Week van de Lentekriebels: homoseksuele meester laat kinderen ‘homohuwelijk’ sluiten

“Je kunt niet kiezen op wie je verliefd wordt” is een van de kinderboeken die op de leeslijst staat van Rutgers voor de Week van de Lentekriebels. Dit boekje barst van de lhbt-indoctrinatie en wordt door Rutgers aangeraden voor groep 3 en 4. De auteur van het boekje raadt het zelf aan voor kinderen vanaf 6 jaar.

Week van de Lentekriebels: homoseksuele meester laat kinderen ‘homohuwelijk’ sluiten

‘Goedemorgen kleutertjes, vandaag gaan we het hebben over panseksualiteit!’ Tijdens de Week van de Lentekriebels (4 t/m 8 maart 2024) worden basisschoolkinderen in heel Nederland ongevraagd opgezadeld met expliciet en onzedelijk ‘lesmateriaal’. Rutgers heeft per leeftijdscategorie een boekenlijst opgesteld om hiermee kinderen seksueel te indoctrineren. Gezin in Gevaar onthult hoe deze onschuldig ogende boekjes jonge kinderen seksualiseren. Deze keer: Je kunt niet kiezen op wie je verliefd wordt van lhbt-activist Pimm van Hest.

De klas van de ‘regenboogmeester’ Tom

Het boek begint met een schoolmeester die aan zijn klas vraagt wat ze later willen worden. In het fictieve verhaal roept Robbert, een van de kinderen, dat hij later graag “homo wil worden”. Hij wil namelijk graag met klasgenootje Jaromir trouwen. Vervolgens ontstaat er een ‘discussie’ tussen de kinderen onderling en de meester of je ervoor kiest om ‘homo te zijn’. Het gewenste antwoord is dat je ‘niet kunt kiezen op wie je verliefd wordt’.

Week van de Lentekriebels - Je kunt niet kiezen op wie je verliefd wordt 2

Een van de centrale thema’s van de Week van de Lentekriebels is het normaliseren van homoseksuele relaties. Door dit soort boeken wordt kinderen voorgehouden dat een zogenaamd ‘homohuwelijk’ even legitiem is als een normaal huwelijk tussen man en vrouw. Homoseksualiteit is echter een grove schending van Gods ontwerp en Zijn geboden.

‘Meester Tom is homoseksueel met Bart’

Het gesprek met de kinderen gaat van een zogenaamd ‘homohuwelijk’ naar biseksualiteit en uiteindelijk naar meester Tom zélf die “stralend” vertelt homoseksueel ‘te zijn’. Een van de kinderen vertelt dat hij graag met een vrouw wil trouwen later omdat hij veel kinderen wil. Een van zijn klasgenootjes informeert hem dat homostellen dat ook kunnen. Een van de meisjes ‘heeft’ namelijk twee ‘moeders’, wat ze “superleuk” vindt. Het tragische feit dat homostellen in Nederland kinderen kunnen adopteren – en kinderen zo moedwillig een vader of moeder ontzeggen – weerlegt uiteraard niet dat alleen een man en een vrouw samen een kind kunnen krijgen. Adoptie door homoseksuelen betekent meestal dus het kind weghalen bij de vader of de moeder of bij allebei

‘Christelijke leer is bekrompen’

Hoewel meester Tom “enthousiast” is over zijn homoseksuele levensstijl, betreurt hij het dat niet iedereen homofilie ‘snapt’. “Dat vinden ze dan een beetje gek of niet goed”, aldus de fictieve meester. Volgens hem – en daarom de hele klas – is er in moreel opzicht geen verschil tussen homoseksualiteit en normale seksualiteit. Aan het einde van het boek voegt hij – zonder greintje ironie – het weetje toe dat homoseksualiteit in het Romeinse Rijk heel normaal was. “Waarschijnlijk was zelfs keizer Nero [de eerste keizer die het christendom heeft geprobeerd uit te roeien, red.] met een man getrouwd!” Maar aangezien God de vrouw voor de man geschapen heeft en andersom, bestaat er wel degelijk een moreel onderscheid tussen normale- en homoseksualiteit. Het doelbewust afwijken van het ontwerp van de Schepper voor eigen genot is daarom ook een grove zonde.

Lees ook: Week van de Lentekriebels: ‘kinderboekje’ normaliseert intiem contact tussen naakte vader en kind

De regenboogtrouwerij van twee jongetjes

Het verhaal eindigt met het bespreken van de regenboogvlag. Volgens meester Tom betekent die vlag dat “iedereen mag zijn wie die is”. Wat de leraar er niet bij vertelt is dat het uiteraard alleen geldt voor hen die meegaan in de kleurrijke rebellie tegen God. Dan besluit de klas het hele lokaal te versieren met regenboogvlaggen. Uiteindelijk heeft meester Tom een idee: ze gaan een “regenboogtoneelstukje” opvoeren. Het heet: “De regenboogtrouwerij van Robbert en Jaromir.”

Lhbt-indoctrinatie voor gevorderden

Aan het einde van het boek voegt auteur Pimm van Hest nog een appendix toe om kinderen vanaf zes jaar uit te leggen waar de groeiende afkortingsletters van de regenboogbrigade voor staan. ‘L’ en ‘g’ (of ‘h’) spreken voor zich. De ‘b’ daarentegen staat volgens de auteur niet alleen voor biseksueel maar ook “bi-gender”. Dit is het verzonnen concept dat iemand zich soms een meisje ‘voelt’ en soms een jongen. Over verzonnen gesproken, de ‘t’ staat voor transgender: “hoe je biologisch geboren bent … komt dan niet overeen met hoe je je voelt.” En daarna noemt Van Hest nog meer letters die lhbt-activisten de laatste jaren hebben toegevoegd.

Week van de Lentekriebels - Je kunt niet kiezen op wie je verliefd wordt 3

Dit boek op de leeslijst van de Week van de Lentekriebels wil zesjarigen – die nog moeten leren lezen en schrijven – al indoctrineren met de lhbt-nonsens.

Uitermate ongeschikt voor kinderen

Het hoogste doel van seksualiteit is de voortplanting binnen het huwelijk. Daarom is seksuele voorlichting van basisschoolkinderen ongepast. Het is dus al erg genoeg dat kinderen op duizenden basisscholen tijdens de Week van de Lentekriebels worden opgezadeld met onzedelijk ‘onderwijs’. Het is nóg erger als leerkrachten ook nog eens een zondige, op eigen genot gerichte verdraaiing van seksualiteit verkondigen. Jonge kinderen nemen in hun onschuld alles wat hun juf of meester vertelt voor waar aan. Ze zijn tot de pubertijd nog niet in staat om kritisch te denken.

Homoseksualiteit is niet normaal

Dit boek is een schoolvoorbeeld van lhbt-indoctrinatie. Vanwege de vrolijke kleuren en mooiklinkende woorden, hebben kinderen niet in de gaten dat hen een leugen wordt voorgehouden. Seksualiteit wordt in dit boek namelijk compleet gestoeld op gevoel, en niet op het scheppingsontwerp. Normale geslachtelijke aantrekkingskracht tussen man en vrouw wordt door het boek behandeld als een kleurloos alternatief voor de verschillende verdraaiingen daarvan. Dit terwijl God man en vrouw voor elkaar heeft gemaakt. De geslachten vullen elkaar aan, ook geestelijk. Ze zijn complementair geschapen.

Bestel nu gratis: De waarheid over homoseksualiteit

Homoseksueel leven is wel degelijk een keuze

De onderliggende boodschap van het boek is dat je seksuele gevoelens geen keuze zouden zijn, en er daarom niets anders op zit dan je te laten leiden door die neigingen. Dit geldt voor homoseksuele neigingen maar, volgens lhbt-activisten die deze logica verder doortrekken, ook voor incest en pedofilie. Kerk, Schrift en Traditie leren ons echter dat we geen dieren zijn die gedoemd zijn om willoos onze driften te volgen, maar dat wij als mensen geroepen zijn om de juiste morele keuzes te maken. Sinds de zondeval hebben mensen zondige neigingen, onder andere op seksueel gebied, maar met Gods hulp kunnen we die neiging weerstaan en geen zonde doen. Net als bij overspelige verlangens is het dus de morele plicht van de mens om niet aan deze zondige verlangens toe te geven, maar in overeenstemming met Gods geboden te leven.

Pimm van Hest

De auteur van het boek, Pimm van Hest, heeft ook veel andere boeken voor kinderen geschreven die in veel andere talen zijn vertaald. Een aantal van die boeken zijn duidelijk lhbt-activistisch van toon. Een daarvan heeft een titel die te onsmakelijk is om te herhalen. In dat buitengewoon immorele boek wordt op zeer platte en onkuise manier over geslachtsdelen verhaald met seksueel expliciete plaatjes. Van Hest woont volgens boekennetwerkwebsite hebban.nl samen met zijn homoseksuele partner en geadopteerde dochter.

Dit artikel is onderdeel van een serie die kinderboeken op de leeslijst van Rutgers analyseert in de aanloop van de Week van de Lentekriebels. Klik hier voor meer informatie over de Week van de Lentekriebels:

Lees ook: Week van de Lentekriebels: ‘kinderboekje’ normaliseert intiem contact tussen naakte vader en kind

Lees ook: Week van de Lentekriebels: kindertransgenderboek Pim Lammers opnieuw op leeslijst Rutgers

Lees ook: Week van de Lentekriebels: ‘De jongen in de jurk’ verheerlijkt travestie

Lees ook: Week van de Lentekriebels: ‘papa verlaat mama voor een man, en iedereen is blij!’

Lees ook: Week van de Lentekriebels: Rutgers propageert genitale verminking voor kinderen

Lees ook: Week van de Lentekriebels: ‘Zin in jezelf’ zet 8-jarige kinderen aan tot zelfbevrediging

Lees ook: Week van de Lentekriebels: “Ik heb helemaal geen papa!”, huilt dochter van “twee mama’s”

Lees ook: Week van de Lentekriebels: Rutgers schrijft extreem expliciet boek voor 5-jarigen

Lees ook: Week van de Lentekriebels: Rutgers dompelt kinderen onder in beerput van seksuele perversies

Lees ook: Week van de Lentekriebels: Rutgers normaliseert homofilie voor kleuters met lhbt-propagandaboek Pim Lammers

Lees ook: Week van de Lentekriebels: Rutgers promoot ‘non-binair’ kinderboek voor groep 1 en 2

--

Een principieel, niet een persoonlijk standpunt

Dit artikel heeft als doel het verdedigen van het huwelijk, het gezin en de moraal volgens de katholieke leer. Op geen enkele manier is het onze bedoeling personen te belasteren. Wij oefenen simpelweg onze vrijheid uit als kinderen van God (Rom. 8:21), zodat "iedere tong zou belijden tot glorie van God de Vader, dat Jezus Christus de Heer is." (Fil. 2:11).

Laatst bijgewerkt: 6 maart 2024 13:46

Doneer