Week van de Lentekriebels: ophef over succesvolle flyeractie Gezin in Gevaar

Deze flyer geeft in één oogopslag weer hoe pervers het 'lesmateriaal' is dat Rutgers aanraadt voor de Week van de Lentekriebels.

Week van de Lentekriebels: ophef over succesvolle flyeractie Gezin in Gevaar

“Scholen overspoeld met flyers”, kopt het Algemeen Dagblad. “Onacceptabel”, duidt onderwijsminister Mariëlle Paul onze succesvolle flyeractie tegen de Week van de Lentekriebels. Gezin in Gevaar had namelijk in de aanloop naar de genderpropagandaweek van Rutgers een waarschuwingsbrief met flyer opgestuurd naar alle basisscholen van Nederland. Wat kan er nou “onacceptabel” zijn aan een nette brief en een overzichtelijke flyer?

‘Seksuele vorming’ is paard van Troje

Het streven van Gezin in Gevaar is dat kinderen worden beschermd tegen seksualisering, ook op school. Omdat God seksualiteit bedoeld heeft tussen een man en een vrouw binnen het huwelijk, met als hoogste doel de voortplanting, is het geen geschikt onderwerp voor kinderen. Rutgers, die kinderen als “seksuele wezens” beschouwt, denkt hier anders over. Ze willen kinderen juist ‘seksueel vormen’ naar hun verdorven hedonistische ideologie. Scholen die kritiekloos het lesmateriaal van Rutgers onderwijzen aan nietsvermoedende schoolkinderen, schenden hun onschuld en werken de seksualisering van kinderen juist in de hand.

Lees ook: Rutgers krijgt vrij baan in AD-artikel over Gezin in Gevaar

Gezin in Gevaar luidt de noodklok

Daarom heeft Gezin in Gevaar grondig onderzoek gedaan naar het online lesmateriaal van Rutgers en de door hen aanbevolen literatuurlijst. Het opentrekken van deze beerput van onzedelijkheid was een zeer onprettige, maar noodzakelijke onderneming. Gealarmeerd door onze bevindingen, besloten we over te gaan tot een grootschalige actie: alle directeuren van de 6.164 basisscholen van Nederland persoonlijk waarschuwen voor de inhoud van de Week van de Lentekriebels. Het feit dat campagneleider Hugo Bos en kritische media als Ongehoord Nederland van Rutgers geen inzage krijgt in het lesmateriaal “kriebels in je buik”, geeft des te meer aan dat de zwaar gesubsidieerde lhbt-activisten wat te verbergen hebben.

Gezin in Gevaar waarschuwt schooldirecteuren

In de brief die we naar alle directeuren hebben gestuurd spreekt Hugo Bos zijn zorgen uit over de “schrikbarende bevindingen” omtrent het lesmateriaal van Rutgers: “Ik wil u in deze brief waarschuwen voor de Week van de Lentekriebels. Ik roep u met klem op om de kinderen op uw school niet bloot te stellen aan het immorele ‘lesmateriaal’ van Rutgers”, aldus de Gezin in Gevaar-voorman. Ook wijst Bos op de bijgevoegde flyer 10 redenen om de Week van de Lentekriebels van school te weren. De brief heeft als doel om de zorgen van ouders te vertolken over de bescherming van de onschuld van hun kinderen.

Teken tegen de Week van de Lentekriebels

Schoolbestuur voelt zich aangesproken

Veel schooldirecteuren waren blij met de brief en de flyer, een groot aantal scholen doet dan ook niet mee aan de seksuele indoctrinatieweek van Rutgers. Zij kunnen dat alleen niet in het openbaar bekendmaken, uit angst voor de gevolgen. Daardoor is het beeld in de media eenzijdig. Een schoolbestuurder uit Bilthoven klaagt in het Algemeen Dagblad dat “ouders hun kinderen thuis hielden”. Hij beschuldigt Gezin in Gevaar bovendien van “opruiing” tegen leraren. De beste man heeft de brief duidelijk niet gelezen. Onze actie slaat op geen enkele manier een beschuldigende toon aan tegen scholen. Wel tegen Rutgers, en diens perverse agenda.

Ouders dankbaar voor de flyer

In tegenstelling tot een klein aantal scholen dat klaarblijkelijk de behoefte voelt om Rutgers’ lhbt-propaganda te verdedigen, meldt het AD dat ouders er dankbaar gebruik van hebben gemaakt. De krant schrijft dat de flyers in Zuid-Holland “zelfs huis-aan-huis zijn rondgebracht.” BN DeStem meldt dat schooldirecteuren zich genoodzaakt voelen om zich tegenover bezorgde ouders te verantwoorden voor het gebruik van de ‘lesmethode’ van Rutgers. En zo hoort het ook. Docenten die seksueel immorele zaken willen onderwijzen, horen kritisch bevraagd te worden door ouders. Want het zijn de ouders en niet de school – of de staat – die zeggenschap hebben over de ‘seksuele vorming’ van hún kind.

Laatst bijgewerkt: 7 maart 2024 10:18

Doneer