Onderzoekers bevestigen: huwelijkse trouw is beter dan echtscheiding

Trouw aan het huwelijk betaalt zich uit: wie getrouwd blijft, blijft gelukkig.

Onderzoekers bevestigen: huwelijkse trouw is beter dan echtscheiding

THEMA'S:

Zie je geen heil meer in je huwelijk? Dan kun je maar beter uit elkaar gaan. Dit idee leeft breed in Nederland, zelfs onder christenen. Wetenschappelijk onderzoek laat echter zien dat bij elkaar blijven in zeer veel gevallen beter is.

Echtscheiding maakt ongelukkig

De Amerikaanse sociologe Linda Waite volgde 645 echtparen die hun huwelijk ‘ongelukkig’ noemde. Na vijf jaar was twee derde weer blij met elkaar. Stellen die uit elkaar gaan, zien hun geluk hard achteruitgaan, constateert de Amerikaanse socioloog Paul Amato. Echtscheidingen lossen ruzies niet op, maar verergeren juist de verstandhouding. Eenmaal gescheiden zijn mensen ook vatbaarder voor verslavingen en vereenzamen ze sneller.

Scheiden is nog slechter dan overlijden van een ouder

Dan hebben we het niet eens over de derde partij: de kinderen. Onderzoek na onderzoek toont aan dat zij ernstig lijden onder het uit elkaar gaan van vader en moeder. Amato stelt dat kinderen van gescheiden ouders 14% vaker een zelfmoordpoging doen. Het is 50% minder waarschijnlijk dat zij een middelbaar schooldiploma halen. Een studie van Demographic Research in 17 landen wijst uit onderwijsprestaties meer achteruitgaan door echtscheiding dan door de dood van een ouder.

Bestel gratis: Genderboek

Kinderen sluiten zich af en worden dof

Kinderen leven in een absoluut vertrouwen in hun ouders. Wat er ook gebeurt, papa en mama staan voor je klaar. Dit vertrouwen wordt geschonden door echtscheiding. Kinderen concluderen dat zij minder belangrijk zijn dan het individuele levensgeluk van papa en/of mama. Zij voelen zich verworpen. Uit zelfverdediging sluiten zij zich daarom af voor de buitenwereld en laten zij zich niet wezenlijk meer raken door het ware, het schone en het goede. “Een groot deel van hun enthousiasme is uitgedoofd en vervangen door zelfbescherming,” merkt docent en filosoof Allan Bloom op.

Kleinkinderen ook beschadigd

De Heilige Schrift spreekt van de zonden van de vaderen die bezocht worden tot in het derde en vierde nageslachten van hen die Hem haten (Exodus 34:7). Bij echtscheiding is dit direct van toepassing. Kinderen van gescheiden ouders hebben 50% hogere kans om zelf ook te scheiden. Ook hun eigen nageslacht heeft meer problemen. Zelfs kleinkinderen raken dus beschadigd.

Lees ook: De sociale schade van corona: verdwenen omgangsvormen en verlaten publieke ruimtes

Schouders eronder

Linda Waite heeft stellen geïnterviewd die hun huwelijksproblemen wisten te overwinnen. Dat lukte doordat ze inzagen dat veel problemen niet door personen, maar door omstandigheden komen. Denk aan de tropenjaren die je nu eenmaal hebt met jonge kinderen. Je moet dan niet op de ander afreageren, maar elkaar steunen en samen de schouders eronder zetten. In zulk vuur kunnen de sterkste huwelijken gesmeed worden.

Wie in scheiden gelooft, zal ook sneller scheiden

Een belangrijke factor, ontdekte Waite, is de huwelijksopvatting. Als echtelieden de moderne opvatting toegedaan zijn dat je best uit elkaar kunt gaan, dan zullen hun wegen ook sneller scheiden. Wie het huwelijk als onverbrekelijk ziet, blijft bij elkaar. Wat ook helpt, zegt Paul Amato, is het koesteren van realistische verwachtingen. Het huwelijk is meer dan fijn samenzijn: het is het fundament van een gezin.

Minister, stop de fiscale bestraffing van het kostwinnersgezin!

Samen bouwen aan een gezin

Dit punt kan niet genoeg benadrukt worden. Man en vrouw zijn in het huwelijk medewerkers onder Gods hoede. Samen werken ze aan hun kinderen, aan hun huis, aan hun geestelijk leven. Met hun verschillende rollen - de man werkt, de vrouw zorgt - vullen ze elkaar aan en worden ze één geheel. Dat vereist opoffering. Dat wil de moderne mens vaak niet brengen, geoccupeerd als hij is door zijn eigen pleziertjes.

God verbindt man en vrouw in het huwelijk

Wetenschappelijk onderzoek bevestigt wat de Kerk in alle eeuwen onderwezen heeft over het huwelijk. Naar het woord van Christus Zelf mag een mens niet scheiden wat God verbonden heeft. De twee zijn namelijk één vlees. Wie dit verbond uit elkaar wil rukken, richt een ravage aan.

Lees ook: Hoe bereid je je voor op een heilig huwelijk?

Laatst bijgewerkt: 17 oktober 2023 16:02

Doneer