Man-vrouw verschillen: de doodsteek voor de genderideologie

Man-vrouw verschillen: de doodsteek voor de genderideologie

THEMA'S:

Het mannenlichaam verschilt wezenlijk van het vrouwenlichaam. Je hoeft geen arts te zijn om dat te constateren. Hoewel de genderideologen dit feit hard bestrijden, bevestigt de medische wetenschap het bestaan van fysieke verschillen tussen mannen en vrouwen. Dit blijkt wel uit het feit dat er nu wordt geïnvesteerd in het verkleinen van de ‘diagnosekloof’ tussen mannen en vrouwen.

Mannenlichaam als basis

Toen de moderne geneeskunde werd ontwikkeld in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw was het mannenlichaam het uitgangspunt. Dit had vooral te maken met de mogelijke complicaties die bij een eventuele (latere) zwangerschap zouden kunnen optreden. Het idee was dat, op de geslachtsorganen na, mannen- en vrouwenlichamen nagenoeg overeen komen. Daarom leek het de artsen destijds dus ook niet nodig om diagnoses of medicijnen ook op het vrouwenlichaam af te stellen.

Diagnosekloof

Dit blijkt niet te kloppen. Volgens hoogleraar voortplantingsgeneeskunde Bart Fauser is het zo dat “bijna alles in het lichaam verschilt voor man en vrouw." Dit heeft geresulteerd in een zogenaamde ‘diagnosekloof’ tussen mannen en vrouwen. Volgens het onderzoek van journaliste Mirjam Kaijer is namelijk 80% van de mensen met onverklaarde gezondheidsklachten vrouw. Fauser beaamt dit: “Veel gezondheidsproblemen die zijn heel anders bij vrouwen dan bij mannen, presenteren zich anders, en behoeven andere zorg.”

Lees ook: Waarom zijn genderideologen zo bang voor Gezin in Gevaar?

Het vrouwenhart

Een goed voorbeeld van deze verschillen is het hart. In de wereld van de cardiologie bestaan speciale vrouwenpoli’s die gespecialiseerd zijn in het vrouwenhart. De symptomen van bijvoorbeeld een hartinfarct verschillen namelijk voor mannen en vrouwen. En waar slagaderverkalking zich bij mannen op één plek ophoopt, wordt dat bij een vrouw wat meer verspreid. Dit heeft grote gevolgen voor zowel de symptomen, als de diagnostisering en de behandeling.

implicaties voor de genderideologie

Het erkennen van deze sekseverschillen is namelijk een regelrechte weerlegging van de genderideologie. Dat een vrouwenlichaam fundamenteel anders in elkaar zit dan een mannenlichaam bewijst ook dat wij binair geschapen zijn: óf man, óf vrouw. Onze geslachtelijkheid is dus niet alleen af te lezen aan onze geslachtsorganen of ons gestalte, maar het zit verweven door ons hele lichaam. Dit is niet verrassend aangezien iedere cel in ons lichaam XX-, dan wel XY-chromosomen heeft.

Bestel gratis: Genderboek

God schiep hen mannelijk en vrouwelijk

Een man die beweert ‘eigenlijk’ een vrouw te zijn maakt dan ook een anti-wetenschappelijke claim. Wanneer hij zijn lichaam zou laten ‘ombouwen’ beperkt zich dat tot de uitwendige geslachtsorganen met het doel op het andere geslacht te lijken. Echter, ondanks al die inspanningen blijft zijn mannenlichaam onverminderd mannelijk en een vrouwenlichaam onverminderd vrouwelijk. Dit is zo omdat God de man en de vrouw dusdanig verschillend en aanvullend geschapen heeft (Gen. 1:26-27). Deze hardnekkige, onveranderlijke sekseverschillen staan in de wetenschap én in de Schrift als een paal boven water.

Laatst bijgewerkt: 24 maart 2023 09:20

Doneer