Psycholoog Gerard van den Aardweg: ‘Conversietherapie geeft hoop aan homoseksuelen’

Psycholoog Gerard van den Aardweg: ‘Conversietherapie geeft hoop aan homoseksuelen’

THEMA'S:

Conversietherapie kan voor homoseksuelen een uitkomst bieden om neigingen tot zonde te verminderen. Toch staat de therapie onder steeds meer druk vanuit de politiek. Lhbt-activistische partijen willen een verbod. Dr. Gerard van den Aardweg is als psycholoog een expert op het vlak van conversietherapie. Hugo Bos, campagneleider van Gezin in Gevaar, gaat in gesprek met hem. Wat is homoseksualiteit nu echt? Kan het genezen worden?

Gezien de lange duur is het interview opgedeeld in deel 1, deel 2 en deel 3. Dit is het eerste deel

Wie is dr. Gerard van den Aardweg?

Terug in september 2022 zat Hugo Bos, campagneleider van Gezin in Gevaar, samen met dr. Van den Aardweg voor een interview. De psycholoog en psychoanalyticus is afgestudeerd is aan de Universiteit Leiden. Hij behaalde zijn doctoraat aan de Universiteit van Amsterdam met een studie over homoseksualiteit en neurose. Hij gaat ervan uit dat homoseksualiteit geen geaardheid is, maar een conditie die te veranderen is, zij het niet gemakkelijk. Hij is lid van NARTH (Nationale Association for Research & Therapy of Homosexuality), welke in 1992 is opgericht om therapie te bieden voor mensen die hulp zoeken voor homoseksuele gevoelens.

Aanleiding: verbod op ‘conversietherapie’

Dat Hugo Bos aanschuift bij ’s Nederlands expert op het gebied van psychologie en homoseksualiteit, gebeurt naar aanleiding van het “wetsvoorstel strafbaarstelling conversiebehandelingen, ook wel ‘conversietherapie’ of ‘homogenezing’ genoemd.” Met dit wetsvoorstel wil de overheid het strafbaar maken om dit soort gesprekken te houden voor minder- en meerderjarigen. Nog begin dit jaar adviseerde de Raad van State negatief over dit wetsvoorstel met “juridische en praktische bezwaren”, aldus de NOS.

Twintig procent van alle homoseksuelen wil veranderen

Het populaire idee dat alle mensen met homoseksuele gevoelens moeten kunnen uiten “wie ze werkelijk zijn”, wordt tegengesproken door Van den Aardweg. Maar liefst twintig procent—één op de vijf—van deze doelgroep wil gewoonweg niet leven met deze gevoelens. De homolobby wil echter niet dat homoseksuelen kunnen ontkomen aan hun gevoelens. Alle ontsnappingsroutes moeten afgesneden worden. Zij geloven in de leugen die Sigmund Freud en Carl Gustav Jung propageerden: dat de seksualiteit de diepste drang is in de mens, en dat er geen diepere drang is dan deze.

Bestel nu gratis: De waarheid over homoseksualiteit

Onderzoek concludeert: na therapie zijn homoseksuelen alleen maar beter af

Van den Aardweg wijst naar het onderzoek van Robert Spitzer, die homoseksualiteit juist heeft willen normaliseren. Het onderzoek concludeert dat, na therapiebehandeling, 11% van de mannen en 37% van de vrouwen diepgaand is veranderd; dat wil zeggen dat zij geen gevoelens meer hebben voor het andere geslacht en daarmee gelukkiger af zijn. 30% van de mannen en 63% van de vrouwen geeft vervolgens aan substantieel te zijn verbeterd, hoewel ze soms nog wel homoseksuele gevoelens hebben. De populaire aanname is dat therapeutische behandeling van homoseksuele gevoelens (‘conversietherapie’) leidt tot het gekwetstheid, depressie en suïcide, maar dit is een fabeltje. In geen enkel geval is ondervonden dat iemand nadelige gevolgen heeft ondervonden aan de therapie.

Hoop versus wanhoop, therapie werkt!

De doctor concludeert dat wie zijn probleem niet onder ogen wil zien, nooit zal komen tot werkelijke innerlijke blijheid en geluk. “Dat zie je ook, ze moeten zich allemaal laten gelden,” zegt hij. “Het is een waan.” Om deze reden moeten we ook krachtig zijn en duidelijk maken dat het behandelen van homoseksuele verlangens alléén maar voordelen heeft. Van den Aardweg vervolgt: “Heel veel mensen, al zijn het er maar een paar af en toe, die worden getroffen [met homoseksuele gevoelens]—vooral jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben—worden door therapie geholpen om níet een weg af te dalen waar ze uiteindelijk hun innerlijke ellende zullen vinden: Geen hoop. Therapie is wél gebaseerd op hoop.”

--

Een principieel, niet een persoonlijk standpunt

Dit artikel heeft als doel het verdedigen van het huwelijk, het gezin en de moraal volgens de katholieke leer. Op geen enkele manier is het onze bedoeling personen te belasteren. Wij oefenen simpelweg onze vrijheid uit als kinderen van God (Rom. 8:21), zodat "iedere tong zou belijden tot glorie van God de Vader, dat Jezus Christus de Heer is." (Fil. 2:11).

Laatst bijgewerkt: 5 maart 2024 13:55

Doneer