Paarse Vrijdag: steeds meer ouders houden hun kinderen weg van lhbt-propaganda

Paarse Vrijdag: steeds meer ouders houden hun kinderen weg van lhbt-propaganda

Afgelopen vrijdag konden alle kinderen op school ‘helemaal zichzelf zijn’. Althans, dat is hoe de lhbt-lobbyisten van het COC en Rutgers ons willen doen geloven. In realiteit blijkt dat veel kinderen – en hun ouders – niet op deze genderpropaganda zitten te wachten. Daarnaast blijkt dat het ‘tolerante’ en ‘inclusieve’ karakter van Paarse Vrijdag slechts een façade is voor de totalitaire agenda van de genderideologen.

Spirit Day

In oktober 2010 werd in Canada ‘Spirit Day’ in het leven geroepen. Op scholen in het hele land wordt op die dag - tegen wil en dank - aandacht besteed aan de zelf toegedichte slachtofferstatus van lhbt'ers. Paarse Vrijdag is de Nederlandse versie hiervan. Elke tweede vrijdag van december staat in het teken van lhbt-acceptatie (lees: activisme). Van kinderen – en leerkrachten – wordt verwacht dat ze die dag iets paars in hun kleding dragen ‘uit solidariteit’ aan de roze maffia.

Bestel gratis: Genderboek

Paars op school… of anders!

Deze kledingvoorschriften worden gepresenteerd als een vrije keuze, kinderen mogen zelf kiezen of ze wel of niet meedoen. Toch is de sociale druk op kinderen – ook basisschoolkinderen! – groot om toe te geven. De activisten staan bij de ingang en bieden kinderen armbandjes of regenboogvlaggetjes aan. Ook is de hele school van binnen en van buiten besmeurd met lhbt-propaganda. Je zal maar als enige uit de klas daar niet aan mee willen doen. Hoe ‘vrij’ ben je dan als kind? En hoe verdedig je jezelf tegen beschuldigende vragen van medeleerlingen – of zelfs leraren? Een verontwaardigde vader op Twitter vermeldt dat op de school waar zijn kinderen heen gaan het gratis snoep alleen beschikbaar is voor kinderen die zichtbaar meedoen met Paarse Vrijdag: “Voor zogenaamde inclusiviteit mag je best manipuleren…”

‘Twee meisjes kregen verkering’

Op de website van Paarse Vrijdag staan ook getuigenissen van juffen en meesters die Paarse Vrijdag met de hele klas hebben gevierd. Het filmpje van ene Petra – zelf lesbisch – springt van de pagina. Ze vertelt trots hoe zij als juf van groep 5/6 de hele klas betrokken heeft bij Paarse Vrijdag. Aldus haar “kregen twee meiden verkering met elkaar, kwamen ze heel trots vertellen, en de rest van de klas vond dat maar al te leuk.” Dit toont aan dat seksuele voorkeur voor een aanzienlijk deel gevormd wordt door de sociale omgeving. Dit is zeker het geval voor kinderen van basisschoolleeftijd, aangezien negen- en tienjarigen nog lang niet het kritisch denkvermogen hebben ontwikkeld om het gezag van een juf of meester in twijfel te kunnen trekken.

Lees ook: Meisjes worden lesbisch door tv-serie. Is homoseksualiteit dan toch niet aangeboren?

Stil protest

Alle totalitaire pogingen ten spijt, zien veel mensen Paarse Vrijdag voor wat het is: seksuele indoctrinatie van kinderen die poogt perverse vormen van seksualiteit te normaliseren. Een kritische jonge vrouw schrijft op Twitter: “Onder het mom van ‘jezelf kunnen zijn’ is de jeugd weer massaal geïndoctrineerd vandaag.” Veel oplettende ouders hebben afgelopen vrijdag hun kinderen thuis gehouden. Ze wilden hun kinderen hier niet aan blootstellen: “Als goede moeder houd je je kind thuis” aldus een Twittergebruikster.

Leraren op scholen in heel Nederland merkten dat er afgelopen vrijdag opvallend veel kinderen niet aanwezig waren.

Toch niet zo ‘inclusief’

Ondanks het feit dat Paarse Vrijdag op steeds meer scholen wordt ‘gevierd’, zijn de gendertsaren nog lang niet tevreden. Want ondanks de grote sociale druk “zie je dat veel leerlingen dat bandje niet aannemen”, aldus Freek Janssens van het COC. “Er zijn ook scholen waar het niet veilig genoeg is om ‘helemaal jezelf te zijn’, dus daar is absoluut nog echt werk aan de winkel.” De agenda van het COC is duidelijk. Paarse Vrijdag is geen vrijblijvende dag om solidair te kunnen zijn, maar moet alle scholen worden opgelegd vanwege de ‘veiligheid’. Het ‘jezelf kunnen zijn’ geldt uiteraard niet voor conservatieve christenen die vanuit religieuze overwegingen bezwaren hebben tegen lhbt-propaganda.

Groeiende anti-woke beweging in Nederland

Ook in de politiek was er protest tegen Paarse Vrijdag. Geert Wilders was woest over de lhbtisering van het onderwijs: “Hou toch alsjeblieft op met die gekkigheid! Laat onze kinderen kinderen blijven!” Maar ook buiten Paarse Vrijdag om groeit het verzet tegen de genderpropaganda waar met name kinderen mee te maken krijgen. Partijen als Forum voor Democratie en andere zijn regelmatig kritisch op het opdringen van seksualiteit aan kinderen en andere woke-fratsen. Steeds meer mensen worden wakker voor de perverse werkelijkheid achter de fraaie, lege slogans van het COC en hun trawanten.

Anti-woke is niet genoeg

Toch is veel van dit protest helaas emotioneel-reactionair en zonder fundament. Want hoewel Geert Wilders terecht zijn afschuw uitspreekt over seksuele indoctrinatie bij kinderen, heeft hij ‘helemaal niets tegen de lhbt-gemeenschap’. Dit geldt ook voor andere niet-christelijke critici van de woke-beweging. Maar hoe kun je de vruchten van een boom veroordelen en tegelijkertijd de boom goedpraten? De boom zelf, de Revolutionaire losgeslagen ‘autonome’ opvatting omtrent seksualiteit, is de oorzaak van al deze seksuele verwarring. We moeten terug naar de wortels van onze christelijke beschaving waarin paars niet de kleur is van homoseksualiteit of wat voor perversie dan ook, maar de liturgische kleur van boetedoening, bezinning en inkeer. Dat heeft Nederland nu heel hard nodig.

Laatst bijgewerkt: 17 november 2023 14:04

Doneer