Rutgers krijgt vrij baan in AD-artikel over Gezin in Gevaar

Gezin in Gevaar is een "belangrijke aanjager van onrust" tegen de Week van de Lentekriebels, aldus het Algemeen Dagblad. (Beeld: screenshot website AD)

Rutgers krijgt vrij baan in AD-artikel over Gezin in Gevaar

De Week van de Lentekriebels heeft de afgelopen weken zijn schaduw vooruitgeworpen. Hugo Bos, campagneleider van Gezin in Gevaar, werd en wordt overstroomd met interviewverzoeken. Ze zijn gewoonlijk kruiperig geformuleerd, alsof de journalist oprechte interesse heeft. Dat is natuurlijk niet zo, negen van de tien keer staat de framing al van te voren vast.

De pers help Gezin in Gevaar

Gezin in Gevaar weigert zelden, selecteert, maar werkt er toch aan mee, onder het motto dat hoe bevooroordeeld de pers ook altijd weer is, zij er niet omheen kan eerst onze zienswijze te vermelden, alvorens het eigen frame er overheen te zetten. Intussen hebben veel mensen de boodschap dan al opgepikt, en melden zij zich in groten getale bij Gezin in Gevaar aan als donateur. Haars ondanks helpt de pers ons dus. Zo gaat het steeds.

'Rechtse verkramptheid'

Ook het artikel in Algemeen Dagblad (AD) beantwoordt aan het model. Alleen al de kop geeft aan (zie screenshot) dat de eindredactie niet op objectiviteit uit is en niet eens de schijn ophoudt (een kop in de krant is de verantwoordelijkheid van de eindredactie, en niet van de journalist). Bovendien is er gekozen voor een frontale foto van campagneleider Hugo Bos in een stoel, die kennelijk ‘rechtse verkramptheid' of zoiets moet suggereren. Ervaren lezers kijken hier echter direct doorheen.

NPO, stop met het seksualiseren van kleine kinderen!

‘Makkelijk pratend, helder formulerend’

Het artikel zelf begint objectiever. Het zegt over “oprichter, directeur en boegbeeld” Hugo Bos: “Het is een boomlange en stevige man, makkelijk pratend, helder formulerend” en ondanks de grote thema’s, de “zware kost” waarover hij spreekt en waartegen hij met zijn mensen actie voert, is het “tegelijkertijd gezellig” bij Civitas Christiana. Maar goed, die vriendelijkheden in het begin nemen niet weg dat het toch weer het zoveelste artikel is met het vertrouwde journalistieke ‘frame’ van feitenvrije linkse vooringenomenheid. Laten we eens kijken wat het AD allemaal nog meer te vertellen heeft.

Nieuwspraak voor genderideologie

Het artikel begint met het Rutgers-standpunt neer te zetten als ware dit een objectieve werkelijkheid. Vorig jaar, zo krijgt de AD-lezer voorgehouden, “leerden kinderen ontdekken wat ze fijn vinden en hoe ze over hun eigen lichaam denken.” Dat is ‘nieuwspraak’ voor ‘masturbatie’, ‘seksualiseren’ en genderideologie, dat wil zeggen: kinderen voortijdig seksueel lastigvallen en verwarren, bijvoorbeeld met de kwestie of ze wel in het ‘juiste’ lichaam zitten.

AD laat zich in kaart kijken

Goed, volgens het AD verspreidt de Week van de Lentekriebels dus slechts heil en zegen. Het valt dan natuurlijk te betreuren, zo gaat de krant verder, dat er critici waren “op sociale media, in de Tweede Kamer en in talkshows” die vonden dat kinderen zo niet mochten worden benaderd. Met als gevolg, althans volgens het AD, dat “medewerkers van Rutgers werden bedreigd, terwijl scholen ouders moesten geruststellen of de week annuleerden.” Dat bedreigen is natuurlijk niet fraai, maar wat is er mis mee dat scholen ouders geruststellen of de Lentekriebels annuleren? Opnieuw laat het AD zich in de kaart kijken.

Stop de afbraak van artikel 23!

‘Aanjager van onrust’

Om dan uit te komen op het thema van het artikel: “Een belangrijke aanjager van de onrust is Civitas Christiana, een extreem conservatieve katholieke stichting die wereldwijd actief is.” Dus nog voor het artikel goed en wel begonnen is, heeft het AD het probleem al gelokaliseerd: Civitas is, enkel en alleen omdat het wat anders vindt dan Rutgers en daar uiting aan geeft, “een aanjager van onrust”. En ook de bedreigingen van Rutgers zijn zo te verklaren, suggereert het AD niet zonder boosaardigheid, hoewel Gezin in Gevaar, dat daar zelf genoeg mee te maken heeft, bedreigingen ondubbelzinnig veroordeelt.

Gangbare lhbt-propaganda

Is het niet veel waarschijnlijker dat het indoctrineren en seksualiseren van jonge kinderen op school door Rutgers aan de basis liggen van die – nogmaals: afkeurenswaardige – bedreigingen aan hun adres? Dat ouders terecht woedend zijn? En dat zij dáárom hun kinderen thuishouden? Maar wat AD het meest lijkt dwars te zitten, is dat Civitas Christiana/Gezin in Gevaar de gangbare lhbt-propaganda niet onderschrijft. Ja, Hugo Bos “claimt”, zo schrijft AD boos, dat onderzoek aantoont “dat iemand niet als homoseksueel wordt geboren, maar dat dit iets is wat in de samenleving ontstaat. Bijvoorbeeld door de Week van de Lentekriebels, of boeken van Pim Lammers [de pedofilie-promotende kinderboekenauteur die vorig jaar in opspraak kwam, -red.], of dragqueens die voorlezen. Stop daarmee, zo zegt hij, en zo worden minder mensen homoseksueel.”

Moraal, geweten, natuurwet

Dat is bij AD tegen het zere been. Dat mag niet zomaar de krant in. Dus is AD zijn licht gaan opsteken bij ‘deskundigen’ die de gewenste mening waarvan AD al weet dat het die wil uitdragen, van wetenschappelijke onderbouwing en ‘gezag’ kunnen voorzien. Wonderlijk genoeg wendt de krant zich daarvoor naar een apenexpert, de bekende primatoloog Frans de Waal. De Waal is bekend doordat hij kortsluitingen maakt tussen gedragspatronen in de dierenwereld en de menselijk moraal. Kortsluiting, omdat de menselijke moraal weliswaar geworteld staat in de natuurwet, maar rationeel beredeneerd is, gekend wordt door het geweten en alleen daarom al fundamenteel verschilt van dierlijke instinctieve gedragsimpulsen.

Bestel nu gratis: De waarheid over homoseksualiteit

In dienst van waan van de dag

Niet verwonderlijk wijst De Waal bovendien de studies over homoseksualiteit die Hugo Bos aangevoerd heeft, bij voorbaat af omdat die volgens hem veelal uit de jaren vijftig en zestig dateren “en dat zijn periodes waarin homoseksualiteit nog controversieel was”. Wat De Waal zegt klopt echter niet, Gezin in Gevaar baseert zich ook op recente studies. Maar afgezien daarvan, als de uitslag van wetenschappelijk onderzoek niet overeenstemt met wat ‘men’ vandaag wenselijk vindt, moet die dan alleen daarom al verworpen worden? En homoseksualiteit is nog steeds controversieel, waarom is anders al die lhbt-propaganda nodig?

‘Genderdeskundige’

De Waal stelt zich als wetenschapper in dienst van de waan van de dag. In plaats van de apenman had het AD zich beter voor een meer onderbouwde mening in verbinding kunnen stellen met dr. Gerard van den Aardweg, een gerenommeerde, in homoseksualiteit gespecialiseerde psycholoog en psychoanalyticus. Helemaal zot is dat AD aan komt zetten met “gender- en seksualiteitsdeskundige” Laura Baams van de Rijksuniversiteit Groningen, die zich beroept op een vermeende “wetenschappelijke consensus”, alsof dat ooit een morele maatstaf zou zijn: “Dit slaat echt nergens op”, is bij voorbaat haar mening over de onwelgevallige wetenschappelijke studies. Alleen al het gegeven dat Baams zich officieel “genderdeskundige” noemt, diskwalificeert haar. Die term betekent immers dat ze de genderideologie onderschrijft, woke is, en dus alles bekijkt met de genderbril op.

Conversietherapie voor homoseksuelen

Dat blijkt ook als conversietherapie ter sprake komt: het behandelen van de homoseksuele stoornis, zodat wie daaraan lijden teruggebracht worden naar een normaal, op voortplanting gericht seksueel gedragspatroon. Volgens De Waal werkt dat maar “zelden”. Hé, maar als het volgens De Waal blijkbaar wel werkt - al is het dan niet altijd - zou er dan niet juist méér onderzoek naar moeten komen? Om te zorgen dat het vaker gaat werken? De Waal maakt het zich echter gemakkelijk door te zeggen: “Bos leeft blijkbaar nog in de jaren vijftig”. Niet echt een wetenschappelijk argument. Is het omgekeerd niet veel waarschijnlijker dat De Waals eigen opvattingen schatplichtig zijn aan de huidige tijdgeest, aan wat hij vandaag geacht wordt te vinden?

Bescherm kinderen tegen seksuele indoctrinatie door COC!

WC-eend van Rutgers

Alsof het al niet duidelijk was dat het AD-artikel opgezet is om Rutgers en de Week voor de Lentekriebels te steunen, en Gezin in Gevaar als “onruststoker” weg te zetten (wat we in deze kwestie graag als een geuzennaam opvatten), is er ook nog een quasi-objectief ‘informatief kadertje’ over Rutgers toegevoegd, om diens propaganda toch ook nog even onverdund weer te geven. “Ondanks de commotie vorig jaar werden er bijna 20 procent meer lessen hierover gegeven dan in de jaren daarvoor”, verzekert Elsbeth Reitzema, die zich blijkbaar ‘expert seksuele vorming’ bij Rutgers noemt en van AD hier dus een WC-eend mag laten zwemmen.

Rutgers: ‘Soms oprechte ouderzorgen’

Wij kunnen die 20 procent niet controleren, maar zolang nieuwe donateurs en andere belangstellen zich naar aanleiding van de ‘Lentekriebels’ massaal bij Gezin in Gevaar blijven melden, hebben wij daar onze twijfel bij. Wat we wel zeker weten: dat Rutgers heel goed beseft dat de kritiek van Gezin in Gevaar hout snijdt. Waarom anders zegt het dit jaar opeens in te willen gaan op de “soms oprechte zorgen” van ouders? Mooi hoor, al duidt dat “soms” erop dat het dit ‘kenniscentrum’ nog steeds niet lukt om zijn ideologische arrogantie jegens ouders helemaal af te leggen.

Laatst bijgewerkt: 5 maart 2024 14:09

Doneer