Week van de Lentekriebels


De jaarlijkse "Week van de Lentekriebels"


De Week van de Lentekriebels in een jaarlijkse themaweek die regenbooglobbyclub Rutgers gebruikt om kinderen te indoctrineren met lhbt en gender.


Ophef over de Week van de Lentekriebels

Alsof kinderen nog niet genoeg seksuele rommel krijgen op school, moet er elk jaar een hele week uitgetrokken worden voor extra intensieve lhbt-propaganda. De Week van de Lentekriebels dompelt kinderen onder in de ziekelijke obsessies van genderideologen met zelfbevrediging, homoseksualiteit en geslachtsverminking. In promotievideo's van de Week van de Lentekriebels is zichtbaar hoe ongemakkelijk kinderen hiervan worden. De 'Week van de Lentekriebels' is bedoeld om basisschoolkinderen te voorzien van "relationele- en seksuele vorming", met als thema van dit jaar "Weerbaar online". Kinderen van groep 1 tot 8 zullen volgende week ongevraagd worden blootgesteld aan diepgaande seksuele indoctrinatie van staatswege.

Dertien redenen voor protest tegen de week van de Lentekriebels

Hier zijn dertien redenen om hier protest tegen aan te tekenen bij uw school.

1. Rutgers beschouwt uw kind als een “seksueel wezen”. Volgens Rutgers begint de "seksuele ontwikkeling van kinderen ... al in de babytijd en loopt door tot ze volwassen zijn." Kinderen worden aangemoedigd om elkaars schouders te masseren en te delen wat ze fijn vinden en wat niet, wat hen voorbereidt op een seksuele ontdekkingstocht.

2. Uw kind wordt aangemoedigd om seksueel te experimenteren. Basisschoolkinderen leren onder het mom van 'wederzijdse instemming' dat het oké is om seksueel met elkaar te experimenteren.

3. Uw kind wordt geconfronteerd met naakte volwassenen. Kinderen worden aangemoedigd om het 'Dubbelblootspel' van Dokter Corrie te spelen, een online memoriespel met afbeeldingen van echte geslachtsdelen. Ook wordt het programma “Gewoon Bloot” aanbevolen, waar kinderen vragen kunnen stellen aan naakte volwassenen, inclusief verminkte 'transgenders'.

4. Rutgers promoot het idee dat "plezier" het voornaamste doel is van seksualiteit. Rutgers legt de nadruk op plezier in seksualiteit, in tegenstelling tot de normale, door God gegeven bedoeling met seksualiteit: een monogame huwelijks relatie met de voortplanting als hoogste doel.

5. Leraren worden aangemoedigd om over hun eigen seksleven te praten. Rutgers benadrukt de rol van de leraar als voorbeeldfiguur en moedigt hen aan om uit eigen ervaring te spreken. U vindt het vast een fijn idee dat meester Frank van 50 met uw zesjarige dochter over zijn eigen seksuele ervaringen spreekt…

6. De gevolgen van immoreel gedrag worden gebagatelliseerd. Rutgers benadrukt positieve seksuele vorming en minimaliseert de schade van buitenechtelijke gemeenschap.

7. Voorbehoedsmiddelen worden geprezen. Rutgers normaliseert het gebruik van anticonceptie om ongewenste zwangerschappen en soa’s te voorkomen. Het tegenovergestelde is echter waar.

8. Rutgers probeert ouders voor te zijn. Rutgers spoort aan om kinderen vroeg te informeren over seksuele voorlichting, ongeacht de wensen van ouders.

9. De themaweek dient als opstapje naar meer lhbt-activisme. Rutgers wil dat scholen het hele jaar door aandacht besteden aan seksuele voorlichting.

10. Kinderen zo jong als 8 jaar worden aangezet tot zelfbevrediging. Rutgers beschouwt het als een vorm van ‘seksuele ontwikkeling’ om aan masturbatie te doen. Ze worden zelfs aangespoord om het “in groepjes” te doen en er voorwerpen bij te gebruiken.

11. Rutgers wil "heteronormativiteit" bestrijden. De regenboogdrammers willen normale seksualiteit niet als ideaal erkennen en moedigen kinderen aan om seksuele dwaling na te streven.

12. Genderneutraal taalgebruik wordt aangemoedigd. Rutgers ondermijnt de inherente verschillen tussen jongens en meiden en dringt aan op ‘inclusief’ taalgebruik.

13. Naar het "wederzijds instemmen" van u en uw kind wordt niet gevraagd. Kinderen worden seksueel geïndoctrineerd zonder dat ouders worden geraadpleegd.

Weerstand tegen de Week van de Lentekriebels en tegen plastic namaakmodellen van geslachtsdelen

De Week van de Lentekriebels kan echter rekenen op steeds meer kritiek van ouders, die niet willen dat Rutgers hun kind blootstellen aan perverse verdraaiingen van seksualiteit. Vooral het gebruik van plastic namaakmodellen van geslachtsdelen valt bij ouders verkeerd. Ook trekken scholen hun deelname aan de Week in omdat ze inzien dat de week niet in dienst van ouder en kind staat, maar van de genderideologie en haar aanhangers.

Uitgelicht

Artikelen

Alle artikelen

U bent onmisbaar in deze strijd.

Zorg dat u niets over dit thema mist.