Ierland stemt overweldigend vóór gezin en moederschap

Winkelend publiek in Grafton Street, Dublin. Met een overweldigende meerderheid hebben de Ieren referenda verworpen die voorstelden de grondwet 'genderneutraal' te maken en verwijzingen naar het moederschap te schrappen. (Foto: Wikipedia)

Ierland stemt overweldigend vóór gezin en moederschap

THEMA'S:

Het Ierse volk heeft in het weekend van Moederdag [in Ierland gevierd op zondag Laetare, halverwege de Vastentijd, red. GiG] met een overweldigende meerderheid voorstellen verworpen tot wijziging van de Ierse grondwet om gezin, huwelijk en moederschap opnieuw te definiëren.

Regeringsvoorstellen overtuigend verworpen

In een historische verpletterende uitslag verwierpen de kiezers het Gezinsreferendum, dat voorstelde om de definitie van een gezin uit te breiden naar "duurzame" buitenechtelijke relaties, met 67,7 procent en het Zorgreferendum, dat voorstelde om een deel van de nationale grondwet te herschrijven in ‘genderneutrale’ taal, met 73,9 procent. De uitslag van het Zorgreferendum vormt het hoogste percentage 'nee'-stemmen van alle referenda in Ierland. County Donegal leverde het grootste aantal nee-stemmen op in het hele land, met meer dan 80 procent van de kiezers die de amendementen van de regering afwezen. De opkomst voor het dubbele referendum was 44 procent.

‘Beste Moederdagcadeau ooit’

Maria Steen, een belangrijke stem in de debatten over het referendum, reageerde op de enorme overwinning te vertellen dat de overwinning van het referendum het "beste Moederdagcadeau ooit" was. De nadrukkelijke uitslag van het tweelingreferendum heeft de enorme kloof tussen de Ierse regering en het publiek duidelijk gemaakt. In een bericht op X, voorheen Twitter, waarschuwde senator Ronan Mullen de regering na haar teleurstellende referendumuitslag dat die "moet stoppen met het spelen van ideologische spelletjes" en "op de pauzeknop moet drukken van haar cultuuroorlogbeleid".

Ierland Tweet

Elke verwijzing naar vrouw schrappen

Op 8 maart werden de Ierse kiezers in een dubbel referendum gevraagd om belangrijke artikelwijzigingen aan te brengen in de Ierse grondwet van 1937 op het gebied van familie en zorg. In de 40th Amendment of the Constitution (Care) Bill 2023 wilden 'ja'-campagnevoerders alle verwijzingen naar vrouwen en moederschap schrappen en in plaats daarvan een nieuw artikel met genderneutrale taal over zorg binnen het gezin. De 39e Wijziging van de Grondwet (Het Gezin) Wetsvoorstel 2023 zou de definitie van familie herzien om "duurzame relaties" buiten het huwelijk op te nemen.

Ondermijning van echte gezin

Een van de belangrijkste campagnevoerders voor "Stem Nee" was senator Michael McDowell, die hielp bij het opzetten van een samenhangende groep met de naam Advocaten voor Nee. Als voormalig Tánaiste (vice-premier), minister van Justitie, procureur-generaal, advocaat en kleinzoon van Eoin MacNeill (een van de oprichters van de paramilitaire groepering de Irish Volunteers), geloofde McDowell dat als het gezinsreferendum werd aangenomen en de definitie van een gezin werd uitgebreid met "andere duurzame relaties", dit zou leiden tot "grote onzekerheid in onze fundamentele wetgeving". Hij zei dat dit "de deur zou openzetten voor gelijktijdige en seriële gezinnen met meerdere partners".

Polygame relaties

Actievoerders die deze veranderingen steunen, konden in de aanloop naar de stemming op 8 maart, die wordt gehouden op Internationale Vrouwendag, niet uitsluiten dat polygame relaties onder de onbeperkte reikwijdte van "duurzame relaties" zouden kunnen vallen. McDowell zei dat het voor rechtbanken een "enorme uitdaging" zou zijn om polygame relaties niet als "duurzame relaties" te beschouwen als de wijzigingen worden doorgevoerd. De enige belangrijke politieke partij in Ierland die een dubbel nee steunde in de referenda was Aontú, een pro-life partij. Peadar Toíbín, leider van Aontú, vertelde minister van Jeugdzaken, Roderic O'Gorman, dat de Ierse grondwet "niet de plaats is voor definitievrije zinnen zoals "duurzame relaties". De voormalige politicus van Sinn Féin zette vraagtekens bij de gevolgen van het opnemen van soortgelijke vage termen in de grondwet voor "erfrecht, testamenten, belastingen en immigratie".

Volg GIG op Telegram

‘Grondwet moet rol van moeder koesteren’

De Ierse katholieke bisschoppen steunden een nee-stem voor beide amendementen. Op 25 februari gaven ze een gedetailleerde verklaring uit waarin ze zeiden: "Het voorgestelde amendement op de grondwet over het gezin vermindert het unieke belang van de relatie tussen huwelijk en gezin in de ogen van maatschappij en staat en zal waarschijnlijk leiden tot een verzwakking van de stimulans voor jonge mensen om te trouwen." De bisschoppen voegden daaraan toe: "Het Care-amendement zou tot gevolg hebben dat alle verwijzingen naar het moederschap in de grondwet worden geschrapt en dat de bijzondere en onschatbare maatschappelijke bijdrage die moeders in het gezin hebben geleverd en nog steeds leveren in Ierland niet wordt erkend... De rol van moeders moet gekoesterd blijven worden in onze grondwet."

Menigte aan gesubsidieerde NGO’s

Alle belangrijke politieke partijen in Ierland, met uitzondering van Aontú, en een handvol onafhankelijke politici riepen op tot een dubbel ja in de twee referenda. Mary Lou MacDonald, leider van de belangrijkste oppositiepartij Sinn Féin, zei dat veranderingen in de grondwet een "positieve stap voorwaarts" zouden zijn. Sinn Féin heeft de afgelopen jaren alle door de regering geleide referenda gesteund, inclusief de legalisering van het homohuwelijk en abortus in Ierland. De Ierse regering streefde, net als bij eerdere referenda in de afgelopen jaren, naar een ja-stem om een invloedrijke menigte van met belastinggeld gefinancierde niet-gouvernementele organisaties (NGO's) en een deel van de Ierse bevolking die de hardnekkige traditionele christelijke waarden van het land afwijzen, tevreden te stellen.

‘Ierland op weg naar liberalisme’

Onder de vlag van "gelijkheid" en "inclusiviteit" hoopte Taoiseach (de Ierse premier) Leo Varadkar dat het aannemen van de amendementen "het feit zou versterken dat Ierland een moderne, inclusieve natie is die ernaar streeft om al zijn mensen gelijk te behandelen en voor hen te zorgen". Hij zei dat de wijzigingen in de grondwet ervoor zouden zorgen dat Ierland "op weg blijft naar liberalisme" na de wetgeving van "echtscheiding, huwelijkgelijkheid en het intrekken van het 8e amendement (dat legale abortus toestaat)." Varadkar haalde tijdens de aanloop naar het referendum ook goedkoop uit naar de conservatief georiënteerde "Nee"-campagne door te zeggen dat een "nee-stem zal worden aangegrepen als een overwinning door degenen die onze vooruitgang als samenleving willen vertragen of afremmen."

Stop de afbraak van artikel 23!

Regering gebruikt ‘oude progressieve lokaas’

De Ierse journalist en auteur van Give Us Back the Bad Roads, John Waters schreef op zijn Substack pagina dat de Ierse regering "hetzelfde oude 'progressieve' lokaas gebruikte om mensen naar de ondergang te leiden, naar een totale onttrekking van hun rechten als mens, onder het mom van vooruitgang". Waters voegde eraan toe dat het achterliggende motief voor de referenda een "voortzetting was van de lange oorlog tegen de grondrechtenparagraaf van de Ierse grondwet, die al vele jaren gaande is, maar vooral agressief in het laatste tiental jaren". De Nee-campagne kreeg opmerkelijke internationale steun en aandacht in de aanloop naar de stemming van 8 maart.

‘Moeders ontrechten in naam van feminisme’

Eigenaar van X, Elon Musk, die Ierland de afgelopen maanden nauwlettend in de gaten heeft gehouden vanwege de draconische Hate Speech Laws, steunde een online boodschap waarin werd gepleit voor een dubbele nee-stem door de Ierse UFC-vechter Conor McGregor. Laoise De Brún, oprichtster van ‘The Countess’ - een belangengroep voor vrouwen en kinderen - vertelde Tucker Carlson hoe de referenda werden gebruikt om "moeders hun grondwettelijke rechten te ontnemen onder het mom van feminisme en meer in het algemeen over moederen en Ierland".

‘Eerste nagel aan doodskist regering’

Na het behalen van een verpletterende overwinning in de gezamenlijke referenda, vertelde De Brún jubelend aan verslaggevers in Dublin Castle dat de overwinning een "enorme overwinning was voor de mensen van Ierland en het is de eerste nagel aan de doodskist voor deze ideologisch bevangen regering". Ze zei dat het een "overwinning voor moeders en het moederschap" was.

Dit artikel verscheen eerder op LifeSiteNews.

Laatst bijgewerkt: 14 maart 2024 08:52

Doneer