Regering Biden wil wereldwijd pro-life en gezinsbeweging aanpakken

Het internationaal doordrukken van beleid dat homoseksualiteit en transgenderisme promoot, blijkt voor president Biden steeds weer hoge prioriteit te hebben, omdat hij meent daarmee zijn herverkiezing als 'progressieve' president veilig te stellen. (Beeld: via YouTube)

Regering Biden wil wereldwijd pro-life en gezinsbeweging aanpakken

Het ziet er opnieuw naar uit dat de regering Biden de pro-life beweging wil aanvallen, samen met het gezin. Onlangs nog kondigde zij een regelwijziging aan, waardoor pro-life zwangerschapscentra niet langer federale subsidies uit belastinggelden krijgen in het kader van het Temporary Assistance for Needy Families (TANF) programma.

Alleen abortus als ‘oplossing’

Dit programma is bedoeld om gezinnen te helpen die moeite hebben om voor hun kinderen te zorgen. Ongeplande zwangerschappen kunnen hun problemen verder compliceren. Alleen organisaties die abortus als ‘oplossing’ aanbieden komen nog voor overheidssteun in aanmerking. Het is al enige tijd duidelijk dat president Biden met abortusactivisme zijn herverkiezing denkt veilig te stellen.

Tegenstanders van homoagenda muilkorven

Inmiddels lijkt de regering Biden, die Eerste Paasdag 2024 misbruikte door die tot ‘Transgenderdag van zichtbaarheid’ uit te roepen, nog verder te gaan en van plan te zijn om tegenstanders van abortus en de homo/trans-agenda te onderzoeken, te intimideren en te muilkorven door middel van een plan dat het Equity Action noemt. Equity betekent rechtvaardigheid, maar hier wordt er woke beleid mee bedoeld dat onder het mom van ‘inclusiviteit’ probeert andersdenkenden buiten de orde te verklaren.

Volg GIG op Telegram

‘Regressieve anti-rechtenbeweging’

Het Equity Action rapport dat het State Department (Buitenlandse Zaken) heeft uitgebracht laat dan ook plannen zien om aan te pakken wat het "regressieve anti-rechtenbewegingen" noemt. Dit is een technische term voor pro-life en gezinsorganisaties. Tot nu toe werd de term gezien als een intimidatie, ten gebruike van rapporten die de activiteiten van pro-life en van gezinsorganisaties vijandig volgen en controleren. Deze rapporten zijn afkomstig abortusactivistische en homoseksualiteit promotende organisaties, niet zelden gesteund door ‘progressieve’ overheden en door George Soros.

Coördinatie campagne tegen pro-life

Het Equity Action rapport draagt Buitenlandse Zaken op om "overleg te plegen en samen te werken met buitenlandse regeringen, multilaterale en regionale organisaties en het maatschappelijk middenveld door middel van evenementen, verklaringen en institutionele mechanismen, zoals het Istanbul Process 16/18, om de toename van wereldwijd antisemitisme, islamofobie, religieus, raciaal en etnisch gemotiveerd gewelddadig extremisme, homofobie en transfobie en andere regressieve anti-rechten bewegingen te bestrijden".

Internationale overeenkomsten tegen gezin

Het plan van het State Department bevat specifieke meetwijzen om de vooruitgang te meten die tegen dergelijke "anti-rechtengroepen" geboekt worden. Bij die ‘vooruitgang’ hoort ook het sluiten van internationale overeenkomsten om anti-rechtengroepen het zwijgen op te leggen. Een van de maatstaven is het aantal nieuwe overeenkomsten die met andere landen of via de Verenigde Naties worden gesloten om "de rol van technologie in wereldwijde anti-rechtenbewegingen aan te pakken". Een andere meetwijze omvat het monitoren en bijhouden van "gegevens over, en het in kaart brengen van, transnationale financiële activiteiten en campagnes van anti-rechtengroepen en -bewegingen om beter te kunnen informeren over gerichte interventies en betrokkenheid".

Strijd mee! Voor de toekomst van uw kinderen

Vrouwennetwerk tegen pro-gezinstandpunten

Het plan voorziet ook in de oprichting van een Women's Leadership Network, een vrouwennetwerk, "dat bestaat uit feministische activisten en journalisten om pushback met betrekking tot gendergelijkheid beter te begrijpen, veilig te identificeren en tegen te gaan, met richtlijnen voor het personeel van het ministerie over inclusieve raadplegingen". Het begrip pushback (‘tegendruk’) werd zeven jaar geleden voor het eerst gebruikt in de context van de Verenigde Naties als reactie op het pro-life beleid van de Trump-regering en wordt nog steeds geassocieerd met pro-life en pro-gezinstandpunten. Het is erop gericht om alle tegenstand tegen de globalistische moraal te problematiseren en verdacht te maken.

Uitsluiting van pro-life en gezin...

Een maatstaf voor succes voor het plan is "Percentage deelnemers aan het Women's Leadership Network en aanverwant lopend overleg dat verbeterde berichtgeving rapporteert waarmee aanvallen op vrouwenrechten als onderdeel van bredere wereldwijde anti-rechtenbewegingen en autoritarisme effectief worden tegengegaan." Het bereiken van deze meetwijze zou waarschijnlijk betekenen dat organisaties die als "anti-rechten" worden bestempeld, uitgesloten worden van overleg met het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken of zelfs van toegang tot de Verenigde Naties en andere internationale fora.

...met steun van de Europese Unie

In de afgelopen jaren is er al een gecoördineerde poging gedaan om ‘anti-rechten’ groeperingen uit te sluiten van de Verenigde Naties. Sommige organisaties zijn, gesteund door de Europese Unie, zelfs zo ver gegaan dat ze hebben opgeroepen om elke organisatie die als ‘anti-rechten’ wordt bestempeld uit de Verenigde Naties te zetten.

Bestel gratis: Genderboek

Ook in Nederland

Een en ander doet denken aan de tactiek van het kabinet Rutte IV om organisaties in kwade reuk te brengen die niet beantwoorden aan de onverdraagzame globalistische pro-abortus, homoseksualiteit promotende en gezinsondermijnende moraal en deze te bestrijden. Zo maakte minister Robbert Dijkgraaf (D66) in een ambtelijk schrijven stemming tegen de bij name genoemde campagnes Stirezo en Gezin in Gevaar, die daarop aangifte tegen hem deden wegens laster.

Laatst bijgewerkt: 3 april 2024 11:17

Doneer