Gezin in Gevaar doet aangifte tegen D66-minister Robbert Dijkgraaf wegens laster

Minister Robbert Dijkgraaf (D66) misbruikt een Kamerbrief om het doden van ongeboren kinderen als een mensenrecht voor te stellen. (Foto: World Economic Forum via Flickr, CC BY- NC-SA 2.0)

Gezin in Gevaar doet aangifte tegen D66-minister Robbert Dijkgraaf wegens laster

THEMA'S:

Gezin in Gevaar heeft aangifte gedaan wegens laster tegen minister Robbert Dijkgraaf van D66. Dit omdat Dijkgraaf in een ambtsdocument de onwaarheid verspreidt dat de campagne vanuit het buitenland worden aangestuurd en gefinancierd.

‘Donateurs maken Gezin in Gevaar mogelijk’

“Dit is pertinent onjuist”, aldus campagneleider Hugo Bos. “Precies het omgekeerde is het geval. De campagnes Gezin in Gevaar en Stirezo Pro-Life hebben een breed draagvlak in de Nederlandse samenleving. Het zijn de vrijwillige giften van donateurs die onze acties mogelijk maken en onze actie-initiatieven nemen we zelf. Als het buitenland al iets doet, is het jaloers toekijken hoe massaal en edelmoedig Nederlanders van allerlei achtergronden ons steunen.”

Dodelijke schietpartij

Dijkgraafs laster in de brief aan de Tweede Kamer (30 november 2022) is suggestief verpakt, maar onmiskenbaar. In het begin van de brief weidt de minister uit over – uiteraard zeer veroordelenswaardig – geweld tegen homoseksuelen en vrouwen elders in de wereld. Zo maakt hij melding van de dodelijke schietpartij vorig jaar op een homoseksuele gelegenheid in Oslo, maar zonder erbij te zeggen dat het hier om een islamitische terreuraanslag ging.

Bestel gratis: Seksuele indoctrinatie in schoolboeken

Islam niet genoemd

Deze weglating is frappant, omdat het onderwerp van de brief de “voortgang [van de] Nederlandse inzet gendergelijkheid, SRGR en gelijke rechten van lhbtiq+ personen in de EU” is. Zoals die in Oslo en andere terreuraanslagen bewijzen, beperken jihadisten hun protest niet – zoals Gezin in Gevaar – tot vreedzame demonstraties, maar proberen zij met terreur en grof geweld de samenleving naar hun hand te zetten. De islam wordt echter in heel Dijkgraafs brief niet genoemd, terwijl de grootste aanslag op een gelegenheid voor homoseksuelen, die van 2016 in Orlando, de grootste in de VS ooit was.

Sofistische gelijkstelling

Tegen deze zorgvuldig verzwegen achtergrond slaat de minister vervolgens wel de brug naar Nederland, waar volgens hem “ook” het debat verhardt. Let op de sofistische gelijkstelling tussen jihadistische terreuraanslagen en ‘verhard debat’. Alsof pro-lifers of activisten voor het gezin een soort voorstadium van terrorisme zijn. Die suggestieve betooglijn voortzettend voegt de minister daaraan toe: "er worden steeds meer transnationaal georganiseerde en gefinancierde campagnes gevoerd", waarna hij via een voetnoot direct verwijst naar Gezin in Gevaar en Stirezo Pro Life. Op retorische wijze heeft de minister zo (islamitische) terreur met de campagnes Gezin in Gevaar en Stirezo verbonden, zonder enige relatie met de werkelijkheid.

Blaming the victim

Ondanks zichzelf moet de minister dan weer wel toegeven dat de campagnes van Gezin in Gevaar en Stirezo een verdedigend karakter hebben. Gezin in Gevaar richt zich, zoals hij zelf zegt, “tegen ‘aanvallen van de genderideologie en lhbt-dictatuur’”, en “Stirezo Pro-life tegen abortus”. Zijn aanhalingstekens rond ‘aanvallen’ zijn misplaatst. Want inderdaad zijn het de verdedigers van het ongeboren kind, respectievelijk het gezin die aangevallen worden. Daarvan is menig videobewijs op internet te vinden. Inderdaad, het ‘debat verhardt’, maar dat zit hem juist in de geestverwanten van de minister: de abortusactivisten en LHBT-propagandisten. Zij zijn de daders. Minister Dijkgraaf maakt zich dus schuldig aan blaming the victim of slachtofferbeschuldiging. Wel passen zijn uitlatingen volledig in het onlangs door Sigrid Kaag bepleite beleid van D66 om dissidente stemmen te demoniseren en zelfs onwelgevallige politieke partijen te verbieden. Zoals Ronald Plasterk opmerkt in De Telegraaf: "Veruit de grootste bedreiging voor vrijheid van denken en vrijheid van meningsuiting is D66."

NPO, stop met het seksualiseren van kleine kinderen!

Genderideologie is tot beleid gemaakt

“Ik vind dit een bewindsman onwaardig”, vat Hugo Bos de situatie samen. “Deze laster uit de mond van een overheidspersoon is niet acceptabel. Ik wil dat de onafhankelijke rechter hier uitspraak over doet. Daarom draag ik mijn advocaat op om aangifte te doen.” Bos wijst er overigens op dat de minister wel een punt heeft als hij Gezin in Gevaar ervan ‘beschuldigt’ actie te voeren tegen de genderideologie. Dat doet Gezin in Gevaar inderdaad. Zoals op talloze plaatsen uit Dijkgraafs brief blijkt, is de genderideologie door de staat opgenomen in het officiële ideologische pakket dat ons land onder dekmantel van ‘mensenrechten’ in internationale gremia uitdraagt. Het is maar de vraag in hoeverre de bevolking deze met belastinggeld betaalde verspreiding van de gendergekte ondersteunt.

Genderkliniek wegens wantoestanden gesloten

Afgezien daarvan, mogen Nederlanders van D66 geen kanttekeningen maken bij wat de regering in haar vermeende wijsheid denkt te moeten uitdragen? Mogen Nederlanders niet meer protesteren tegen de verfoeilijke genderideologie die - vooral dankzij D66, de partij van de minister - via scholen wordt verbreid? Die jonge kinderen zodanig indoctrineert en in verwarring brengt, dat ze van pure ellende tot een 'geslachtstransitie' besluiten? Inmiddels is dit uitgegroeid tot een wereldwijde plaag, waarover internationaal de noodklok wordt geluid, omdat het kinderlevens in ravages verandert. Landen als Zweden en Engeland hebben al ingegrepen en paal en perk aan 'transities' gesteld. De belangrijkste 'genderkliniek' van het Verenigd Koninkrijk, het Tavistock Child Centre, is wegens de wantoestanden dichtgegooid.

‘Integratie genderideologie in gehele beleid’

Ook op Nederlandse scholen is 'geslachtstransitie' al dagelijkse kost. In plaats van hier verantwoordelijkheid voor te nemen, en terug te keren op zijn schreden, kiest Dijkgraaf ervoor de genderpropaganda nog verder op te voeren, ten koste van onzekere jonge mensen. En gaat hij zelfs zover tegenstemmen te belasteren, waarvan de minister weet dat die de feiten aan hun kant hebben. Daarom is de tegenstand tegen de genderideologie en abortuspromotie ook in het buitenland groeiende. Dijkgraaf weet dat, want hij verzekert de Tweede Kamer dat hij alles op alles zal zetten dit de kop in te drukken. Hij belooft namelijk dat hij zal “toewerken naar een nóg structurelere integratie van het genderperspectief in alle aspecten van het buitenlands beleid: diplomatie, multilateralisme, veiligheid, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking."

Laatst bijgewerkt: 9 februari 2023 08:03

Doneer