COC wil lhbt-propaganda opdringen aan baby’s en peuters

COC wil lhbt-propaganda opdringen aan baby’s en peuters

Dat kinderen op de middelbare school leren over homoseksualiteit en transgenderisme is algemeen bekend. Maar nu richt het COC haar propagandapijlen ook op peuters en baby’s. Onder de naam ‘SchoolsOUT’ heeft de gemeente, het COC, en de GGD in Nijmegen sinds 2022 een covenant gesloten om op kinderopvang en op basisscholen “structureel aandacht [te] besteden aan de acceptatie van seksuele en genderdiversiteit.” Nu onze christelijke samenleving afbrokkelt, voelt de lhbt-lobby zich steeds vrijer om hier openlijk en schaamteloos over te spreken.

Van kleuter tot student

Sinds het begin van deze eeuw zoekt het COC actief toenadering tot scholen om hun ideologie aan onkritische kinderen te kunnen opleggen. Het eerste programma ‘Homoseksualiteit in het voortgezet onderwijs’ (2002), was relatief kleinschalig en beperkte zich tot de middelbare scholen. Bij dit initiatief werkten de Gemeente Nijmegen, GGD Gelderland-Zuid, het COC en de participerende middelbare scholen samen. Sinds 2011 werden ook kinderen op de basisschool hieraan blootgesteld. SchoolsOUT is verheugd dat “het aantal deelnemende scholen steeds verder stijgt.”

Bestel gratis: Genderboek

Ook kinderopvang sluit zich aan

In het huidige covenant van 2022 tot 2025 sluiten ook voor het eerst verschillende kinderopvanglocaties in Nijmegen zich aan. Dit betekent dat ook baby’s vanaf 2 maanden aan lhbt-indoctrinatie worden blootgesteld. Naar eigen zeggen is SchoolsOUT inmiddels uitgegroeid tot “een brede en almaar groeiende coalitie” die nu inmiddels ook in Beuningen, Zutphen, Amersfoort en Utrecht zit. Het doel van SchoolsOUT is “structureel aandacht besteden aan de acceptatie van seksuele en genderdiversiteit.” De gemeente Nijmegen subsidieert dit. Op basisscholen doen ze dit aan de hand van de vier pijlers van (1) educatie, (2) zichtbaarheid, (3) zorg, signalering en begeleiding en (4) beleid & regelgeving. Deze maatstaven geven het ‘gezondheidsniveau’ van een school weer. Lhbt-hoogtijdagen als Coming Out Dag en Paarse Vrijdag zijn dan ook een uitgelezen moment om deze regenboogpropaganda aan piepjonge kinderen op te dringen.

Genderideologie verweven in schoolsysteem

Maar de onverzadigbare genderideologen beperken zich niet tot een paar momenten per jaar. Volgens SchoolsOUT moet seksuele- en genderdiversiteit “verbonden worden aan andere activiteiten voor een bredere inbedding.” In de praktijk houdt dit in dat de lhbt-lobbyisten alles – maar dan ook echt alles – aangrijpen om hun scha(n)delijke waanideeën bij kinderen op te dringen. Op hun website doen ze daar niet geheimzinnig over. “Binnen elk vak zijn er aanknopingspunten te vinden om aandacht te besteden aan seksuele en genderdiversiteit. Integratie van dit thema zie je op veel scholen al ver binnen vakken als biologie, verzorging en maatschappijleer. SchoolsOUT probeert ook bij minder gangbare vakken seksuele diversiteit geïntegreerd te krijgen.”

Kleuterboekjes over transgenderisme en homoseksualiteit

Om het de docenten te vergemakkelijken om andermans kinderen seksueel te indoctrineren heeft SchoolsOUT een literatuurlijst opgesteld. Enkele voorbeelden zijn:

  • Twee pappa’s voor Tango. Het verhaal van twee mannetjespinguïns die samen een ei uitbroeden. (Doelgroep: kinderen van groep 1 tot 3)
  • Wij zijn bijzonder. Misschien zijn we wel een wonder. “De gedichten in dit boek gaan over je eigen weg kiezen, doorzetten en naar buiten durven treden als wie je bent. Bijvoorbeeld door het rolpatroon jongen/ meisje te doorbreken of als transgender.” (Doelgroep: groep 2 tot 8)
  • Prinses Nina. Dit verhaal gaat over een meisje dat niet met een prins wil trouwen, maar uiteindelijk verliefd wordt op een andere prinses. “Zo krijgt het land twee koninginnen en leeft iedereen nog lang en gelukkig.” (Doelgroep: kinderen van groep 1 tot 4)
  • Het lammetje dat een varken is van de beruchte pedofilie-schrijver Pim Lammers. Dit boek beschrijft een lammetje dat ‘van buiten een lammetje, maar van binnen een varken is.’ De achterliggende boodschap is duidelijk, ook volgens SchoolsOUT: “Het proces van transitie (hier van lammetje naar varken) wordt in de kern in eenvoudige taal weergegeven, zonder directe verwijzingen naar transgender bij mensen.” (Doelgroep: kinderen van groep 1 tot 2)

Met dit soort verhalen probeert de roze maffia te laten lijken alsof datgene wat ze voorstaan natuurlijk is. Maar ze leren kinderen iets dat onnatuurlijk is en maken dat kinderen gaan leven in een fantasiewereld die in tegenspraak is met alles in de werkelijkheid. Twee mannetjespinguïns gaan nooit samen een ei uitbroeden. En een lammetje wordt nooit een varkentje. Op dezelfde manier kan een jongetje nooit een meisje worden. Een jongen kan zich hoogstens als meisje kleden en zijn lichaam laten verminken door hormonen en operaties, maar een meisje wordt hij nooit, zoals een varkentje nooit een lammetje wordt of andersom.

Het doel van SchoolsOUT

In het covenant hebben ze ook “concrete afspraken” gemaakt met alle betrokken partijen. Zo willen ze dat in 2025 elke basisschool (!) “actief meedoet aan de vier pijlers van SchoolsOUT” en dat ook bij kinderopvanglocaties en scholen “jaarlijks actief aandacht besteden aan Coming Out Dag onder meer door het hijsen van de regenboogvlag.”

Schools OUT Afspraken

Perversiteit ten top

Waar peuters vroeger leerden dat de regenboog Gods verbond met Noach representeerde, leren ze nu de perverse invulling van de lhbt-lobby. Waarom wil het COC zo graag dat deze kleine kinderen – die nog maar nauwelijks kunnen praten – leren over homoseksualiteit en transgenderisme? Dat het COC deze kleine kinderen seksueel wil indoctrineren getuigt van een diep zieke seksuele mentaliteit die riekt naar pedofilie. Dat is niet verrassend, gegeven de openlijke steun die het COC in het verleden verleend heeft aan pedofilie als een vorm van ‘geaardheid’. Een andere, even sinistere verklaring is dat hoe jonger de kinderen zijn, hoe meer ze blindelings alles van volwassenen aannemen. Hun kinderlijke onschuld wordt dus door het COC en trawanten misbruikt om ze voor hun eigen perverse ideologie te winnen.

Lees ook: Paarse Vrijdag: steeds meer ouders houden hun kinderen weg van lhbt-propaganda

Groeiend verzet tegen seksuele indoctrinatie op school

De genderideologie verspreidt zich als een roze olievlek over kinderopvanglocaties en scholen in Nederland. Maar ook het verzet hiertegen groeit. Dit blijkt wel uit het feit dat veel ouders hun kinderen bij de laatste editie van Paarse Vrijdag thuis hebben gehouden. Ook vanuit de politiek klinkt er bij partijen als PVV, SGP en Forum voor Democratie steeds meer open kritiek op de genderlobby. Steeds meer mensen ontwaken uit hun liberale roes en zien de perverse werkelijkheid achter de mooiklinkende, holle platitudes van het COC. Echter, dit verzet moet wel gegrond zijn in een principiële afwijzing van de Revolutionaire, hedonistische opvatting aangaande seksualiteit. Als dit niet het geval is, is het in feite slechts symptoombestrijding. De vruchten van de boom worden dan wel bekritiseerd, maar de boom die ze voortbrengt niet. Het omarmen en verdedigen van de biologische werkelijkheid dat God man en vrouw voor elkaar en naar Zijn evenbeeld geschapen heeft, is het enige effectieve wapen dat deze perversiteit kan verslaan.

Bescherm kinderen tegen seksuele indoctrinatie door COC!

--

Een principieel, niet een persoonlijk standpunt

Dit artikel heeft als doel het verdedigen van het huwelijk, het gezin en de moraal volgens de katholieke leer. Op geen enkele manier is het onze bedoeling personen te belasteren. Wij oefenen simpelweg onze vrijheid uit als kinderen van God (Rom. 8:21), zodat "iedere tong zou belijden tot glorie van God de Vader, dat Jezus Christus de Heer is." (Fil. 2:11).

Laatst bijgewerkt: 29 november 2023 17:01

Doneer