Pornografie

Door het internet heeft pornografie een hoog vlucht genomen. Miljarden mensen kunnen met een paar muisklikken toegang krijgen tot duizenden films.

Pornografie is om veel redenen zeer slecht

Pornografie is om talloze redenen verwerpelijk. Eerst en vooral is het een schending van de kuisheid die God ons gegeven heeft. Het voert in een fantasiewereld, waarin de ware doelen van seksualiteit - het krijgen van kinderen en het wederzijds steunen van de echtelieden - uit het zicht verdwijnen.

Mannen worden week en willoos

Pornografie leidt ook tot vrouwenonderdrukking en maakt mannen week en willoos. Daarnaast verandert het de seksuele voorkeur: op zoek naar de volgende 'piek' zoekt men steeds perversere vormen van seksualiteit op. Pornografie stimuleert dan ook homoseksualiteit en transgenderisme.

Overheid moet pornografie aanpakken

Het is hoog tijd dat overheden hard optreden tegen pornografie. Websites met het materiaal moeten van het internet gehaald worden. Wetten moeten (terug) ingesteld worden die de verspreiding van pornografie verbieden. Pornografen die deze wetten overtreden, moeten opgepakt en in de gevangenis gezet worden.

Uitgelicht

Artikelen

Alle artikelen

U bent onmisbaar in deze strijd.

Zorg dat u niets over dit thema mist.