Europese verkiezingen: zo denken de partijen over lhbt en genderideologie

De EU heeft grote plannen om lhbt door de strotten van haar lidstaten te drukken. Een rechtsconservatief Europees Parlement kan hier verandering in brengen.

Europese verkiezingen: zo denken de partijen over lhbt en genderideologie

Van alle EU-lidstaten mogen wij op 6 juni als eerste onze stem uitbrengen voor een nieuw Europees Parlement, exact 80 jaar nadat de geallieerden de stranden van Normandië bestormden. Nederland bepaalt dus de koers voor de landen die in de dagen na ons hun stem mogen uitbrengen. Daarom is het van groot belang om te weten hoe partijen tegenover het lhbt-gedram staan en de rol van de EU. Net als bij de landelijke verkiezingen van november heeft Gezin in Gevaar voor u de Europese verkiezingsprogramma’s van de partijen doorgespit en onze bevindingen voor u samengevat.

BoerBurgerBeweging (BBB)

Net als bij hun abortusstandpunt neemt BBB in haar verkiezingsprogramma geen positie in over zaken die met gender te maken hebben. Ze willen dat de lidstaten dit soort gevoelige thema’s zelf uitwerken en dat de EU “de grootst mogelijke terughoudendheid” in acht neemt. In de nationale politiek stellen ze zich wispelturig op. Zo pleiten ze voor “snelle en kwalitatieve zorg voor zowel jongeren als volwassenen” die zich transgender wanen, zo stond in hun verkiezingsprogramma vorig jaar. Desondanks stemden ze tegen de Transgenderwet.

Christen-Democratisch Appèl (CDA)

Volgens het CDA staan de “rechten van de LHBTI+’ers […] binnen Europa onder druk.” De partij wil daarom “bijzondere aandacht” voor de “gelijke behandeling” van leden van de lhbt-brigade. Uit hun EU-verkiezingsprogramma wordt niet meteen duidelijk wat ze bedoelen met ‘lhbt-rechten’. Maar aangezien ze in hun landelijke partijprogramma zogenaamde ‘conversietherapie’ willen verbieden, en ze tegen het verbod op het geslachtelijk verminken van minderjarigen hebben gestemd, heeft het er alle schijn van dat ze niet zullen schuwen om mee te werken aan Europese lhbt-dwang. Het normale gezin van man, vrouw en kinderen heeft de partij compleet losgelaten. In hun landelijke verkiezingsprogramma definiëren ze een gezin als “elk verband waar een kind liefdevol kan opgroeien”. Het CDA is dus trouwer aan de genderideologie dan het christelijk geloof waar zij ooit op gestoeld was.

Bestel brochure EUSSR

ChristenUnie (CU)

Volgens de ChristenUnie vraagt “genderdysforie […] om erkenning en goede zorg.” Ze lichten verder niet toe wat deze ‘zorg’ inhoudt. Aangezien ook zij recentelijk nog tegen het verbod op geslachtsverminking van minderjarigen hebben gestemd, lijkt het er sterk op dat ze zinspelen op geslachtsverminkende ‘zorg’. Ze willen echter niet een EU-wet die dit reguleert. Dit soort zaken zijn volgens de partij “voorbehouden aan de lidstaten en zijn geen EU-bevoegdheid.” De partij spreekt zich wel uit tegen draagmoederschap. CU wil het “ontmoedigingsbeleid” van het verhuren van baarmoeders door homostellen die een kind moedwillig zijn of haar moeder ontzeggen voortzetten. “De ChristenUnie ziet geen reden om daar verandering in te brengen.”

D66

D66 pleit expliciet voor nog meer genderdwang in Europa. De partij wil het lhbt-gedachtegoed “expliciet onderdeel van de rechtsstaat-APK” maken. Dit houdt dus in dat de EU wetten van ‘recalcitrante landen’ als Polen en Hongarije mag (af)keuren. Ze pleiten net als GL-PvdA voor een “feministisch buitenlandbeleid”, wat dus inhoudt dat ze hun antichristelijke wetten ook buiten de EU-grenzen wil exporteren. De Europese Commissie moet volgens D66 een “systematische genderlens” toepassen in het maken van beleid. Ook willen ze de niet-bestaande loonkloof dichten. Mannen en vrouwen zijn precies hetzelfde, aldus D66. Daarom wil de partij dat er extra subsidie komt voor “gender-gerelateerde gezondheidsklachten”.

Forum voor Democratie (FvD)

Forum voor Democratie is van alle partijen het scherpst in haar verwoording over het “bestrijden” van “Woke / LGBTQI+” in Europa. Tijdens de Week van de Lentekriebels hebben zij zich meermaals op sociale media en in de Kamer expliciet uitgesproken over de vergaande seksuele indoctrinatie van basisschoolkinderen. In hun landelijke programma pleit FvD ook voor een verbod op “transgenderpropaganda”. Deze anti-woke houding is dus ook terug te vinden in hun beknopte Europese verkiezingsprogramma. Daar staat dat de partij wil dat de EU zich niet meer inlaat met “Gay Prides, met lentekriebels, transgenders… Het traditionele gezin komt weer centraal te staan.”

Teken tegen de Week van de Lentekriebels

GroenLinks-PvdA

De gefuseerde linkse partij van Frans Timmermans is een groot voorstander van het opdringen van regenboogpropaganda. De groenrode moloch wil “ultraconservatieve bewegingen” die verzet bieden tegen lhbt-indoctrinatie “bestrijden”. Dit willen ze laten vastleggen in “één overkoepelende Europese antidiscriminatiewet.” Ze pleiten bovendien voor een Europees fonds dat hun activistische agenda promoot, waaronder die van “LHBTQIA+-activisten”. In de wereld van GL-PvdA zal de Europese Commissie door middel van inbreukprocedures en het stopzetten van subsidiestromen landen en organisaties iedere vorm van verzet breken.

JA21

JA21 spreekt niet veel over dit soort zaken in hun Europees verkiezingsprogramma. De partij verzet zich echter wel degelijk tegen lhbt-dwang. Bij de stemming van 8 februari over de ‘gelijke behandeling’ van de regenboogbrigade [lees: het opdringen van seculiere opvattingen op christenen], conform de LGBTIQ Equality Strategy 2020-2025, stemde Rob Roos tegen. Samen met Bert-Jan Ruissen van de SGP waren zij de enige Nederlanders die zich hiertegen uitspraken. In hun verkiezingsprogramma geven ze ook aan dat ze de macht van de genderlobby willen inperken door onder andere de commissie van Vrouwenrechten en Gendergelijkheid op te heffen.

Nieuw Sociaal Contract (NSC)

De Europese delegatie van NSC onder leiding van Dirk Gotink spreekt met geen woord over lhbt of gender gerelateerde zaken in hun verkiezingsprogramma. Aangezien ze ook nog niet in het Europees Parlement zitten, is niet bekend hoe ze hier in Europees verband over denken. In hun landelijke verkiezingsprogramma van november vorig jaar blijkt dat ze geen principiële bezwaren hebben tegen transgenderisme. Sterker nog, ze “vinden het goed dat transgenders hun geslacht kunnen veranderen.” Ze hebben echter wel tegen de verruiming van de transgenderwet gestemd en ook het regenboogakkoord niet getekend.

Lees ook: NSC wil van nieuwe Transgenderwet af

Partij voor de Dieren (PvdD)

De Partij voor de Dieren is groot voorstander van meer steun aan de “regenbooggemeenschap”. Volgens hen worden zij van alle kanten gediscrimineerd en uitgesloten. De partij wil hen daarom nog meer verheffen tot een soort beschermde diersoort die meer ‘gelijk’ is dan andere groepen. Dit willen ze bereiken door nog meer EU-geld in de zakken van lhbt-activisten te stoppen, en ‘meerouderschap’ op gelijke voet te stellen met een normaal gezin van man, vrouw en kinderen.

Partij voor de Vrijheid (PVV)

De grootste partij van Nederland wordt hoe langer hoe kritischer op lhbt-gedram. PVV-leider Geert Wilders heeft zich in de Kamer meermaals scherp uitgesproken tegen seksuele indoctrinatie op scholen. Vandaar dat de Lentekriebelskritiek van Gezin in Gevaar zelfs aan de formatietafel is besproken. Toch is het geen kernpunt van de partij. Zoals voormalig Kamerlid Harm Beertema ondervond, is inhoudelijke kritiek op lhbt binnen de PVV nog uit den boze. Vandaar dat hun zeer beknopte Europees verkiezingsprogramma hier niets over vermeldt.

Socialistische Partij (SP)

Linkse partijen toeteren vaak over hoe inclusief ze zichzelf vinden. De socialisten houden deze schijn niet meer op. De SP wil namelijk landen als Hongarije desnoods uit de EU verwijderen(!) als ze weigeren het homo ‘huwelijk’ in te voeren of erkennen als gelijkwaardig aan een normaal huwelijk. De normaal zo euro-sceptische partij die doorgaans pleit voor de nationale belangen van de lidstaten, maakt dus blijkbaar een uitzondering voor lhbt-zaken.

Bestel gratis: Seksuele indoctrinatie in schoolboeken

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

De SGP heeft als enige partij principiële bezwaren tegen de opvattingen die door genderideologen worden verkondigd. Op christelijke gronden wijzen zij het verdraaien van Gods scheppingsontwerp af. Vandaar dat zij, samen met de delegatie van JA21, tegen de LGBTIQ Equality Strategy hebben gestemd. De SGP maakt zich daarnaast zorgen over de vrijheid van onderwijs in Nederland en de andere EU-lidstaten. Ze vrezen dat “gendersensitief onderwijs” het paard van Troje is dat het christelijk onderwijs criminaliseert. De EU moet zich volgens de SGP verre houden van lhbt-zaken.

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

De VVD spreekt met geen woord over lhbt en genderzaken in hun Europees verkiezingsprogramma. De EU-delegatie onder leiding van Malik Azmani zal naar verwachting dus gewoon in het antichristelijke D66-spoor blijven lopen. Dwang is voor de VVD geen vies woord. In hun landelijke verkiezingsprogramma staat dat ze “conservatiefreligieuze gemeenschappen” willen binnendringen om daar “de acceptatie van LHBTIQ+’ers” af te dwingen. Ze hebben daarentegen wel tegen de Transgenderwet gestemd.

Volt

De Eurofiele delegatie van Volt onder leiding van Reinier van Lanschot is groot voorstander van de genderideologie. Opvallend genoeg komt het woord ‘man’ en ‘vrouw’ niet voor in hun verkiezingsprogramma. De partij spreekt liever van “genders”. Als iemand zich transgender waant, wil Volt dat andere landen gedwongen worden om te doen alsof deze persoon daadwerkelijk van het geslacht is dat hij of zij beweert. Ze willen “wettelijke genderherkenning” van deze leugenachtige ‘identiteit’ in de wet laten vastleggen. Ook pleiten ze voor “het recht op een gelijk huwelijk”. Europese landen die hier niet voor warm lopen kunnen, wat Volt betreft, de hete adem van Brussel in hun nek verwachten tot ze van gedachten veranderen.

--

Een principieel, niet een persoonlijk standpunt

Dit artikel heeft als doel het verdedigen van het huwelijk, het gezin en de moraal volgens de katholieke leer. Op geen enkele manier is het onze bedoeling personen te belasteren. Wij oefenen simpelweg onze vrijheid uit als kinderen van God (Rom. 8:21), zodat "iedere tong zou belijden tot glorie van God de Vader, dat Jezus Christus de Heer is." (Fil. 2:11).

Laatst bijgewerkt: 24 mei 2024 15:32

Doneer