Wat is er gebeurd met ons gevoel van schaamte?

Vroeger hadden we een gevoel van schaamte dat ons gedrag beïnvloedde. Als we nadenken over een verachtelijk woord of een verachtelijke daad, kan schaamte in ons opkomen. Wanneer we vermaand worden omdat we iets dragen dat onthullend of ongepast is, kan dat een golf van schaamte teweegbrengen. Verraad aan geloof, familie of principes werden ooit beschouwd als schanddaden die ten koste van alles vermeden moesten worden. We voelden schaamte als we er niet in slaagden aan hoge standaarden te voldoen.

Lees “Wat is er gebeurd met ons gevoel van schaamte?” verder

Zal het VN-Mensenrechtenbureau ‘LGBTQ+-haatgroepen’ op een zwarte lijst zetten?

Iedereen die twijfelt aan het bestaan van een LGBTQ+ agenda hoeft niet verder te kijken dan het VN Mensenrechtenbureau. Zijn plan is niet geheim maar openbaar. Er is geen sprake van samenzweerders, aangezien de betrokken personen hun doelstellingen duidelijk en met klem kenbaar maken.

Lees “Zal het VN-Mensenrechtenbureau ‘LGBTQ+-haatgroepen’ op een zwarte lijst zetten?” verder

Deel 2 van de Gezin in Gevaar verkiezingsmonitor

De redactie van Gezin in Gevaar heeft alle verkiezingsprogramma’s geanalyseerd van de partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021. We hebben scherp gekeken naar de focus (of het ontbreken daarvan) op gezin, huwelijk, recht op christelijk onderwijs, fiscale discriminatie, bescherming van kinderen tegen pornografie en seksuele indoctrinatie in schoolboeken. Nu in deel 2: SP, PvdA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, SGP, DENK, 50PLUS en Forum voor Democratie.

Lees “Deel 2 van de Gezin in Gevaar verkiezingsmonitor” verder

Het gezin beschermen tegen de vijand binnenin

Veel ouders achten zichzelf tevreden als zij erin slagen hun kinderen af te schermen tegen de verschrikkelijke invloeden van buiten. Zij moeten ook rekening houden met de slechte invloeden en afleidingen die zich in de schoot van het gezinshuis voordoen. Ouders moeten veel aandacht besteden aan het ontwikkelen van de warme betrekkingen binnen een sfeer van intense genegenheid.

Lees “Het gezin beschermen tegen de vijand binnenin” verder

Linkse partijen bepleiten gratis kinderopvang

D66, GroenLinks en vakbond FNV willen de kinderopvangtoeslag afschaffen en willen dat kinderopvang gratis wordt.  “Zodat opvang toegankelijk is voor ieder kind, en ouders niet in de problemen komen door toeslagen”, schrijft GroenLinks boven een petitie voor gratis kinderopvang.

Lees “Linkse partijen bepleiten gratis kinderopvang” verder

Gezin in Gevaar neemt de verkiezingsprogramma’s onder de loep (deel 1)

De redactie van Gezin in Gevaar heeft alle verkiezingsprogramma’s geanalyseerd van de partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021. We hebben scherp gekeken naar de focus (of het ontbreken daarvan) op gezin, huwelijk, recht op christelijk onderwijs, fiscale discriminatie, bescherming van kinderen tegen pornografie en seksuele indoctrinatie in schoolboeken.

Lees “Gezin in Gevaar neemt de verkiezingsprogramma’s onder de loep (deel 1)” verder

China verkoopt onderdrukking Oeigoeren met genderideologie

Dat de ‘Volksrepubliek’ China met meedogenloze communistische hardheid optreedt tegen de Oeigoeren, een etnisch afwijkend, Turkstalig volk in Oost-China dat bovendien moslim is, is inmiddels genoegzaam bekend. Maar haar propaganda erover wordt steeds schaamtelozer.

Lees “China verkoopt onderdrukking Oeigoeren met genderideologie” verder

De toeslagenaffaire: wie voedt de kinderen op, ouders of overheid?

De toeslagenaffaire zet kabinet-Rutte III op losse schroeven. Grove fouten zijn gemaakt door bewindslieden, topambtenaren en bovenal de Tweede Kamer. Maar de jacht op schuldigen moet niet het zicht ontnemen op de principiële vraag: is het wenselijk dat de overheid met een stelsel van toeslagen de opvoeding aan ouders onttrekt?

Lees “De toeslagenaffaire: wie voedt de kinderen op, ouders of overheid?” verder

Minister Slob kiest voor homoactivisme en laat christelijk onderwijs vallen

Het christendom wijst homoseksualiteit af. De reden daarvoor is eenvoudig: homoseksuele daden zijn ernstige zonden, doordat zij een bewuste verstoring inhouden van de scheppingsorde, waarin seksualiteit eenduidig geordend is op de voortplanting van de menselijke soort.

Lees “Minister Slob kiest voor homoactivisme en laat christelijk onderwijs vallen” verder

Waarom feministen zich bedreigd voelen door het gezin

Volgens Merriam-Webster werd het woord feminisme voor het eerst gebruikt in 1893. Het kwam pas rond 1970 in het dagelijks gebruik, kort voor de rampzalige beslissing van Roe v. Wade. De definitie ervan is relatief eenvoudig – “de theorie van de politieke, economische en sociale gelijkheid van de seksen”.

Lees meer