Gezin in Gevaar verdedigt het door God gegeven gezin tegen de aanvallen van de gender-ideologie, de lhbt-dictatuur en tegen de seksualisering van kinderen.
Sluit u aan bij meer dan 60.000 medestanders en strijd mee!