Hou genderpropaganda uit de schoolboeken!

Petitie aan Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs

Hou genderpropaganda uit de schoolboeken!

Het ministerie van Onderwijs wil schoolboeken gebruiken om het traditionele gezin naar de achtergrond te duwen en de gender-ideologie te promoten.

1. Tegen de Tweede Kamer zegt Van Engelshoven (D66): "[Het is] van het grootste belang om zowel in schoolboeken als in digitaal lesmateriaal stereotypen te doorbreken". (1)

2. In een interview zegt ze: "We moeten af van het stereotype dat een gezin een man, een vrouw en kinderen is." (2)

3. In haar Emancipatienota (maart 2018) belooft Van Engelshoven dit met de uitgevers van schoolboeken te "bespreken". (3)

Het doel: minder het traditionele gezin, meer 'genderdiversiteit' in de schoolboeken.

Bij biologie en maatschappijleer moeten kinderen dan leren dat 'geslachtsverandering' acceptabel is, terwijl dat ingrijpende hormonale behandeling en zelfs genitale verminking behelst. Dit aan kinderen leren is pedagogisch hoogst onverantwoord.

Terecht waarschuwt SGP-Tweede Kamerlid Roelof Bisschop: "In haar genderbeleid grijpt de minister naar alle klassieke totalitaire middelen om de gedachten van burgers te kneden." (4)

Daarom verzoeken wij minister Van Engelshoven: houd gender-ideologie uit de schoolboeken.

Laat schoolboeken juist de normaliteit uitdragen: een man is een man, een vrouw is een vrouw, en een gezin bestaat uit vader, moeder en kinderen!