Waarom wij de Volkskrant weigeren

Waarom wil de Volkskrant ons interviewen als de interviewer op voorhand besloten heeft dat we ongelijk hebben?

Waarom wij de Volkskrant weigeren

Mail van de Volkskrant. Journalist Robert van de Griend wil campagneleider Hugo Bos interviewen over ons protest tegen de Week van de Lentekriebels. Bij uitzondering weigeren we direct.

Een goede journalist wil informeren

Als kranten ons benaderen staan we in principe open voor medewerking. De krant is immers een geschikt podium om het publiek te mobiliseren voor onze missie: de verdediging van christelijke gezinswaarden. De journalist ziet dat uiteraard anders en wil de lezer vooral informeren. Uit twee belangen kan één goed artikel rollen, die het oordeel over het (on)gelijk van Gezin in Gevaar aan de lezer overlaat.

De Volkskrant bedrijft activisme voor Rutgers

Zo niet bij de Volkskrant. Daar beslist de krant al voor de lezer dat wij ongelijk hebben: “de Volkskrant weegt de feiten over de Lentekriebels heel anders dan Gezin in Gevaar”, schrijft journalist Robert van de Griend ons in zijn interviewverzoek. Eerder interviewde Van de Griend samen met Irene de Zwaan programmedewerkster Elsbeth Reitzema van Rutgers. In de inleidende tekst beweerden de journalisten dat Gezin in Gevaar “halve en hele onwaarheden” verkondigt.

Lees ook: Het bewijs dat Rutgers kinderen wel degelijk aanzet tot zelfbevrediging

'Geen vertrouwen in eerlijk interview'

“Nu is het uw goed recht om op deze wijze te opiniëren,” antwoorden wij per e-mail. “Bij ons neemt dergelijke vooringenomenheid echter ieder vertrouwen weg dat er op fair and balanced wijze een interview afgenomen wordt.” Met andere woorden: we verlenen geen medewerking aan activisme.

Pointer verduistert bewijs

Een goed voorbeeld van activisme is KRO-programma Pointer. Dat knipte in afbeeldingen om bewijs te verduisteren van zelfbevredigingspropaganda van Rutgers, om Gezin in Gevaar van nepnieuws te kunnen beschuldigen.

De Volkskrant ziet angst die er niet is

Opnieuw mail van de Volkskrant. “Ik begrijp dat het een risico is voor dhr. Bos om in gesprek te gaan met de Volkskrant,” schrijft Van de Griend, “het is veiliger om zijn boodschap via zijn eigen kanalen te verspreiden.” De insinuatie is dat onze weigering voortkomt uit angst. Hugo Bos geeft echter genoeg interviews over de Week van de Lentekriebels, maar dan aan journalisten die hun werk wel onpartijdig proberen te doen.

Verzoek vd griend

De e-mail van de Volkskrant is een doorzichtige poging om ons voor het karretje te spannen. Daar werken we niet aan mee.

Wacht maar op een lasterstuk tegen Gezin in Gevaar

Wij durven nu wel een voorspelling te doen. Binnen afzienbare tijd komt Van de Griend met een lasterlijk artikel over Gezin in Gevaar en/of de overkoepelende Stichting Civitas Christiana. Wij hebben de bingokaart al klaar voor de standaardlinkse clichés: wij zijn “fundamentalistisch”, “oerconservatief”, “ultrarechts”, “reactionair” en ga zo maar door.

Samenraapsel van beschuldigingen en speculaties

Voor de rest zal het Volkskrant-artikel een samenraapsel van beschuldigingen en speculaties zijn: denk aan associaties met buitenlandse organisaties waar wij nooit enig contact mee gehad hebben maar die wel “Civitas” in de naam hebben. Dat dit Latijn is voor “burgergemeenschap” en in katholieke landen als Polen en Frankrijk een zeer gangbare naam is voor allerlei organisaties, dat gaat menig journalist de pet te boven.

Nepnieuws over onze financiering

Nog een voorspelling: de Volkskrant zal op z'n minst zinspelen op financiering door buitenlandse organisaties. Liefst door conservatieve miljonairs uit Amerika. We zullen de lezer alvast vertellen: we hebben zulk geld nooit gehad. Alles wat wij krijgen, komt van donateurs. Dat zelfs D66-ministers beweren dat wij buitenlands gefinancierd worden is laster.

Lees ook: Gezin in Gevaar doet aangifte tegen D66-minister Robbert Dijkgraaf wegens laster

Waarom zaagt de krant niet de Rutgers-begroting door?

Sowieso valt ons inkomen in het niet vergeleken bij de 24.136.000 euro die Rutgers (blijkens het eigen jaarverslag) in 2022 ving, waarvan 93 procent overheidssubsidie is. Over die financiering hoor je de Volkskrant niet. Laat staan dat de krant eens duikt in de pedofiele geschiedenis van Rutgers. Of de opmerkelijke rol van de organisatie in het wereldwijd promoten van abortus en kleuterseksualiteit.

Leon Verdonschot

Laat de Volkskrant in ieder geval de naam van onze campagneleider goed schrijven. Leon Verdonschot presteerde het in Nieuwe Revu om consistent van “Hans Bos” te spreken. Dat krijg je met dertien seconde research voor je stukje.

Leon verdonschot

Schrijver Leon Verdonschot kan niet eens de naam van zijn opponent spellen.

Laatst bijgewerkt: 4 maart 2024 07:10

Doneer