Week van de Lentekriebels: ‘De jongen in de jurk’ verheerlijkt travestie

In het boek ‘De jongen in de jurk’ wordt kinderen tijdens de Week van de Lentekriebels voorgehouden dat het leuk en spannend is om als jongen een jurk te dragen.

Week van de Lentekriebels: ‘De jongen in de jurk’ verheerlijkt travestie

Tijdens de Week van de Lentekriebels (4 t/m 8 maart 2024) worden basisschoolkinderen in heel Nederland ongevraagd opgezadeld met expliciet en onzedelijk ‘lesmateriaal’. Om leerkrachten te helpen kinderen seksueel te indoctrineren, heeft Rutgers een boekenlijst opgesteld. Gezin in Gevaar onthult hoe een van die boeken, De jongen in de jurk, transvestisme – het dragen van kleding van het andere geslacht – verheerlijkt voor kinderen van groep 5 en 6.

De jongen in de jurk

Het van origine Engelstalige boek gaat over Dennis, een jongen van twaalf jaar. Zijn ouders zijn gescheiden. Hij woont bij zijn vader en broer en tot zijn verdriet heeft hij geen contact meer met zijn moeder. Dennis mist haar en ontwikkelt een obsessie voor vrouwendingen. Hij leest stiekem vrouwenbladen en krijgt veel interesse in vrouwenmode. Hij ontmoet Lisa, een meisje van veertien jaar, dat ook geïnteresseerd is in mode en hem jurken laat passen. Dat niet alleen, ze smeert hem zelfs make-up op en vindt hem overtuigend als ‘meisje’.

Week van de Lentekriebels De jongen in de jurk 2

“Je ziet er mooi uit, Dennis’ zei ze. ‘Of is het Denise?’” De veertienjarige Lisa is de drijvende kracht achter Dennis’ geslachtsverwarring. In dit boek wordt zij echter als uitermate sympathiek afgebeeld, alle critici daarentegen als bekrompen kwezels.

Dennis of ‘Denise’?

Het blijft echter niet bij een verwarrend verkleedpartijtje. Lisa weet Dennis – die ze tijdens het verhaal regelmatig Denise blijft noemen – te overtuigen om zich daadwerkelijk als meisje te verkleden ‘voor de grap’. Het is blijkbaar zo overtuigend dat op school zelfs jongens op hem afstappen om hem mee uit te vragen. Na verloop van tijd komt het toch aan het licht en wordt hij geschorst door de directeur. De hele omgeving van Dennis kiest uiteindelijk zijn kant. Het hele voetbalteam komt het veld op in jurken en zelfs zijn kritische vader vindt het opeens dapper dat zijn zoon zich in een jurk uitdost. Uiteindelijk ‘blijkt’ dat de strenge directeur stiekem zelf ook aan travestie doet.

Transvestisme is zondig

Het dragen van kleding van het andere geslacht wordt expliciet verboden door de Heilige Schrift. Het is afschuwelijk in Gods ogen (Deut. 22:5). Mede omdat hier seksueel-perverse motieven een rol spelen. Dit is goed te zien bij zogenaamde ‘drag queens’. De meer fundamentele reden dat travestie een zonde is, is omdat het de geschapen sekseverschillen tussen man en vrouw overschrijdt. God heeft mannen als mannen bedoeld, en vrouwen als vrouwen. Kleding en haardracht zijn bedoeld om deze aanvullende verschillen te accentueren (1 Kor. 11:13-15). Lhbt-activisten die zich tegen dit goede scheppingsontwerp keren, hebben een soort gendertoren van Babel voor ogen. Gedreven door eigen lusten vervalt de mens in seksuele anarchie die uiteindelijk tot oordeel en dood leidt (Rom. 1:24-27).

Lees ook: Week van de Lentekriebels: Rutgers promoot ‘non-binair’ kinderboek voor groep 1 en 2

Verwarring

Het trieste aan het verhaal van Dennis is dat zijn obsessie voor vrouwenkleren psychologisch goed te verklaren is. Hij mist de tederheid van zijn moeder. Ook in de echte wereld zijn er redenen te bedenken waarom kinderen bepaalde obsessies of verlangens hebben. Zo komt het bijvoorbeeld voor dat meisjes die van geslacht willen veranderen een verleden hebben met seksueel misbruik. De realiteit is echter dat deze afwijkende verlangens met de juiste begeleiding vaak naar verloop van tijd over gaan. Maar als het gestimuleerd en verheerlijkt wordt, blijft het of wordt het erger – zoals duidelijk blijkt uit dit verhaal. Als Lisa niet zo had aangedrongen, had Dennis hier waarschijnlijk geen uiting aan gegeven en was het vermoedelijk tijdens of na de pubertijd overgegaan.

Geslachtsverwarring is ‘besmettelijk’

Aan het begin is Dennis de enige die transvestieve verlangens heeft. Aan het einde van het boek loopt zijn hele voetbalteam in jurken rond en ook winkeleigenaar Raj die hij vaak spreekt staat op een dag in vrouwenkleren achter de toonbank. De onbedoelde- maar belangrijke waarheid van het fictieve verhaal is dat dit soort geslachtsverwarring besmettelijk is. Jonge, beïnvloedbare kinderen zijn erg vatbaar voor dit soort propaganda. Zo blijkt uit onderzoek van Northwestern University dat sociale druk een grote rol speelt bij kinderen die zichzelf transgender wanen. Vooral bij tienermeisjes komt het vaak voor dat ze in ‘transitie’ willen nadat een goede vriendin dat ook doet.

Bestel gratis: Genderboek

Propagandistische toon

Het meest schadelijke aan het boek is echter wel de karikature afschildering van de voor- en tegenstanders van Dennis’ genderverwarring. De voorstanders worden allemaal als even ruimdenkend, liefdevol en vriendelijk afgebeeld, de kritische stemmen uitsluitend negatief, hypocriet en bekrompen. Dit boek houdt kinderen het lhbt-narratief voor dat ieder die niet meegaat in de genderwaanzin dat uit kwade motieven doet en vice versa. Het boek stelt kinderen voor een valse dichotomie: óf je bent liefdevol en accepteert het gedrag, óf je bent bekrompen en accepteert dat niet. Het boek zet kinderen dus ook op tegen hun ouders die hier bezwaar tegen maken. Ze worden als het ware ingeënt tegen iedere vorm van liefdevol protest van hun ouders tegen deze zelfdestructieve ideeën.

Week van de Lentekriebels De jongen in de jurk 3

De directeur van de school die tegen ‘Denise’ tekeer gaat wordt als uitermate onredelijk en bekrompen afgebeeld. Degenen die Dennis in zijn transvestieve dwaling steunen worden juist uitsluitend positief afgeschilderd.

Waarheid in liefde

De werkelijkheid is echter dat christenen geroepen zijn om zich niet te laten leiden door dwalingen, maar om de waarheid te spreken in liefde (Ef. 4:14-15). Een jongen stimuleren dat hij meisjeskleren draagt is hem aanzetten tot zonde. Dat is dus ook nooit goed te praten, ook omdat hem dat alleen maar verder verwart. Tegelijkertijd zijn christenen geroepen om compassie te tonen met hen die worstelen met zondige verlangens en hen aansporen tot een heilig leven. De zonde ligt bij de mens immers aan de deur, en het is aan ons om deze – met Gods genade – te overwinnen (Gen. 4:7).

Net als het kikkertransgenderboek ontbreekt ook van dit boek nu elk spoor op de ‘herziene’ boekenlijst van Rutgers. Hier ziet u echter dat ze het travestie-boek wel aan kinderen uit groep 5 hebben aangeraden.

Dit artikel is onderdeel van een serie die kinderboeken op de leeslijst van Rutgers analyseert in de aanloop van de Week van de Lentekriebels. Klik hier voor meer informatie over de Week van de Lentekriebels:

Lees ook: Week van de Lentekriebels: ‘kinderboekje’ normaliseert intiem contact tussen naakte vader en kind

Lees ook: Week van de Lentekriebels: homoseksuele meester laat kinderen ‘homohuwelijk’ sluiten

Lees ook: Week van de Lentekriebels: kindertransgenderboek Pim Lammers opnieuw op leeslijst Rutgers

Lees ook: Week van de Lentekriebels: ‘papa verlaat mama voor een man, en iedereen is blij!’

Lees ook: Week van de Lentekriebels: Rutgers propageert genitale verminking voor kinderen

Lees ook: Week van de Lentekriebels: ‘Zin in jezelf’ zet 8-jarige kinderen aan tot zelfbevrediging

Lees ook: Week van de Lentekriebels: “Ik heb helemaal geen papa!”, huilt dochter van “twee mama’s”

Lees ook: Week van de Lentekriebels: Rutgers schrijft extreem expliciet boek voor 5-jarigen

Lees ook: Week van de Lentekriebels: Rutgers dompelt kinderen onder in beerput van seksuele perversies

Lees ook: Week van de Lentekriebels: Rutgers normaliseert homofilie voor kleuters met lhbt-propagandaboek Pim Lammers

Lees ook: Week van de Lentekriebels: Rutgers promoot ‘non-binair’ kinderboek voor groep 1 en 2

--

Een principieel, niet een persoonlijk standpunt

Dit artikel heeft als doel het verdedigen van het huwelijk, het gezin en de moraal volgens de katholieke leer. Op geen enkele manier is het onze bedoeling personen te belasteren. Wij oefenen simpelweg onze vrijheid uit als kinderen van God (Rom. 8:21), zodat "iedere tong zou belijden tot glorie van God de Vader, dat Jezus Christus de Heer is." (Fil. 2:11).

Laatst bijgewerkt: 6 maart 2024 13:43

Doneer