Soros-satelliet schiet in eigen voet met 'onderzoek' naar Gezin in Gevaar

Soros-satelliet schiet in eigen voet met 'onderzoek' naar Gezin in Gevaar

THEMA'S:

Linkse organisaties klagen dat ze zich in het uitvoeren van hun ideologische plannen steeds vaker bedreigd zien door conservatieve christenen. Bijvoorbeeld als het gaat om het verspreiden van lhbt-propaganda en genderideologie. In een poging om die dreiging onschadelijk te maken, gaan onderzoekers van een Europese instantie op zoek naar verdachte geldstromen achter conservatief-christelijke organisaties, waaronder ook Gezin in Gevaar. Tevergeefs. Maar ze hadden beter niet de aandacht op zichzelf kunnen vestigen.

EPF

Het rapport is opgesteld door het European Parliamentary Forum for Sexual and Reproductive Rights (EPF), een partij-overstijgend netwerk van Europese parlementsleden die zichzelf ten doel hebben gesteld de ‘seksuele en reproductieve rechten’ van mensen wereldwijd te bevorderen. In gewone termen betekent dit ijveren voor abortus, lhbt en genderideologie. Ze oefenen druk uit op nationale overheden voor wetswijzigingen en werven fondsen om hun ideologie te verspreiden. Ze publiceren regelmatig over hun successen, maar ook over de bedreigingen voor hun agenda. Daaronder dus een nieuw onderzoek naar de anti-genderbeweging in Europa, waar Gezin in Gevaar deel van uit maakt.

Top van de ijsberg

Het onderzoeksrapport draagt de titel Topje van de ijsberg – Religieuze Extremistische Financiers tegen Mensenrechten voor Seksualiteit en Reproductieve Gezondheid in Europa 2009 – 2018. De onderzoekers proberen, in hun eigen woorden, ‘de anti-gender beweging in Europa te begrijpen vanuit het perspectief van hun financiers’ en hoe ‘religieuze extremisten deze fondsen gebruiken om mensenrechten in te perken’. Een betere formulering zou zijn: ‘we doen wanhopige pogingen om in de financiën van deze bewegingen bewijzen te vinden van banden met foute miljardairs, zodat we kunnen aantonen dat ze helemaal niet bestaan dankzij de steun van heel veel gewone mensen.’

Donatie vader zoon GIG min

Dark money

Want hoewel Traditie, Familie, Privé-eigendom (TFP), de naam van de wereldwijde familie van pro-gezinsbewegingen, waar Gezin in Gevaar onder valt, maar liefst 101 keer genoemd wordt in het rapport, lukt het de opstellers geen moment om TFP en Gezin in Gevaar in verband te brengen met ‘dark money’, duistere geldstromen, zoals ze die noemen. Dat kan ook niet, want onze financiën zijn inzichtelijk en laten zien dat Gezin in Gevaar geheel en alleen gefinancierd wordt door donaties van de trouwe achterban.

Terug naar de middeleeuwen

Dit is overigens niet de eerste keer dat een linkse organisatie onze financiën uitpluist in de hoop iets te vinden waarmee ze ons verdacht kunnen maken. De Nederlandse ‘journalistieke’ organisatie Follow The Money probeerde dit recentelijk ook, maar kon eveneens niets vinden, zodat ze zich noodgedwongen beperkten tot de vage beschuldiging dat we ‘terug naar de middeleeuwen willen’. Dat kwam ze op kritiek te staan van hun eigen leden, want met deze conclusie gingen ze ver voorbij aan de eigen kerntaak van het blootleggen van financiële malversaties.

Bestel gratis: Seksuele indoctrinatie in schoolboeken

Brandschone lei

Dat deze linkse organisaties zich genoodzaakt zien om ongefundeerde beschuldigende rapporten over Gezin in Gevaar te publiceren, toont aan dat zij ons als grote bedreiging zien. En dat bewijst dat onze inspanningen tegen genderideologie en lhbt-propaganda succesvol zijn. Want onze invloed is klaarblijkelijk zo groot geworden, dat ze onze campagne niet meer kunnen negeren, iets wat ze veel liever zouden doen. Die invloed werd ook onlangs weer bevestigd door D66-Kamerlid Erik van Ginneken die klaagde dat hij in wetsvoorstellen in de Tweede Kamer “steeds vaker het taalgebruik van Gezin in Gevaar terug hoort”.

Aanvallen

Maar er is nog een reden waarom linkse organisaties zich genoodzaakt zien beschuldigende rapporten over ons te publiceren ondanks dat men niets heeft kunnen vinden. Het is namelijk een van de weinige wapens die links nog tegen ons heeft. Kijk maar eens hoe andere organisaties door links aangevallen worden. Er wordt gelobbyd bij overheden om subsidies stop te zetten, politieke partijen worden onder druk gezet om publiekelijk afstand van het slachtoffer te nemen, de media wordt ingeschakeld voor een lastercampagne, en Big Tech helpt mee door sociale media-uitingen te censureren en desnoods hele accounts te verwijderen.

George Soros CC BY NC SA 2 0

George Soros (Foto: World Economic Forum (www.weforum.org) www.swiss-image.ch/Photo by E.T. Studhalter via Flickr)

Onaantastbaarheid

Gezin in Gevaar is echter immuun voor al deze aanvallen. Wij zijn namelijk niet gebonden aan subsidie, niet afhankelijk van de bescherming van politieke partijen of de goodwill van de media. Van censuur hebben we weinig te duchten, want we hebben onze eigen website en communiceren rechtstreeks met onze achterban. Van een afstandje lasterende rapporten schrijven, hoe oppervlakkig van inhoud ook, is een laatste mogelijkheid van links om ons aan te vallen. Het bewijst de onaantastbaarheid die we opgebouwd hebben, dankzij de steun van onze trouwe donateurs.

Miljardairs

Maar nader onderzoek van ónze kant bracht een zeer ironische situatie aan het licht. Want de EPF mag zich graag profileren als een netwerk van democratisch gekozen parlementariërs, ze wordt gefinancierd door een aantal opmerkelijke organisaties. Daaronder de World Health Organization en het Rode Kruis, maar ook de Open Society Foundations van miljardair George Soros en de Bill & Melinda Gates Foundation van de schatrijke oprichter van Microsoft. De conclusie van ‘dark money’, duistere geldstromen van miljardairs achter de schermen die proberen een eigen agenda door te drukken is dus niet op ons, maar juist op de EPF zélf van toepassing. De ironie van deze zaak zal echter aan de ijverige auteurs van het rapport geheel voorbij gegaan zijn.

Gomarus, hou stand tegen lhbt-vervolging!

--

Een principieel, niet een persoonlijk standpunt

Dit artikel heeft als doel het verdedigen van het huwelijk, het gezin en de moraal volgens de katholieke leer. Op geen enkele manier is het onze bedoeling personen te belasteren. Wij oefenen simpelweg onze vrijheid uit als kinderen van God (Rom. 8:21), zodat "iedere tong zou belijden tot glorie van God de Vader, dat Jezus Christus de Heer is." (Fil. 2:11).

Laatst bijgewerkt: 4 mei 2022 13:52

Doneer