Verkiezingen 2023: Hoe denken partijen over de genderideologie?

Verkiezingen 2023: Hoe denken partijen over de genderideologie?

THEMA'S:

Op 22 november gaat Nederland weer naar de stembus. Na de val van Rutte IV gaat er een nieuwe wind waaien door Nederland. Welke partijen komen in verzet tegen de genderideologie, en welke juist niet? Om die vraag te beantwoorden heeft Gezin in Gevaar de verkiezingsprogramma’s doorgespit en het stemgedrag van de partijen geanalyseerd. Dit zeggen en stemden politieke partijen over de genderideologie.

Belang van Nederland (BVNL)

De partij van Wybren van Haga is niet principieel tegen de genderideologie maar, net als bij hun euthanasiestandpunt, trekken ze wel de grens bij kinderen. “Je moet kinderen [daartegen] beschermen”, aldus de lijsttrekker in een interview met campagneleider Hugo Bos. BVNL is echter wel vóór de mogelijkheid voor volwassenen om hun geslacht te laten veranderen op een paspoort, maar niet “zonder een brief van een deskundige”. Van Haga heeft zich in april dit jaar wel kritisch uitgelaten over genderneutraal taalgebruik van de studentenorganisatie LAKS, en stelde kritische Kamervragen toen pedofilie-schrijver Pim Lammers werd gevraagd om voor Kinderboekenweek te schrijven. BVNL is een partij die staat voor autonomie maar ziet wel de gevaren van de genderideologie, zeker voor kinderen.

Lees ook: Verbod dreigt op pastoraal gesprek over overwinnen homoseksuele neiging

BoerBurgerBeweging (BBB)

Omdat dit volgens de partij een medisch-ethische zaak is, is dit net als abortus en euthanasie een “vrije kwestie”. Dat gezegd hebbende, volgens het partijprogramma “erkent [BBB] de unieke uitdagingen waarmee transgenders worden geconfronteerd en benadrukt het belang van snelle en kwalitatieve zorg voor zowel jongeren als volwassenen.” Ze zetten in op “een zorgvuldig besluitingvormingsproces” dat “jongeren en kinderen” ondersteunt die “een medische transitie overwegen”. De partij van Caroline van der Plas steunt dus geslachtsverminking bij kinderen. Het is wel belangrijk om op te merken dat BBB desondanks tegen de Transgenderwet heeft gestemd. Dit is het D66-voorstel dat het ‘transitieproces’ radicaal wil vereenvoudigen. BBB wil zich “keihard inzetten” tegen “haatdragende uitlatingen over de regenbooggemeenschap” (lees: kritiek op de genderideologie), aldus het verkiezingsprogramma. BBB staat grotendeels achter de genderideologie, zelfs als het kinderen betreft. Ze hadden gelukkig nog wel genoeg boerenverstand om tegen de Transgenderwet te stemmen.

Christen-Democratisch Appèl (CDA)

Het CDA besteedt in het verkiezingsprogramma weinig aandacht aan lhbt-gerelateerde zaken. Wel geven ze aan ernaar te streven dat “discriminatie van LHBTI+ verboden en strafbaar is.” In hun partijprogramma stellen ze dat “seksuele geaardheid (…) aangeboren [is] en dus geen mentale stoornis. Daarom komt er een wettelijk verbod op ‘conversietherapie’”. Dit terwijl er geen enkel bewijs is voor het idee dat homoseksualiteit aangeboren is. Ze geven ook aan voorstander te zijn van de Transgenderwet. In september vorig jaar gaf de partij al aan ‘open te staan’ voor een dergelijke wet. Dat is niet verrassend aangezien ze tegen het verbod op geslachtsverminking van minderjarigen hebben gestemd. In 2019 stemden ze ook al voor de “hormonale behandeling” voor kinderen. Het CDA heeft zijn christelijke wortels keer op keer verraden. De partij heeft bewezen trouwer te zijn aan de genderideologie dan aan het christelijke geloof waarop zij ooit gestoeld was.

Bestel gratis: Genderboek

ChristenUnie (CU)

Over partijen die hun christelijke wortels verraden gesproken… De partij van Mirjam Bikker heeft de laatste jaren ook weinig tot geen weerstand geboden tegen de genderideologie. In hun partijprogramma pleiten ze voor ‘goede en zorgvuldige transgenderzorg’ voor “transmensen”. Ze zijn tegen de Transgenderwet omdat deze ‘onzorgvuldig’ is, niet omdat ze principieel bezwaar maken tegen het idee dat een man een vrouw kan zijn of andersom. Ze pleiten er echter wel voor om kinderen te bevestigen “in hun jongen of meisje zijn”. Dat ze niet principieel tegen de genderideologie zijn, blijkt wel uit het feit dat ze tegen de motie van Forum voor Democratie stemden om geslachtsverminking bij minderjarigen te verbieden. Een aantal jaren geleden (2019) stemden ze juist nog vóór een soortgelijke motie. De ChristenUnie heeft de laatste jaren niet echt weerstand geboden tegen de genderideologie. Sterker nog, op cruciale momenten heeft de partij de genderideologen juist gesteund.

D66

Met de komst van Erik van Ginneken – die zichzelf liever Lisa noemt – heeft D66 het eerste Kamerlid geleverd dat zich als transgender identificeert. Het is daarom niet vreemd dat uitgerekend deze partij zich hard maakt om het ‘veranderen’ van het geslacht zo eenvoudig mogelijk te maken. D66 wil namelijk dat dat mogelijk wordt zonder tussenkomst van rechter of psycholoog. Ook een ‘X’ op uw paspoort moet zonder problemen te regelen zijn. De partij wil dat mensen ‘in transitie’ betaald (!) “wettelijk transitieverlof” moeten krijgen, “naar voorbeeld van het zwangerschapsverlof”. Ondanks het feit dat ze de menselijke identiteit als compleet fluïde lijken te beschouwen, zijn ze wel fel tegen “homogenezingstherapie”. Men mag volgens D66 blijkbaar maar naar één kant ‘geholpen’ worden. Ze maken zich echter wél zorgen dat in “Nederland conservatieve denkbeelden meer voet aan de grond krijgen.D66 is de grote drijver achter de morele chaos die ons land teistert. De antichristelijke partij zet alles op alles om Gods plan en Zijn norm te verstoren.

DENK

Bij de vorige verkiezingen hield de links-islamitische partij zich stil over dit onderwerp. Dat is op zich begrijpelijk; ze willen wel linkse lhbt-sympathiserende kiezers aantrekken maar niet hun overwegend conservatieve moslimachterban tegen het hoofd stoten. Deze verkiezingen spreken ze zich duidelijk uit tegen de “regenboogdwang”:

DENK Based

De partij verzet zich duidelijk tegen de lhbti-sering van bedrijven en overheidsinstanties zoals de Belastingdienst. (Beeld: verkiezingsprogramma DENK).

Stemde DENK in 2019 nog voor “hormonale behandeling” van minderjarigen, nu spreekt de partij zich zeer kritisch uit tegen “gendertransitie” voor kinderen. Hierbij benoemen ze expliciet “chirurgische ingrepen”, “pubertijdsremmers” en “hormonale behandelingen”. In hun verkiezingsprogramma schrijven ze ook dat ze de leeftijdsgrens om wettelijk van geslacht te kunnen ‘veranderen’ van zestien willen verhogen naar achttien jaar. Ze zijn daarom ook tegen de Transgenderwet en stemden in met de FvD-motie om geslachtsoperaties bij minderjarigen te verbieden. Van een principieel standpunt tegen de genderideologie is bij DENK geen sprake. Ze zijn alleen tegen “regenboogdwang” in de samenleving, vooral bij kinderen. Desondanks zijn ze één van de weinige partijen die zich zo openlijk durven uit te spreken tegen de lhbt-lobby.

Forum voor Democratie (FvD)

De partij van Thierry Baudet biedt in de Kamer al enige jaren hardnekkige weerstand tegen de lhbt-lobby. In regel vijf van hun “12 regels voor Nederland” pleit FvD voor een verbod op “transgender-propaganda”. Ook willen ze het verbieden voor minderjarigen om geslachtsoperaties te ondergaan of hormonen te slikken. Ze laten de mogelijkheid echter wel open voor volwassenen. De partij erkent dat voor “woke-activisten” de heteroseksuele norm een doorn in het oog is. De partij maakt zich ernstige zorgen om de stijging van ‘transgenderkinderen’. Ze willen “deze schadelijke trend zo snel mogelijk keren.” In hun partijprogramma geven ze aan dat ze het verboden willen maken om kinderen mee te nemen naar een ‘pride parade’ of ‘voorleesuurtjes’ van dragqueens. Ze verzetten zich ook tegen het wijdverspreid ophangen van lhbt-vlaggen, zeker op overheidsgebouwen. Forum voor Democratie gaat verder dan welke partij dan ook in het indienen van moties en het voorstellen van wetten om de roze maffia te bestrijden. Hun kritiek is vooral gericht tegen de opdringerigheid van de lhbt-lobby. Ze hebben geen principiële bezwaren tegen het idee van transgenderisme.

Lees ook: Telegraaf peilt draagvlak voor transgenderwet: bijna nihil

GroenLinks-Partij van de Arbeid (GL-PvdA)

De gefuseerde partij van Frans Timmermans is een trouwe bondgenoot van D66 in zijn strijd tegen Gods geboden. In hun partijprogramma schrijven ze voor mensen die hun geslacht willen ‘veranderen’ de drempel drastisch te willen verlagen. Dit geldt ook voor mensen die een ‘X’ willen in hun paspoort. Net als D66 willen ze een einde maken aan de wachtlijsten in de ‘transgenderzorg’. Ze willen bovendien dat geslachtsverminking “regionaal beschikbaar wordt”. Zij staan net als de andere linkse partijen achter geslachtsmutilatie bij kinderen aangezien ze in september nog tegen de FvD-motie hebben gestemd die hier een einde aan wilde maken. GL-PvdA doet niet onder voor andere linkse partijen die Gods ontwerp voor menselijke geslachtelijkheid willen ondermijnen. Volgens de laatste peilingen zijn zij de grootste partij die schaamteloos het verminken van kinderen voorstaat.

JA21

De partij van Joost Eerdmans stelt zich kritisch op ten opzichte van de genderideologie. Vergeleken met partijen als FvD en DENK spenderen ze er in hun partijprogramma niet zoveel woorden aan. Ze zeggen zich wel zorgen te maken over het “beklemmend politiek-correct klimaat dat de woke-cultuur wil afdwingen.” In de Kamer hebben ze sinds hun bestaan altijd met de lhbt-kritische partijen meegestemd. In tegenstelling tot de CU stemden zij bijvoorbeeld wél tegen het verbod op geslachtsverminking van pubers. JA21 spreekt weinig over het onderwerp in hun verkiezingsprogramma. Toch blijkt uit hun stemgedrag dat ze zich bij iedere mogelijkheid hebben verzet tegen lhbt-dwang.

Bestel nu gratis: De waarheid over homoseksualiteit

Nieuw Sociaal Contract (NSC)

Lange tijd waren alle ogen gericht op Pieter Omtzigt. Toen hij zich verkiesbaar stelde met zijn nieuwe partij NSC was hij volgens de peilingen in één klap een van de grootste partijen van Nederland. Lang heeft de fractieleider zich niet uitgelaten over de genderideologie en andere medisch-ethische kwesties zoals abortus. Echter, met de presentatie van hun partijprogramma blijkt NSC helaas geen principiële bezwaren te hebben. In tegendeel zelfs: ze “vinden het goed dat transgenders hun geslacht kunnen veranderen”, aldus hun partijprogramma. “Maar”, voegen ze eraan toe , “zijn tegen de voorgestelde verruiming van de Transgenderwet die de deskundigenverklaring schrapt.” Ze pleiten voor een “laagdrempelig aanbod” voor jongeren die worstelen met “identiteit en gender”. Ze willen ook “grondig wetenschappelijk advies” over “pubertijdsremmers” bij minderjarigen. Omtzigt stemde tegen de motie om geslachtsoperaties bij minderjarigen te verbieden omdat dat voorstel “vraagt om helemaal te stoppen met puberteitsremmers”. Ze zijn dus actief voorstanders van de genderideologie. Dat was geen verrassing voor hen die lid wilde worden van de partij. Bij het aanmeldformulier is ook “non-binair” een van de ‘geslachtsopties’. Helaas is NSC ook helemaal in de ban van de genderideologie. Als deze partij zo groot wordt als de peilingen aangeven, hoeven we geen verzet van hen te verwachten tegen de regenboogtirannie.

Partij voor de Dieren (PvdD)

De partij van Esther Ouwehand streeft naar eigen zeggen naar een “krachtig LHBTIQA+-emancipatiebeleid”. De PvdD gaat van alle partijen het verst in het beestje bij de naam noemen. Zij blijken het meest op de hoogte van de nieuwste ‘toevoegingen’ van de lhbt-letterbak. Ze pleiten voor “extra aandacht voor transgender, intersekse, non-binaire en aseksuele personen.” Ze willen wat betreft geslachtsregistratie een “laagdrempelige, kosteloze officiële erkenning van hun sekse en/of genderidentiteit”. Ze pleiten er zelfs voor dat kinderen onder de zestien jaar (!) hun geslacht kunnen laten ‘veranderen’ als de ouders van het kind dat (ook) willen. Desondanks zijn ze faliekant tegen zogenaamde “[homo]conversiebehandelingen”. De hypocrisie is stuitend. Wie aan lhbt-fanatisme denkt, denkt niet snel aan de PvdD. Toch zou dat meer dan terecht zijn. In hun partijprogramma weiden ze verder uit over geslachtmutilatie bij kinderen dan andere linkse partijen.

Partij voor de Vrijheid (PVV)

In hun verkiezingsprogramma maakt de partij van Geert Wilders er weinig woorden aan vuil. Binnen de PVV heerst namelijk verdeeldheid over dit onderwerp. Een aantal Kamerleden – waaronder Fleur Agema – stemde bijvoorbeeld tegen het verbod op geslachtsverminking van minderjarigen. Het merendeel stemde echter wel voor. Ook hebben ze tegen de D66-Transgenderwet gestemd. Harm Beertema, een echte uitgesproken tegenstander van de genderideologie, kreeg van de partij een spreekverbod opgelegd vanwege zijn lhbt-standpunt. De opvattingen over de genderideologie lopen bij de PVV sterk uiteen. Het feit dat een Kamerlid een spreekverbod opgelegd krijgt vanwege lhbt-kritiek, toont aan dat we niet op hun steun kunnen rekenen.

Lees ook: Meisje gedwongen zich om te kleden bij ‘transgendertje’ van negen jaar

Socialistische Partij (SP)

Net als andere linkse partijen vindt de SP de wachtlijsten voor transgender'zorg' “onacceptabel lang”. In hun verkiezingsprogramma maken ze betrekkelijk weinig woorden vuil aan de regenboogletterbak. Ze waren echter wél een van de indieners van een wetsvoorstel dat zelfs in een pastoraal gesprek geen kritisch woord meer mag vallen over de zonde van homoseksualiteit. Wat stemgedrag betreft, kan de genderlobby altijd op de steun van de Socialistische partij rekenen. De SP stelt zich van alle linkse partijen het minst activistisch op omtrent lhbt-zaken. Desalniettemin stemmen ze altijd mee met D66, PvdA-GL, PvdD en Volt.

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

Verzet zich vanuit christelijke grondslag tegen de genderideologie. De partij wil niet dat zaken als “het homohuwelijk en lhbt-beleid” worden opgelegd aan EU-lidstaten die daar bezwaren tegen hebben. Maar ook binnen Nederland willen ze “stoppen met het verstrekken van subsidies die uitdrukkelijk bedoeld zijn om de genderideologie aan burgers en leerlingen op te dringen.” Ze erkennen de worstelingen van “intersekse en transgenderpersonen”, maar ze verzetten zich tegen de tegenwoordige trend dat “iedereen zomaar een eigen gender moet kunnen kiezen.” Zeker bij minderjarigen moet het “gelet op het onomkeerbare karakter” volgens de SGP “ontmoedigd” worden. Ze zijn dan ook tegen de Transgenderwet. Ze vrezen daarnaast dat “de woke-ideologie (…) kritische stemmen het zwijgen wil opleggen.” Omdat zij het gezin van man, vrouw en kinderen als de norm beschouwen, zijn ze tegen het meerouderschap en draagmoederschap. De SGP is de enige partij die zich principieel verzet tegen de genderideologie. Hoewel ze in de Kamer minder mondig zijn dan partijen als FvD, gaan ze wel verder dan andere partijen. Zij bekritiseren niet alleen de excessen, maar wijzen het transgenderisme af omdat het ingaat tegen Gods ontwerp.

Bescherm kinderen tegen seksuele indoctrinatie door COC!

Volkspartij voor Vrijheid en Demagogie (VVD)

Wie nog steeds denkt dat de VVD een rechtse partij is, wordt hier na het lezen van hun verkiezingsprogramma van genezen. De partij van Yeşilgöz wil “conservatiefreligieuze gemeenschappen” binnendringen om daar “de acceptatie van LHBTIQ+’ers” af te dwingen. Dit willen ze bereiken door intensieve samenwerking met lhbt-organisaties als “Alliantie Verandering van Binnenuit en Alliantie Jong Gelijk.” Uiteraard wil de ‘liberale partij’ wél een verbod op ‘conversiebehandelingen’. Daarnaast pleiten ze ook voor de normalisering van ‘alternatieve gezinsvormen’ door meerouderschap en draagmoederschap te promoten. In hun verkiezingsprogramma beloven ze te onderzoeken “hoe de zorg voor mensen met een kinderwens, ongeacht relatievorm, verbeterd kan worden.” Het enige lichtpuntje is dat ze niet voor de Transgenderwet hebben gestemd. Laat er geen misverstand over bestaan. De voormalige regeringspartij hobbelt in vrijwel alle opzichten achter het regenbooggedram van D66 en trawanten aan.

Volt-Nederland

De partij van Laurens Dassen wil dat er “actief uitvoering wordt gegeven” aan het COC-regenboogakkoord uit 2021. Dit houdt onder andere in dat meerouderschap en andere “regenbooggezinnen” dezelfde rechten krijgen als normale gezinnen van man, vrouw en kinderen. Net als andere linkse partijen – waaronder de VVD – willen zij een verbod op “conversietherapie”. Ook pleiten ze voor een wettelijke erkenning van “transouderschap” – wat dat dan ook precies betekent. Ze steunen dan ook de nieuwe Transgenderwet. Ze willen dat IVF-behandelingen voor alleenstaande moeders (!) en lesbische stellen worden vergoed. Ook moet er “zo snel mogelijk” een draagmoederwet komen. Ook is de door George Soros gefinancierde partij uitgesproken voorstander van “inclusie van transvrouwen [mannen die zichzelf ten onrechte vrouw wanen, red.] in de topsport, vrij van desinformatie.” Volt staat net als PvdD niet bekend als lhbt-fanaten. Dit is ten onrechte. Op alle mogelijke manieren helpt de partij de regenbooglobby in het ondermijnen van Gods ontwerp voor menselijke seksualiteit.

--

Een principieel, niet een persoonlijk standpunt

Dit artikel heeft als doel het verdedigen van het huwelijk, het gezin en de moraal volgens de katholieke leer. Op geen enkele manier is het onze bedoeling personen te belasteren. Wij oefenen simpelweg onze vrijheid uit als kinderen van God (Rom. 8:21), zodat "iedere tong zou belijden tot glorie van God de Vader, dat Jezus Christus de Heer is." (Fil. 2:11).

Benieuwd hoe politieke partijen tegenover seksuele indoctrinatie van schoolkinderen staan? Klik hier voor een overzicht.

Klik op deze link voor het overzicht van de opvattingen van de partijen over huwelijk, gezin en man-vrouwverhoudingen.

Nieuwsgierig naar hoe pro-life de partijen zijn? Bekijk dan de partij analyses van Stirezo:

> Dit vinden partijen van abortus

> Dit vinden partijen van (kinder)euthanasie

Laatst bijgewerkt: 1 november 2023 15:03

Doneer