Overwinning. Gerechtshof Helsinki spreek Päivi Räsänen vrij van ‘haatzaaien’ tegen lhbt

Päivi Räsänen haalde de Bijbel aan tegen homoseksualiteit. De LHBTi-lobby en het Finse OM zetten een jarenlange vervolging in. (Foto: ADFInternational via X)

Overwinning. Gerechtshof Helsinki spreek Päivi Räsänen vrij van ‘haatzaaien’ tegen lhbt

THEMA'S:

De Finse christendemocratische politica en oud-minister Päivi Räsänen is na jaren volledig vrijgesproken van ‘haatzaaien’ tegen lhbt. Zij had erop gewezen dat de Bijbel homoseksualiteit veroordeelt en had dit onderbouwd met bijbelverzen op sociale media. Voor de lhbt-lobby en het Finse OM was dit reden om te pogen de politica door middel van een verbeten vervolging de mond te snoeren.

Aanklacht 'haatzaaien' unaniem verworpen

Het Hof van Beroep bevestigt en bekrachtigt unaniem de beslissing van de districtsrechtbank van Helsinki en verwerpt alle aanklachten wegens vermeende "haatzaaiende uitspraken" wegens het uiten van christelijke overtuigingen over het huwelijk en de menselijke seksualiteit. Ook zijn tienduizenden euro's aan juridische kosten toegewezen, meldt Paul Coleman van ADF International, de stichting die Räsänen juridisch ondersteunt. Tussen de rechtszaken door liet Räsänen zich ook nog kritisch uit over het transgenderisme.

'Monumentale overwinning'

De aanklager had aangevoerd dat de intentie achter de geloofsuiting irrelevant was, maar het Hof van Beroep verwierp deze redenering expliciet en bevestigde dat volgens het Finse Wetboek van Strafrecht ‘belediging’ alleen strafbaar is als die met die intentie en opzet wordt gepleegd. Coleman spreekt op X van een “monumentale overwinning”, maar die kwam wel pas “na vier jaar van politieonderzoeken, aanklachten, vervolgingen en rechtszittingen”. Ook haar mede-aangeklaagde, de lutherse bisschop Juhana Pohjola is vrijgesproken.

Bestel nu gratis: De waarheid over homoseksualiteit

'Belachelijke' aanklacht van lhbt

“Naar het politiebureau gesleept. Door de rechtbank gesleept. Je naam wordt door de media gesleept terwijl je woorden uit hun verband worden gerukt en verdraaid. Er zijn enorme middelen nodig om je te verdedigen tegen deze beschuldigingen van haatzaaien. De staat daarentegen heeft oneindig veel middelen om te vervolgen. We vieren de overwinning van vandaag. En we werken toe naar de grotere overwinning, wanneer dergelijke belachelijke zaken niet meer worden aangespannen”, aldus Coleman.

'Bijbel citeren kern van godsdienstvrijheid'

"Het delen van religieuze teksten behoort tot het kerngebied van godsdienstvrijheid”, had de rechter in de eerdere zaak gesteld. "De Bijbelse termen 'schaamte' en 'zonde' moeten in hun religieuze context worden geïnterpreteerd.” Het Hof van Beroep gaat hier unaniem in mee. Räsänen: "De beslissing is belangrijk voor de godsdienstvrijheid van gelovige christenen. En ook voor anderen. Ik hoop dat het besluit iedereen zal aanmoedigen om moedig gebruik te maken van zijn vrijheid van meningsuiting.”

Hoger beroep OM bij Hoge Raad?

Het zal nauwelijks verbazen dat de aanklaagster niet tevreden is met de uitspraak. Tegenover Finse media stelt ze een nieuw beroep "serieus te overwegen." Tot uiterlijk 15 januari kan ze een hoger beroep bij de Hoge Raad van Finland indienen.

--

Een principieel, niet een persoonlijk standpunt

Dit artikel heeft als doel het verdedigen van het huwelijk, het gezin en de moraal volgens de katholieke leer. Op geen enkele manier is het onze bedoeling personen te belasteren. Wij oefenen simpelweg onze vrijheid uit als kinderen van God (Rom. 8:21), zodat "iedere tong zou belijden tot glorie van God de Vader, dat Jezus Christus de Heer is." (Fil. 2:11).

Laatst bijgewerkt: 14 november 2023 14:29

Doneer