homoseksuele revolutie de revolutie van gisteren is; de aandacht moet uitgaan naar de "transseksuele" Jacobijnen van vandaag. De twee sprekers presenteren zich dus als verdedigers van de huidige abnormale "normen van de samenleving". Zij hekelen het "wakkere" establishment, de "transseksuele" tirannie, de gendertheorie en kinderlokkerij. Zowel Peterson als Rubin hebben hun Twitteraccounts tijdelijk moeten sluiten wegens "transfobische" inhoud.

Revolutie is verenigd proces

De conservatieve ervaring is echter dat dergelijke revoluties deel uitmaken van één enkel proces dat verenigd is in hun doctrine en actie. Ze leiden tot de vernietiging van de christelijke beschaving omdat ze morele principes schenden. De regenboogvlag smelt ze allemaal samen tegen de moraal in.

Bestel gratis: Seksuele indoctrinatie in schoolboeken

Dit is niet de plek voor dit soort gesprekken

Het verkennend "gesprek" presenteert zijn verkeerde boodschap in een sentimenteel klimaat van emotie en sympathie tussen twee vrienden. Dat is niet de plaats voor dit soort gesprekken. Het hoort thuis in de morele sfeer. De notie van zonde of de immoraliteit van daden is volledig afwezig in het "gesprek". De impact van zulke "gezinnen" op kinderen wordt ook niet overwogen. Alles wordt verondersteld in orde te zijn, zij het een beetje onregelmatig.

Peterson heeft geen anker in moraal

Deze dubbelzinnigheid is altijd het probleem geweest met Jordan Peterson. Als een man zonder geloof heeft hij geen anker in de christelijke of katholieke moraal. Zijn sterk evolutionaire filosofie staat mensen toe hun moraal te veranderen wanneer de maatschappij of de evolutie dat nodig acht. Zijn existentialistische ideeën geven geen solide definitie van de menselijke natuur, die dan bepaald wordt door de cultuur.

Zonde wordt weggelaten

De conclusies van deze "opvoedende" podcast zijn dus voorspelbaar. De moderne revolutionaire auteurs die hij aanhaalt en bewondert wijzen allemaal in deze richting. Waar geen rekening wordt gehouden met zonde, is alles mogelijk. Wanneer een persoonlijke God op zijn best een gemythologiseerd verhaal is "verzonnen door de collectieve verbeelding," dan is er niemand om te kennen, lief te hebben en te dienen, behalve jezelf.

Malle 'regels voor het leven'

Dr. Peterson is beroemd om zijn regels voor het leven. Sommige daarvan zijn heel begrijpelijk, andere zijn mal (Regel 12: Aai een kat die je op de weg tegenkomt). Sommige mensen hebben misschien baat bij de regels omdat ze proberen een gevoel van verantwoordelijkheid en doelgerichtheid bij te brengen in de postmoderne woestenij. Zonder een juist begrip van heiligheid en ons uiteindelijke doel in God, zullen zulke regels nooit volledig voldoen en uiteindelijk frustreren.

Lees ook: De les van Hongarije's gezinsbeleid: vorm gezinnen niet voor geld, maar voor God

Kerk heeft de ware 'regels voor het leven'

De Katholieke Kerk heeft echter de ware regels voor het leven. Haar leer bevat de wijsheid van de eeuwen die het menselijk handelen leidt om waarheid, schoonheid, goedheid en sublimiteit te zoeken die de mensen naar God zullen leiden. De Kerk onderwijst een morele wet die de mensen in staat stelt een deugdzaam leven te leiden overeenkomstig hun natuur. De Kerk begrijpt de realiteit van het kruis dat mensen helpt het lijden dat het leven met zich meebrengt te aanvaarden.

Peterson, begin met de tien basisregels!

Dr. Peterson, die twee dozijn regels presenteert in twee boeken, vergeet hogere regels die de waarheid omhelzen, niet de pop-psychologie. Het is het beste om te beginnen met tien basisregels die geboden worden genoemd en daarop voort te bouwen.

Dit artikel is een vertaling van "Why Jordan Peterson’s Surrender on Same-Sex “Marriage” is Tragic" van John Horvat II en verscheen eerder op tfp.org.

Laatst bijgewerkt: 29 november 2023 17:15

Doneer