Antwoord van Civitas Christiana op het Reformatorisch Dagblad

Antwoord van Civitas Christiana op het Reformatorisch Dagblad

THEMA'S:

Op 19 mei jl. had ik het ongenoegen om op de website van Reformatorisch Dagblad (RD) een reeks heftige en ongefundeerde beschuldigingen tegen onze stichting afgedrukt te zien. Zoals ik de redactie van RD al privé had gewaarschuwd, heeft het voor een krant die beweert christelijk te zijn geen enkel nut voor de zaak van het Nederlandse gezin, om Civitas Christiana aan te vallen op basis van ongegronde beschuldigingen, zoals we hieronder zullen zien.

Ik merk in het bijzonder op dat RD zijn "onderzoek" op een zure manier voert en probeert om negatieve uitspraken te ontlokken aan oud-medewerkers van Civitas, van wie wij velen tot op de dag van vandaag als goede vrienden beschouwen, ook al hebben wij om werkredenen verschillende professionele wegen moeten bewandelen.

Daarnaast bevreemdde het mij dat het RD dit onderzoek gestart is, omdat het onderzoekplatform Follow the Money reeds uitvoerig onderzoek heeft gedaan naar Civitas Christiana. Follow the Money (FTM) is een Nederlandse onafhankelijke nieuwswebsite voor financieel-economische onderzoeksjournalistiek van circa dertig journalisten, het doel van FTM is om dubieuze financiële praktijken te vinden en te onthullen. Toen FTM haar artikel publiceerde vroeg een lezer in de commentaren onder het artikel: “Ik kom in het stuk geen bevindingen tegen van ongeoorloofde of dubieuze financieringen of illegaal handelen.“ Het antwoord van de FTM-redacteur was hierop: “Waarom zouden er bevindingen van ongeoorloofde of dubieuze financieringen in het stuk moeten staan? Als ze er niet zijn, zijn ze er niet.”

Het artikel van RD tegen Civitas Christiana en haar Gezin in Gevaar-campagne bevat een lange reeks beweringen en insinuaties. Om elk detail te beantwoorden zou evenveel of meer ruimte in beslag nemen dan het toch al lange en moeilijk leesbare artikel van het RD. Bovendien hebben veel van de beschuldigingen betrekking op feiten die, zelfs als ze waar zouden zijn, noch immoreel noch illegaal zijn.

Wij reageren daarom op de belangrijkste onderwerpen door nogmaals te bevestigen dat alles wat onze stichting doet in overeenstemming is met de Nederlandse wet en haar eigen statutaire doelen, die openbaar zijn. Bovendien, zoals wij op de 10 mei jl. per e-mail aan de redactie van de krant hadden geantwoord, worden al onze rekeningen regelmatig grondig gecontroleerd, om eventuele misstappen te corrigeren.

De effectiviteit van de legale en vreedzame methoden van Civitas Christiana zijn erkend, zoals we hieronder ook zullen zien, zelfs door ideologische tegenstanders. Deze christelijk-conservatieve opmars bevalt de mainstream media natuurlijk niet. Wat ons verdrietig stemt is het feit dat RD zich bij hen heeft willen aansluiten.

We noemen hieronder de onderwerpen die we zullen behandelen, om de ideeën, die zo verward in het RD artikel tegen ons worden aangevoerd, goed te ordenen.

1 - Over de onvriendelijke en onverantwoordelijke houding van RD tijdens het "onderzoek" naar Civitas Christiana.

2 - Hoe Civitas aan donaties komt

3 - Wat Civitas met de donaties doet

4 - Waar petities heen gaan, en de effectiviteit van Civitas en Gezin in Gevaar

5 - De Antifa-aanslagen en het mysterieuze geval van het elektrische hek

1 - Over RD's onvriendelijke en onverantwoordelijke houding

In het bewuste artikel herhaalt RD meerdere malen dat ik, Hugo Bos, weigerde te antwoorden in een persoonlijk interview. Als Civitas niets te verbergen heeft - is de vraag die in de lucht hangt - waarom weigert hij dan "onschuldige journalisten" te antwoorden? Nu, laten we eens kijken wat de werkelijkheid is:

 • Iets meer dan een maand geleden vernamen wij, via voormalige medewerkers van onze stichting, dat het RD hen met speculatieve vragen opzocht en hen publiekelijk tegen ons probeerde uit te spelen.
 • Rond dezelfde tijd had het RD een artikel gepubliceerd waarin priester Jan-Jaap van Peperstraten werd geprezen... net nadat hij een mediaoproer was begonnen tegen een petitie van Gezin in Gevaar. En waarom had de priester ons aangevallen? Omdat wij de door de Kinderboekenweek gepromote pro-pedofilieliteratuur van Pim Lammers aan de kaak stelden.

Tot op de dag van vandaag vraag ik me af, en ik krijg geen bevredigend antwoord: waarom Civitas en haar Gezin in Gevaar-campagne aanvallen, net nu we de normalisering van pedofilie op schoolbankjes aan de kaak stellen?

Erger nog, het RD heeft zichzelf geallieerd met linkse elementen om ons aan te vallen. Zoals bijvoorbeeld blijkt uit dit artikel waarin onze strijd tegen Pim Lammers veroordeeld wordt. In 2 weken tijd verschenen er meer dan 60 artikelen in gedrukte en online kranten, diverse tv- en radioprogramma's, waaronder een humoristisch programma waarin satire werd bedreven over mijn gezin. Allemaal omdat we een duidelijk pro-transgender en pro-pedofilie auteur "durfden" aan te vallen.

Na de Pim Lammers affaire heeft het RD geweigerd om advertenties van Gezin in Gevaar te publiceren.

RD heeft ons afgewezen en aangevallen. Hoe kan RD na dit alles eisen dat ik een deel van mijn kostbare tijd geef aan het maken van een verhaal met zoveel vooringenomenheid?

Niettemin heb ik ermee ingestemd antwoord te geven op de eerste vragen die mij per e-mail op 5 mei jl. werden gesteld.

Bijna op hetzelfde moment dat wij ons antwoord stuurden, stuurde RD een tweede e-mail, met een echt verhoor van 65 vragen, typisch voor een politieonderzoek, met allerlei insinuaties in de vorm van retorische vragen, waarop binnen 1,5 dag een antwoord werd geëist.

Dit jaar gaf ik talloze interviews, verschillende over onderwerpen die netelig konden zijn. Maar die waren aan media die tenminste met een minimum aan professionaliteit leken te handelen. Een paar dagen geleden gaf ik bijvoorbeeld interviews aan Ongehoord Nederland en De Andere Krant.

Wie kan ons veroordelen omdat we thuis geen journalisten willen ontvangen die met een kant en klare maaltijd kwamen, gedrenkt in de azijn van de intrige?

2 - Hoe Civitas Christiana aan donaties komt

Het doel van Civitas is heel duidelijk: het verdedigen van de grondbeginselen van de christelijke beschaving, waaronder het gezin. Vandaar de campagne Gezin in Gevaar.

Wij geloven dat we de huidige staat van morele decadentie hebben bereikt, omdat er mensen zijn geweest die beetje bij beetje de publieke opinie beïnvloedden en de weg vrijmaakten voor de acceptatie van de LHBT- en transgenderagenda, die zelfs zover gingen dat ze pedofilie vanaf de kindertijd wilden normaliseren, ook op scholen.

Welnu, deze Rutgers-achtige anti-gezinsagenten vrezen één ding: een serieuze en gefundeerde aanklacht. De campagnes van Gezin in Gevaar, evenals de andere initiatieven van Civitas, hebben het dubbele doel om 1. deze aanklacht via de meest doeltreffende sociale communicatiemiddelen te doen, 2. degenen die willen reageren, en die zich voorheen geïsoleerd voelden, samen te brengen, moed in te spreken en aan te moedigen.

Daarom houden wij vol dat, net zoals aan de "anti-gezin" kant professionele middelen worden gebruikt voor hun afbraakwerk, de pro-gezin kant ook professioneel moet handelen. Met het verschil dat wij rekenen op de genade van God, zoals de heilige Jeanne d'Arc zei: de soldaten zullen vechten, maar het is God die hun de overwinning zal schenken.

Nu is deze strijd in financieel opzicht ongelijk. Het COC, bijvoorbeeld, ontvangt een groot deel (> 95%) van zijn financiering uit publieke middelen. Civitas Christiana ontvangt 0% uit publieke middelen. Ofwel doen we voortdurend een beroep op de burgers die het met onze zaak eens zijn, en dat zijn er godzijdank heel veel, ofwel zijn we gedoemd fondsen te zoeken bij de overheid of ngo’s. Het resultaat daarvan zou rampzalig zijn, omdat we afhankelijk zouden worden van hun ideologische agenda.

Daarom heeft Civitas Christiana sinds haar ontstaan gebruik gemaakt van de methode van direct marketing, dat wil zeggen rechtstreekse communicatie met haar publiek. In het begin kregen enkele copywriters hiervoor een opleiding van Europese en Amerikaanse professionals. In deze tijd waarin de hele wereld dagelijks talloze berichten ontvangt, is het noodzakelijk de methoden van doeltreffende sociale communicatie te gebruiken, evenals de productie van intelligente en creatieve e-mails. Niet legitiem? Helemaal niet. Onze Heer zei: wees onschuldig als duiven en wijs als slangen. Het RD artikel zelf erkent dit uiteindelijk, terloops, maar laat doorschemeren dat deze creativiteit te ver zou gaan en misleiding zou worden. We zullen zien dat dit niet zo is.

Dat mensen het soms wat veel vinden, die verzoeken om donatie, dat begrijp ik wel. En ik moet zeggen, ik vind het soms ook niet fijn om steeds weer te moeten bedelen. Maar de realiteit is, zoals ik schreef, dat als we dat niet doen, Civitas Christiana ophoudt te bestaan, of op z’n minst sterk gas moet terugnemen, en dat doe ik niet graag. Ik ga liever “vol gas vooruit”.

Verder is het belangrijk om te begrijpen dat fondsenwerving niet alleen maar tot doel heeft om geld op te halen om ons werk mogelijk te maken, maar fondsenwerving is wezenlijk onderdeel van onze missie. Er zijn genoeg mensen die langs de kant staan en niets doen, bijvoorbeeld omdat ze de moed opgegeven hebben. Ons doel is mensen te mobiliseren, niet alleen maar mopperen over het kwaad van deze tijd, maar in actie komen, door petities te tekenen, boeken te verspreiden, publiek te getuigen tijdens straatcampagnes, en ja, ook door te doneren. Iets goeds doen is iets goeds opofferen voor iets beters. Nu, het hebben van privébezit is iets goeds en het is een goed werk wanneer mensen van dat privébezit iets opofferen voor een goed doel, zoals het verdedigen van het gezin en het ongeboren leven.

3 - Wat Civitas met het geld doet

Indoctrinatie in schoolboeken
 • De eerste bestemming van het geld is wat wij beschrijven in de e-mails en brieven met verzoeken om donaties. Voorbeeld: het boek dat seksuele indoctrinatie op scholen aan de kaak stelt Seksuele indoctrinatie in schoolboeken. Aanvankelijk slaagden we erin fondsen te werven om het boek te drukken (Civitas mag volgens de wet geen artikelen verkopen). Vervolgens werden we benaderd door christelijke opvoeders en ontstond de mogelijkheid om het boek naar de meeste christelijke scholen in het land te sturen.
 • Als we tussen de brieven en e-mails door meer donaties krijgen dan we nodig hebben (bijvoorbeeld omdat sommige donateurs besluiten een hoger bedrag te geven, nadat we al 100% van wat nodig is hebben opgehaald), wordt het geld bewaard en gebruikt voor de voorgeschreven doeleinden. Bijvoorbeeld om te sparen om onderzoek voor het volgende boek te financieren. Of om het raam in de redactiekamer te repareren. Of om een couverteermachine te kopen (kosten € 56.000,-). Etc.
 • Elke zichzelf respecterende entiteit die financieel gezond wil zijn, moet niet alleen een goede omzet, maar ook een goede cashflow hebben. Als Civitas Christiana een duurzame stichting wil zijn, wat al onze donateurs willen, is het noodzakelijk om te sparen voor de moeilijke tijden die misschien komen.
 • Hoe meer we ons eigen materiaal produceren, hoe goedkoper de productie wordt. Uitbesteden is duur, en we kunnen het ons niet veroorloven het geld dat we ontvangen te verspillen. Vandaar de reden om donaties te vragen voor "dure printers", zoals RD zegt, want aan het eind van het verhaal komt dat per stuk goedkoper uit. Ik zou me kunnen voorstellen dat dit voor een krant heel duidelijk moet zijn... Daarnaast hebben we 17 medewerkers die voor ons werken (ongeveer 14 fte), en een gezin te voeden hebben. Ze krijgen een fatsoenlijk, gezinsvriendelijk salaris. Dit maakt ons voor een groot deel van onze productie onafhankelijk van derden, en maakt de stukkosten per brief, per mailing, enz. lager
 • Al onze donateurs van iets langer geleden weten wat een strijd het voor ons geweest is om een eigen huis te krijgen. De linkse partijen verhinderden ons een huis te kopen in Noord-Limburg, totdat we een ideale plek kregen in Veenendaal. Omdat banken in Nederland niet aan leningen voor non-profits doen, moesten we bij verschillende vrienden aankloppen om een haalbare lening te krijgen. Dat is gebeurd, en tot op de dag van vandaag betalen we maandelijks aflossingen om het huis, dat nog tientallen jaren meegaat, af te betalen.

4 - De doeltreffendheid van de acties van Civitas

In het inleidende artikel bij het lange verhaal tegen ons citeert RD's hoofdredactie Steef de Bruijn een would-be donor die zegt dat "Al driemaal geld overgemaakt .... en dan hoor of lees je helemaal niets van deze Stichting". Niets is minder waar.

Een paar weken geleden hadden we het het Gezin in Gevaar-congres, waaraan meer dan 200 deelnemers deelnamen, waaronder veel reformatorische christenen. Ook al weten ze dat we katholiek zijn, ze beseffen dat we strijden tegen een gemeenschappelijke vijand, die het einde wil van alle christelijke invloed in de samenleving. We kregen van iedereen niets dan lof en bemoediging.

Wat de media betreft, zie de volgende link voor een verzameling uitspraken die de linkse pers alleen al in 2023 over ons heeft gedaan. Ook al zijn ze tegen ons, veel kranten hebben moeten bekennen hoe effectief en invloedrijk onze actiemethode is. Klik hier om het artikel te lezen over onze vijanden die ons prijzen.

Lees ook: Hoe linkse media – ondanks zichzelf – ons wel moeten prijzen

De verzoekschriften worden dus afgeleverd naargelang de bestemming en de strategie van de actie. In het geval van Pim Lammers was het bijvoorbeeld niet nodig om de handtekeningen te bezorgen. In 30 uur actievoeren werd het succes bereikt...

De campagne die wij namens de boeren voerden, tegen het stikstofbeleid zie deze video, was een bescheiden bijdrage aan de reactie tegen deze groene religie die haar overdrijvingen aan onze wetgeving wil opleggen.

In 2019 bereikte de klacht van Civitas tegen moskeebezoek een buitengewoon resultaat, waarbij de Tweede Kamer er zelfs toe bewogen werd om een motie aan te nemen die de minister vroeg om ouders de mogelijkheid te bieden om kinderen van deze activiteit weg te houden.

Het is duidelijk dat elk geval een ander geval is en een andere strategie en een ander tijdschema vereist, vooral in dit communicatietijdperk.

5 - Het mysterieuze geval van het elektrische hek

Het zou de titel van een detective kunnen zijn...

Een van de vele kleine zaken die RD's artikel probeert te onderzoeken is dat van de elektrische omheining. Volgens hen hebben we verschillende verzoeken gedaan voor donaties voor het plaatsen van een elektrisch veiligheidshek, tegen aanvallen van "Antifa"-activisten. Ik reageer:

 • Werden we echt aangevallen door Antifa in Nijmegen? Ja, verschillende keren (bekijk een van de video's door hier te klikken, LET OP: aanstootgevende inhoud). Eén keer gooiden ze bakstenen naar de parkeerplaats. Een andere keer hebben ze de poort vastgeketend om te voorkomen dat we weggingen. Een andere keer kwamen ze het terrein op toen we buiten stonden, bij de Mars voor het Leven, en voerden een macaber dansje uit. Een andere keer spijkerden ze posters met bedreigingen op de deur van het huis. Daarom hebben we bij meer dan één gelegenheid fondsen moeten werven om de beveiliging te verhogen.
 • Hebben we specifiek een elektrische afrastering genoemd in de donatieaanvraag? Ja, dat was ons oorspronkelijke plan.
 • Waarom installeren wij geen elektrische afrasteringen? Om twee heel eenvoudige redenen.
 • Volgens het toenmalige adviesbureau waren andere beveiligingsmiddelen dringender, zoals beveiligingscamera's en andere zaken waarover we om begrijpelijke redenen niet kunnen uitweiden.
 • Wij waren tot medio 2019 van plan om nog lang in Nijmegen (Heilig Landstichting) te blijven. Het was zelfs een droom om daar permanent te blijven. Dit omvatte ook het opknappen van de hekken om de veiligheid te verbeteren. Aangezien het om een zeer groot terrein ging, waren de kosten hoog en hadden we een garantie nodig dat de investering de moeite waard was. Welnu, de bevestiging daarvan duurde en duurde en kwam uiteindelijk niet. Het moment kwam dat we konden denken aan een verhuizing en een eigen hoofdkantoor. En het geld dat niet werd uitgegeven aan het mysterieuze elektrische hek kon worden gebruikt om het nieuwe huis te kopen en in te richten, dit keer ons eigendom, en veel verder weg van de Antifa-groep die toen in het centrum van Nijmegen woonde, niet ver van ons hoofdkwartier. Elementair, mijn beste Watson!
 • Als u een waargebeurd feit wilt om een detectiveroman te inspireren, stellen we voor dat RD een verhaal maakt over wat Antifa destijds op de poort van ons hoofdkwartier heeft gepost, en dat vervolgens in Indymedia heeft laten publiceren.

Lees ook: Dit was het Gezin in Gevaar Congres 2023

Addendum

Ook RD's tweede artikel bevat een lange reeks onbewezen beweringen en insinuaties. Zoals wij in de voorafgaande tekst al zeiden, zou het beantwoorden van elk detail nog meer ruimte in beslag nemen dan RD's roman. Wij zullen ons dus beperken tot de hoofdlijnen van de daarin aan de orde gestelde kwesties.

Het lange en logge artikel lijkt een tweeledig doel te hebben:

1. Civitas Christiana in diskrediet brengen in de ogen van het conservatieve christelijke publiek door te suggereren dat onze financiën worden gebruikt voor duistere doeleinden en op ondoorzichtige manieren.

2. Het emotioneel destabiliseren van iedereen die voor Civitas werkt, zowel personeel als vrijwilligers, door intriges en tweedracht te zaaien, klachten van voormalige werknemers over het dagelijks bestuur van de stichting te melden en de beschuldiging van sektarisme te herhalen.

Wat betreft de beschuldiging van een gebrek aan transparantie in de besteding van het geld doet het RD alsof het niet hebben van een accountantsverklaring "in strijd is met de statuten en het meest recente beleidsplan, waarin respectievelijk staat dat een 'externe deskundige' jaarlijks de 'boeken van de stichting' onderzoekt en dat een accountant jaarlijks een controle uitvoert."

Dit is eenvoudigweg niet waar. In onze statuten staat niet dat er elk jaar een accountantsverklaring moet zijn en het is ook niet wettelijk verplicht. Deze verplichting geldt alleen voor bedrijven die meer dan 12 miljoen euro omzet, meer dan 50 werknemers of meer dan 6 miljoen euro balanstotaal hebben. Het feit dat er geen accountantsverklaring is, betekent niet dat er geen controles worden uitgevoerd door onze accountant. Bovendien vervult het bestuur van de stichting haar controlerende functie.

Ook beweert het RD dat onze jaarrekening "erg karig is" en inkomsten en uitgaven niet goed specificeert, waardoor niet wordt voldaan aan een eerlijke, duidelijke en transparante verslaglegging zoals de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving voorschrijven. Het volstaat te zeggen dat onze jaarverslaggeving veel gedetailleerder is dan die van de Erdee Media Group, de eigenaar van RD. Bovendien geven wij veel meer details in "Jaarcijfers en prognose 2019-2024" op onze website.

De klachten van anonieme ex-werknemers over het persoonlijk beheer van de dagelijkse routine dragen het stempel van bitterheid, vooringenomenheid en hyperbool die gebruikelijk zijn bij elke relatiebreuk tussen mensen, zij het in familiezaken (echtscheiding) of bedrijfszaken (ontslag of vertrek). Terwijl wat gezegd wordt over iemand die ontslagen is zelfs uit de derde hand is en niet van de betreffende persoon zelf. Geen van de anonieme getuigen diende een arbeidsklacht in bij de autoriteiten tijdens of na de werkperiode.

De poging van RD om Civitas Christiana aan te vallen is niet origineel. Bij soortgelijke verdachtmakingen van TFP door linkse partijen in Frankrijk sprong kardinaal Echeverria voor ons op de bres. Hij benadrukte in een brief aan het Franse parlement dat hij als aartsbisschop in Ecuador meer dan twintig jaar de ontwikkeling van de Ecuadoriaanse TFP en haar Latijns-Amerikaanse tegenhangers had gevolgd, en hun interne leven en hun publieke activiteiten geobserveerd: “Ik had de gelegenheid om vele leden en leiders van verschillende TFP's persoonlijk te kennen, en zo hun trouw aan de leer en de praktijken van de Katholieke Kerk te waarderen.”

"Het is juist deze trouw die hen soms vervolging heeft opgeleverd van hun ideologische tegenstanders - openlijk marxistische socialisten of sommige schapen die op een dwaalspoor zijn gebracht door de zogenaamde bevrijdingstheologie. Een van de vormen van deze vervolging is juist de verspreiding van laster via de media, en in het bijzonder die van 'sekte' die in het verslag in kwestie weerklinkt.”

"Bovendien verbaast het mij dat een parlementaire commissie van een seculiere staat als Frankrijk beweert zich te willen mengen in het interne leven van de katholieke kerk en in haar naam te willen beslissen wie katholiek, pseudo-katholiek of niet-katholiek is. Met welk recht kwalificeert de parlementaire commissie in kwestie een beweging die nooit de geringste canonieke sanctie heeft ontvangen en waarvan de stichter verschillende werken heeft geschreven die de lof van de Heilige Stoel hebben verdiend, als een ‘pseudo-katholieke sekte’?"

Hoeveel minder is dan een particuliere krant gekwalificeerd, die duidelijk niet-katholiek is?

“Want de boom wordt aan de vruchten gekend” (Matt. 12: 33), zei Onze Heer. Tot nu toe zijn de vruchten van Civitas Christiana door Gods genade overvloedig en goed geweest.

Wat heeft het RD hierover te zeggen? Niets. Alleen aanvallen, veelvuldig, ongegrond en tegenstrijdig.

Laatst bijgewerkt: 22 mei 2023 22:53

Doneer