De beste voordelen van het huwelijk zijn niet financieel

Geld is belangrijk als je getrouwd bent, maar de mooiste dingen van het huwelijk zitten niet in je portemonnee.

De beste voordelen van het huwelijk zijn niet financieel

THEMA'S:

Een recent artikel in The Wall Street Journal trok mijn aandacht. "Inflatie vergroot de geldvoorsprong van getrouwde stellen op hun alleenstaande vrienden" informeerde de lezers dat het huwelijk een weg is naar rijkdom - of tenminste comfort.

Negen keer zoveel waarde

Het artikel bevatte een opmerkelijke statistiek. "De mediane nettowaarde van getrouwde stellen van 25 tot 34 jaar oud was bijna negen keer zo veel als de mediane nettowaarde van alleenstaande huishoudens in 2019, volgens de meest recente gegevens van de Federal Reserve Bank of St. Louis." Dat "bijna negen keer" cijfer is adembenemend. Het dubbele of zelfs het drievoudige zou geloofwaardig zijn, maar negen keer zoveel? Het laat ook zien hoe het huidige economische klimaat de kloof tussen alleenstaanden en gehuwden vergroot.

Niet het hele verhaal

De rest van het artikel vergeleek de financiën van een alleenstaande vrouw met die van een getrouwd stel. De alleenstaande vrouw hield het hoofd nauwelijks boven water. Het echtpaar deed het veel beter, vooral omdat het hogere inkomen van de vrouw de schulden van haar man van voor het huwelijk hielp afbetalen. Twee voorbeelden vertellen echter niet het hele verhaal.

Lees ook: Kleding, kuisheid en klassenverschil

Ik was blut

Toen dacht ik na over mijn eigen financiële geschiedenis. Toen ik halverwege de jaren tachtig de vrouw ontmoette die mijn vrouw werd, was ik blut. Met een studieschuld, creditcardschuld en een autokrediet was ik minder dan blut. Het was niet dat ik losbandig was; ik voelde me nooit aangetrokken tot de losbandige aspecten van het "single leven". Maar ik hield (en hou nog steeds) van boeken, auto's en uit eten gaan, en ik had de slechte gewoonte ontwikkeld om elke week een paar dollar meer uit te geven dan ik verdiende.

Met schulden het huwelijk in

Toen ik het huwelijk overwoog, werden mijn financiële gewoonten geleidelijk beter, maar de schulden, hoewel kleiner, bestonden nog steeds op onze trouwdag. Gelukkig had mijn nieuwe vrouw, net als het echtpaar in de Wall Street Journal, geen bezwaar tegen het gebruik van onze gezamenlijke middelen om de oude schulden af te lossen. Na twee jaar huwelijk konden we het huis kopen dat we hadden gehuurd. Midden jaren negentig waren we weliswaar niet rijk, maar stonden we financieel op eigen benen. Dus ja, onze financiën verbeterden tijdens de eerste jaren van ons huwelijk, maar het WSJ-artikel leek nog steeds ongelooflijk. "Negen keer," kan dat cijfer juist zijn?

Minister, stop de fiscale bestraffing van het kostwinnersgezin!

Geldzorgen in huwelijk

Financiële overwegingen hebben inderdaad veel te maken met het huwelijk. Aan de andere kant is trouwen geen garantie voor welvaart of zelfs maar levensonderhoud. Marriage.com zegt dat "financiële problemen" de tweede meest voorkomende reden voor echtscheiding is. Alleen ontrouw staat hoger. Dus zocht ik naar wat andere deskundigen hebben gezegd over de "financiële voordelen van het huwelijk." Na het doorspitten van talloze creditcards en herfinancieringsaanbiedingen vond ik wat feitelijke informatie.

Zeven financiële voordelen van het huwelijk

Een typisch artikel kwam van een persoonlijke financiële site genaamd The Street. Het was getiteld "Zeven financiële voordelen van het huwelijk." De ondertitel was nog veelbelovender. "Getrouwde stellen genieten meerdere financiële voordelen te midden van het huwelijksgeluk. Hier zijn de voordelen bovenaan de 'getrouwd en geld' lijst."

  • Sociale zekerheid
  • Belastingvoordelen
  • Voordelen van vermogensplanning en schenkingen
  • Voordelen bij het verzamelen van pensioenactiva
  • Gezamenlijke financiële rekeningen
  • Betere kans op een goede hypotheekdeal
  • Voordelen van lager schuldkrediet

Schulden maken is geen vermogen opbouwen

Inderdaad, ik kan zien hoe elk van deze een getrouwd stel zou kunnen helpen, maar de nummers één, drie en vier dragen pas laat in het leven vruchten. De nummers zes en zeven zouden een echtpaar kunnen helpen geld te lenen en het gemakkelijker te maken het terug te betalen. Maar schulden maken is nog steeds geen manier om vermogen op te bouwen. Dan blijven belastingvoordelen en gezamenlijke bankrekeningen over. Die factoren kunnen helpen, maar verklaren nauwelijks het "negenvoudige" cijfer dat de WSJ presenteert.

Ander levensritme

Misschien komt deze grotere welvaart voort uit het ritme van het dagelijks leven. Terwijl een getrouwd stel ongeveer twee keer zoveel voedsel consumeert als een alleenstaande, gaan zij aanzienlijk minder vaak uit eten. Gezelschaps- en kaartspelletjes met een ander stel zijn veel goedkoper dan een avondje uit. De noodzaak om grote aankopen met een echtgenoot te bespreken beperkt impulsaankopen.

Lees ook: WEF: 'goede redenen' om kinderen met microchips te implanteren

Meer kinderen is meer uitgaven

Anderzijds is een huis met twee of drie slaapkamers veel duurder dan twee appartementen met één slaapkamer. Een huis kopen bouwt vermogen op, maar niet veel stellen doen de aankoop voor hun vierendertigste - de bovenkant van de leeftijdsgroep die de WSJ beschrijft. Aangezien mensen met een universitaire opleiding waarschijnlijk trouwen met andere afgestudeerden, zal het saldo van de studielening eerder toenemen dan afnemen. Kinderen verhogen ook de uitgaven van een getrouwd stel en verwijderen vaak het inkomen van de nieuwe moeder van de balans.

Voordelen van huwelijk liggen buiten geld

Het lijkt er dus op dat de voordelen van het huwelijk buiten de financiële voordelen moeten liggen. Het is zinvoller om te kijken naar de geestelijke aspecten van het huwelijk. Het lijdt geen twijfel dat het idee van een trouw huwelijk al tientallen jaren onder vuur ligt. Sociale acceptatie van promiscue gedrag, gemakkelijk verkrijgbare echtscheidingen, de cultuur van beroemdheden, anti-huwelijksboodschappen op televisie en in films en andere sociale factoren spelen mee in het idee dat het huwelijk een last is. De bevordering en legalisering van steriele homoseksuele verbintenissen verwateren de primaire functies van het huwelijk.

Lees ook: Hoe een gezin de hand van de Voorzienigheid ervoer te midden van een tragedie

Huwelijk is een bolwerk

Zij die leven volgens de traditionele moraal weten waarom gezonde huwelijken nog steeds bestaan ondanks de bedreigingen. Vanaf de tijd van onze vroegste voorouders (zie Genesis 2:18-25) heeft God de mensheid ontworpen om naar het huwelijk te verlangen. Een stabiel, toegewijd huwelijk biedt een bolwerk van waaruit alle gezinsleden de bedreigingen van het leven het hoofd kunnen bieden.

Geen relatie verbindt zo nauw als de huwelijksband

De Catechismus van het Concilie van Trente uit 1566 vertelt ons: "Dus toen Christus, onze Heer, een teken wilde geven van de intieme band tussen Hem en zijn Kerk en van zijn immense liefde voor ons, koos Hij in het bijzonder de heilige band van man en vrouw. Dat dit een zeer passend teken was, zal gemakkelijk blijken uit het feit dat er van alle menselijke relaties geen enkele zo nauw verbindt als de huwelijksband, en uit het feit dat man en vrouw met elkaar verbonden zijn door de banden van de grootste genegenheid en liefde."

NPO, stop met het seksualiseren van kleine kinderen!

'Dit is voor heel het leven'

Tijdens mijn studententijd huurde ik een kamer in het huis van een weduwe, wier man ongeveer vijf jaar eerder was overleden. Op een dag keek ze naar een foto van zichzelf als zeventienjarige bruid. Ze vertrouwde me toe: "Toen ik achter in de kerk stond, zei ik tegen mezelf: 'Dit is het. Dit is voor heel het leven.' Ten tijde van de dood van haar man waren ze meer dan zestig jaar getrouwd, inclusief de beide wereldoorlogen en de grote depressie.

Ontelbare zegeningen

Mijn huwelijk duurde vierendertig jaar. Samen hebben we een huis gebouwd en een dochter grootgebracht, terwijl we de leer van de Heilige Moederkerk aanbaden en volgden. In ruil daarvoor hebben we zegeningen ontvangen die niet te tellen zijn. Ja, ik ben minstens "negen keer" beter af dan als alleenstaande man.

Dit artikel verscheen eerder op tfp.org.

Laatst bijgewerkt: 10 oktober 2022 14:33

Doneer