Steeds meer twijfels over wijziging transgenderwet

Kamerlid Van Ginniken, zelf transgender, toonde zich namens D66 dan ook verbeten voorstander van de wetswijziging die met name voor jongeren de transitie nóg gemakkelijker moet maken. (Beeld: YouTube)

Steeds meer twijfels over wijziging transgenderwet

THEMA'S:

De nieuwe transgenderwet stuit op meer weerstand dan verwacht. Of de wet ook met succes kan worden tegengehouden, hangt af van de opstelling van regeringspartijen VVD en CDA, die steeds meer bedenkingen hebben. Dat bleek bij de eerste debatrondes op 27 en 28 september.

Afschaffing minimumleeftijd

De transgenderwet is in 2019 ingediend door de toenmalige ministers Dekker (Rechtbescherming, VVD) en Van Engelshoven (Onderwijs, D66). Dekker stelde daarbij een maatschappelijke consultatieronde in. Gezin in Gevaar riep in februari 2020 al op hiervan zoveel mogelijk gebruik te maken om ertegen te protesteren. Dekker en Van Engelshoven wilden niet alleen de deskundigenverklaring afschaffen, die nu nog benodigd is voor het wijzigen van iemand geslachtsregistratie, maar ook de minimumleeftijd van 16 jaar. D66 wil zelfs af van de tussenkomst van de rechter: het zou een zaak moeten worden die ieder voor zich op het gemeentehuis kan regelen.

D66 heeft transgender in Kamer

De steun onder de Nederlandse bevolking voor de wetswijziging is nagenoeg nihil. Desondanks zijn er acht partijen, die tezamen 63 zetels vertegenwoordigen, die de wijziging van de transgenderwet steunen: D66 (als enige regeringspartij), SP, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Volt, BIJ1 en eenvrouwsfractie Gündogan. D66 heeft een transgender in de Kamer, Erik van Ginneken, een 'omgebouwde' man, die zich nu Lisa noemt. Hoewel deze dus niet bepaald vrij staat tegenover het onderwerp, deed hij weinig moeite dit te verbergen. Zo bracht hij tegenover SGP’er Roelof Bisschop zijn zoon ter sprake, die met de transitie van zijn vader tot ‘vrouw’ beweerdelijk geen moeite zou hebben gehad. Bisschop ging hier wijselijk niet op in.

‘Veel mensen met spijt’

Tegenover de acht partijen die de wetswijziging erdoor proberen te krijgen, staan er eveneens acht die ertegen zijn: PVV, ChristenUnie, FVD, SGP, Groep Van Haga, JA21, Omtzigt en BBB, samen goed voor 38 zetels. Het meest gehoorde bezwaar is dat de transgenderwet vooral betrekking heeft op jonge mensen die per definitie vatbaar zijn voor onzekerheden over de eigen identiteit. De wetswijziging zal onberaden beslissingen in de hand werken, die veelal onomkeerbaar zijn en waarover ze later spijt kunnen krijgen.

‘Normaliseer geslachtsverandering niet!’

Zo liet pal voor het Kamerdebat, Jenny, een ‘omgebouwd’ meisje van 22, via het Algemeen Dagblad aan de Tweede Kamer een waarschuwing horen: “Normaliseer een geslachtswijziging niet. Ik weet zeker dat er veel meer mensen zijn met spijt.” Zij wijst er ook op, dat als je eenmaal in de pijplijn van de transitie zit, het moeilijk is er nog uit te komen. “Je kunt ook een jongensachtig meisje zijn.”

‘Drempel geslachtsverandering is al heel laag’

Het CDA toonde zich tijdens het debat steeds kritischer, terwijl VVD ronduit stelde: “Wij twijfelen. We vragen ons af of de huidige wet niet al de goede balans biedt”. Volgens Ulysse Ellian heeft zijn partij een langdurig fractieberaad aan de kwestie besteed. “De drempel is al heel erg laag voor geslachtsverandering.” De VVD staat daarom kritisch tegenover de voorgestelde schrapping van het deskundigengesprek. “Een goed gesprek kan wel degelijk zinnig zijn”, aldus Ellian.

Bestel gratis: Seksuele indoctrinatie in schoolboeken

Onverklaarde explosieve stijging transitie-aanvragen

Het CDA sluit zich daarbij aan. Mirjam Bikker van de ChristenUnie legde nadruk op de onverklaarde explosieve stijging aan gender-zorgvraag, met name onder jonge meisjes. Dat zou voor de Tweede Kamer aanleiding moeten zijn tot extra voorzichtigheid en onderzoek in hoeverre transpersonen elkaar hebben aangestoken in hun transitiewens.

Geslacht maakt deel uit van scheppingsorde

Het fundamenteelste argument tegen het transgenderisme, en dus ook tegen de transgenderwet, werd in het parlement nauwelijks naar voren gebracht. Alleen SGP’er Roelof Bisschop benadrukte hier en daar in zijn betoog dat politiek "de goede en wijze bedoelingen van onze Schepper moet eren, en niet negeren”. Het geslacht van een mens gaat immers altijd aan hem of haar vooraf. Je wordt ermee geboren. Het maakt deel uit van de scheppingsorde, zodat transitie een vorm van opstandigheid is. Bisschops religieuze positie provoceerde nijdige uithalen van Sylvana Simons van Bij1 en Songal Mutluer van de PvdA. De laatste maakte zelfs van de gelegenheid gebruik om de SGP aan te vallen op de positie van vrouwen in die partij. Bisschop deed een verontwaardigd beroep op de Kamervoorzitter om deze interventie als niet terzake af te snijden.

Genderideologie verwart jonge mensen

De genderideologie echter presenteert het – om niet te zeggen: dringt het op - als een keuze, en brengt zo mensen, met name jong mensen, in verwarring over hun eigen natuur. Van Ginneken zei in de Kamer zelfs letterlijk dat het geslacht door de ouders bij de geboorte “verkeerd ingeschat” kan zijn, wat de nieuwe transgenderwet dan zou kunnen corrigeren. In feite is het geslacht bij ieder individu een vaststaand gegeven. De zeer zeldzaam voorkomende twijfelgevallen en het psychologische fenomeen van 'genderdysforie' bevestigen dit alleen maar.

Minister, stop het opdringen van seksualiteit op onze scholen!

Globalisme wil ‘kneedbare mens’ zonder geslacht

Pepijn van Houwelingen trok namens Forum voor Democratie de voorgestelde wetswijziging in een breder verband. De achterliggende genderideologie is typerend voor het globalisme, dat in zijn machtsdroom geen grenzen wil erkennen en voor zijn gnostische utopie een “kneedbare mens” nodig heeft, zonder geslacht, zonder God, zonder wortels, zonder geschiedenis, zonder eigen karakter. “Deze wet is wéér een stapje in die totalitaire richting”, aldus Van Houwelingen.

Transgenderwet vraagt om misbruik

Veel sprekers hebben erop gewezen dat de nieuwe transgenderwet mannen in staat stelt zich gemakkelijk toegang te verschaffen tot ruimtes die voor vrouwen zijn gereserveerd (kleedkamers, toiletten enz.), maar de FvD voegt daaraan toe dat, als een man het even nodig heeft om vrouw te worden, hij na het behalen van het beoogde voordeel (bijvoorbeeld een sportieve overwinning) weer even gemakkelijk naar zijn eigenlijke geslacht terug kan keren.

‘Genderneutraal taalgebruik juridisch verankeren’

Dat de verwijzing naar ‘totalitarisme’ van Van Houwelingen intussen geen academische oefening was, bewijst Sylvana Simons van Bij1. Zij riep in haar bijdrage op de “juridische verankering” van “genderneutraal taalgebruik” te versnellen, waar dan ongetwijfeld een strafmaat voor genderideologische ‘dissidenten’ bij zal horen. Overigens zullen de definitieve stemverhoudingen voor de transgenderwet pas duidelijk worden na beantwoording van de vragen door de verantwoordelijk minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming, D66). Het is nog niet bekend wanneer dit zal gebeuren.

--

Een principieel, niet een persoonlijk standpunt

Dit artikel heeft als doel het verdedigen van het huwelijk, het gezin en de moraal volgens de katholieke leer. Op geen enkele manier is het onze bedoeling personen te belasteren. Wij oefenen simpelweg onze vrijheid uit als kinderen van God (Rom. 8:21), zodat "iedere tong zou belijden tot glorie van God de Vader, dat Jezus Christus de Heer is." (Fil. 2:11).

Laatst bijgewerkt: 28 september 2022 16:02

Doneer