Kijken: 4 leugens over homoseksualiteit met dr. Van den Aardweg

Kijken: 4 leugens over homoseksualiteit met dr. Van den Aardweg

THEMA'S:

Er wordt al 100 jaar onderzoek gedaan naar de aard van homoseksualiteit. Nog steeds is er geen unaniem bewijs voor. Dr. Gerard van den Aardweg is als psycholoog een expert op het vlak van homoseksualiteit. Hugo Bos, campagneleider van Gezin in Gevaar, gaat in gesprek met hem. Waaruit blijkt dat homoseksualiteit niet aangeboren is? En waarom geloven mensen dan massaal in het tegenovergestelde?

Gerard van den Aardweg

Gezien de lange duur is het interview met dr. Gerard van den Aardweg opgedeeld in deel 1, deel 2 en deel 3. Dit is het tweede deel:

Wie is dr. Gerard van den Aardweg?

Terug in september 2022 zat Hugo Bos, campagneleider van Gezin in Gevaar, samen met dr. Van den Aardweg voor een interview. De psycholoog en psychoanalyticus is in 1967 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden. Hij behaalde zijn doctoraat aan de Universiteit van Amsterdam met een studie over homoseksualiteit en neurose. Hij gaat ervan uit dat homoseksualiteit geen geaardheid is, maar een conditie die te veranderen is, zij het niet gemakkelijk. Hij is lid van NARTH (Nationale Association for Research & Therapy of Homosexuality), welke in 1992 is opgericht om therapie te bieden voor mensen die hulp zoeken voor homoseksuele gevoelens.

Wat is homo-ideologie?

Volgens dr. Van den Aardweg is een ideologie een geheel van ideeën, ‘die zichzelf predikt als een soort godsdienst. Dostoevski wijst bijvoorbeeld naar het communisme als een ideologie.’ Het predikt volgens hem vier leugens over homoseksualiteit en verspreidt deze zonder acceptatie van tegenargumenten. “Dat zit in elke ideologie” gaat hij verder, “waanzin in een individu, ofwel een geestelijke gestoordheid, is tamelijk zeldzaam, maar in groepen, partijen of naties is het haast de regel. Er zit altijd de volgende manier van denken in: ‘Iemand die het niet helemaal met mij eens is, die moet weg. En de meningen van die mensen moeten ook weg.’ Deze houding komt ook nu sterk naar voren. Als er bijvoorbeeld artikelen worden geschreven die homo-fanatici niet bevallen [zoals deze -red] zou dat onmiddellijk weg moeten.”

Nederlandse nuchterheid is zoekgeraakt

Toen hij afstudeerde in 1967 “was er intellectuele eerlijkheid,” zegt dr. Van den Aardweg, “de oud-Hollandse nuchterheid is zoekgeraakt. Maar nu moeten er ‘boekverbrandingen’ plaatsvinden; alle tegenspraak moet weg, omdat ze slechte argumenten hebben. Zij hebben wel stellingen, maar geen enkel hard feit. Hun stellingen zijn dogma’s. Er is eigenlijk niemand, uitsluitend mensen die helemaal in de war zijn, die dit in zijn gevoel en verstand normaal en goed kan vinden. Dit geldt dus ook voor mensen die zélf die gevoelens hebben. Als mensen er dan toch aan vast willen houden, dan blijft er maar één optie over: kwaad worden als je tegenspraak hoort. Wij die de waarheid naar boven willen halen, stoten hun dan tegen het been. ‘Ce n’est que la verite qui blesse.’ Het is niets dan de waarheid die kwetst!”

Bestel nu gratis: De waarheid over homoseksualiteit

Vier leugens over homoseksualiteit

1. “Het is aangeboren.”

Dit is de grofste leugen van allen, dat het een geaardheid betreft. Dit gegeven is de afgelopen honderd jaar eindeloos onderzocht, ook door pro-homo-ideologische mensen. In geen enkel geval is naar voren gekomen dat de homoseksuele neiging in het DNA van de mens zit. “We weten namelijk al welke ziekten en afwijkingen aangeboren zijn en wat de gevolgen daarvan zijn”, zegt dr. Van den Aardweg.

2. “De levenswijze is gezond.”

Zo wordt er gezegd dat mensen in hun wezen gekrenkt worden als je ze zegt om niet toe te geven aan de gevoelens, of erom in therapie te gaan. Als mensen met homoseksuele neigingen leven volgens hun natuur, leven ze een normaal en gezond leven, net als in een gewoon huwelijk. Ook dit is een grove leugen, geeft dr. Van den Aardweg aan.

3. “Het is moreel goed.”

“Het geweten zit in iedereen, en dat is wereldwijd zo”, zegt dr. Van den Aardweg. Dat houdt niet in dat het geweten altijd even hard roept, het geweten kan ook worden weggedrukt. Ook het besef van de onnatuurlijkheid van homoseksualiteit zit in iedereen, en dat is heel ironisch. De homo-ideologie predikt dat homoseksualiteit een geaardheid is, terwijl het juist het geweten van mensen uitblust en uitdooft.

4. “Er zijn geen aangeboren verschillen tussen man en vrouw.”

Het idee dat de man zijn vrouwelijke partner zomaar kan vervangen voor een mannelijke is niet natuurlijk, aldus dr. Van den Aardweg. Zelfs het idee dat homoseksualiteit in het dierenrijk zou bestaan is alreeds ontmaskerd.

Lees ook: Psycholoog Gerard van den Aardweg: ‘Conversietherapie geeft hoop aan homoseksuelen’

Waarom is homo-ideologie zo wijdverspreid?

Het zijn de machtigen en de rijken die de stoot hebben gegeven in deze richting. Ook kerken, media, en politiek moeten zoveel mogelijk links zijn. Dr. Van den Aardweg vergelijkt het met de situatie van Duitsland voor de Tweede Wereldoorlog. Mensen doen wel alsof ze voor zijn, maar in hun gesuste geweten kunnen ze het er niet mee eens zijn. De vier leugens zijn nu al tientallen jaren erin gehamerd. Dit is ook de reden dat Gezin in Gevaar strijd tegen homo- en genderideologie in het onderwijs. Van den Aardweg legt uit dat “hoe jonger ze zijn, hoe normaler ze homoseksualiteit vinden, omdat ze zijn aangeleerd dat dat zo is.” Inmiddels zijn de meeste mensen, lauw geworden in hun weerstand tegen de homo-ideologie. Het slechte overwint eigenlijk alleen omdat de goeden niet genoeg doen. In het derde deel gaan Hugo Bos en dr. Van den Aardweg in op de vraag: wat kunnen we hieraan doen?

--

Een principieel, niet een persoonlijk standpunt

Dit artikel heeft als doel het verdedigen van het huwelijk, het gezin en de moraal volgens de katholieke leer. Op geen enkele manier is het onze bedoeling personen te belasteren. Wij oefenen simpelweg onze vrijheid uit als kinderen van God (Rom. 8:21), zodat "iedere tong zou belijden tot glorie van God de Vader, dat Jezus Christus de Heer is." (Fil. 2:11).

Laatst bijgewerkt: 5 maart 2024 13:55

Doneer