Hoe het transgenderisme de deur opent voor pedofilie

Deze vlag is een samensmelting van de transgender vlag en de zogenaamde MAP-vlag (minor attracted person, een eufemistische benaming voor pedoseksuelen).

Hoe het transgenderisme de deur opent voor pedofilie

De lhbt-activisten hebben de deur naar pedofilie wijd opengezet. Weliswaar bepleit het merendeel dat nog niet openlijk, maar de acceptatie van transgenderisme brengt onherroepelijk het 'zelfbeschikkingsrecht' van kinderen met zich mee. Hierdoor valt het laatste argument weg tegen het praktiseren van pedoseksuele verlangens omdat kinderen geacht worden in staat te zijn zelf te kunnen overzien – en daarom bepalen – wie ze zijn en wat ze willen.

Het argument van de homolobby

Sinds de jaren ’70 en ’80 groeide de acceptatie van homoseksualiteit als ‘geaardheid’. Het werd niet langer beschouwd als een ziekte of een zonde maar als een legitieme seksuele gerichtheid, op gelijke voet met heteroseksualiteit. Hoewel het destijds een kleine groep was wiens belangen de maatschappij niet bepaald diende, in tegendeel zelfs, konden ze rekenen op sympathie van steeds meer Nederlanders. Hun argument was simpel: ‘mogen wij zo 'vrij' zijn om onze seksualiteit in onze slaapkamer te praktiseren?’ Voor veel Nederlanders was dit overtuigend. Tolerantie was het sleutelwoord: ‘Als ze er allebei mee instemmen, wie zijn wij dan om hen dat te verbieden?’ Dit argument was dermate succesvol dat het vandaag de dag de dominante opvatting is.

Tolerantie en pedofilie

De hoofdoorzaak van deze verandering is de toenemende ontkerkelijking van Nederland. Niet langer de Heilige Schrift of de Kerk is het morele gezag aangaande seksualiteit, maar het ‘almachtige’ individu. ‘Als je allebei – of allemaal – instemt met een seksuele handeling, wie heeft het recht om dat te verbieden?’ Het juiste antwoord daarop is ‘onze Schepper Die onze lichamen voor één vorm van seksualiteit geschapen heeft.’ Maar het is deze Schepper die veel Nederlanders vandaag de dag ontkennen. Het hedendaagse ‘dogma’ van wederzijdse instemming als enige norm voor seksualiteit heeft de seksuele moraal van Nederland compleet gecorrumpeerd. Veel mensen kijken vandaag de dag niet meer op van ‘vrije’ seksualiteit, eventueel tussen meer dan twee personen. Sterker nog, dit lijkt zelfs iets te zijn om over op te scheppen. Toch was tot voor kort pedofilie nog altijd iets dat vrij universeel werd veroordeeld. De reden? Het ‘wederzijds instemmen argument’ gaat hier niet op. Ook al zeggen minderjarigen misschien wel geslachtsgemeenschap te willen, ze overzien niet de gevolgen ervan. Om die reden is het praktiseren van pedofilie in Nederland en andere Westerse landen strafbaar.

Lees ook: Verruiming transgenderwet geeft seksuele roofdieren vrij spel

Gekaapte tolerantie

De toenemende acceptatie van homoseksualiteit heeft ook de deur geopend voor de acceptatie van mensen die beweren ‘transgender’ te zijn. Dit hebben zij gedaan door zich onder de regenboogparaplu te scharen en zo dezelfde privileges en slachtofferrol toe te eigenen. Transgenders zijn mannen of vrouwen die beweren van een ander geslacht te zijn dan wat elke cel in hun lichaam weergeeft. Ze geven aan zich niet thuis te voelen in hun eigen lichaam en eigenen zich daarom het andere geslacht toe. Tot voorkort werd dit nog gediagnostiseerd als ‘genderdysforie’, maar tegenwoordig is 'besloten' dat dit een legitieme vorm van identiteit is. Transgenders uiten hun waanbeeld meestal door hun karikaturale kleding en make-up. Voor sommigen gaat het echter zo ver dat ze hun lichaam willen laten verminken om – vaak onsuccesvol – te lijken op het andere geslacht. Dit doen ze bijvoorbeeld door het ondergaan van geslachtsoperaties en het innemen van hormonen zoals oestrogeen, testosteron en progesteron. Wederom kunnen ook zij vandaag de dag op veel sympathie rekenen van de meeste Nederlanders. Het is – zo beredeneert men – ten slotte hun eigen keuze en ze schaden er niemand mee (behalve zichzelf).

De hormoonblokkers

Deze transgenders beweren vaak al van jongs af aan te ‘weten’ dat ze al die tijd al van het andere geslacht waren. Ze zagen daarom ook de lichamelijke verandering die tijdens hun pubertijd optrad als een vervreemding van wie ze ‘eigenlijk’ dachten te zijn. Daarom is er de laatste tijd steeds meer steun voor zogenaamde hormoonblokkers die de natuurlijke puberale ontwikkeling afremt van pre-puberale kinderen. Dit wordt onschuldig omschreven als een ‘tijdelijke pauzeknop’ op de pubertijd, maar in werkelijkheid zijn de gevolgen onomkeerbaar. Dit is extra onverantwoord en roekeloos omdat het overgrote merendeel van kinderen met deze stoornis na hun pubertijd zich toch kan identificeren met hun eigen geslacht. Deze scha(n)delijke praktijk stuitte aanvankelijk op veel weerstand van bezorgde ouders en andere mensen met een functionerend moreel kompas, maar een groeiende groep lhbt-activisten, gesteund door de media, pleit er desondanks toch voor.

De 'zelfbeschikking' van kinderen

Het idee dat kinderen kunnen ‘kiezen’ voor hun eigen ‘gender’ of geslacht gaat radicaal in tegen het terechte beeld dat ons wetsysteem heeft van kinderen. Een kind onder de achttien kan bijvoorbeeld niet stemmen, trouwen of gokken. De reden hiervoor is dat ze de gevolgen ervan niet overzien omdat hun brein nog niet (genoeg) ontwikkeld is. Deze zienswijze is gestoeld op 2000 jaar christelijke beschaving, gebaseerd op de natuurwet en goddelijke openbaring in de Heilige Schrift. Als het echter aan de lhbt-activisten ligt, wordt de wet binnenkort aangepast zodat minderjarigen, desnoods zonder toestemming van hun ouders, hormoonblokkers kunnen innemen en dus zo hun jonge, onderontwikkelde lichaam onherroepelijk beschadigen.

Lees ook: Schokkende onthullingen steken spaak in de wielen van de transgender zwendel

De opening naar pedofilie

Een kind mag voor zijn of haar zestiende zelfs geen tatoeage of piercing nemen zonder toestemming van zijn of haar ouders, maar als het aan de lhbt-activisten ligt, wel hormoonblokkers. Als kinderen geacht worden in staat te zijn zulke vergaande en ingrijpende medische beslissingen over zichzelf te kunnen maken, waarom zou een kind – volgens die logica – dan niet kunnen instemmen met seksuele omgang met een volwassene? Kinderen, aldus de lhbt-activisten, weten zogenaamd zelf het beste wie ze zijn en wat ze willen. Daarom is er binnen de lhbt-lobby een groeiende tendens om pedofilie als soortgelijke ‘geaardheid’ te beschouwen die bij wederzijdse instemming ook fysieke invulling mag krijgen. Welke tegenargumenten zijn er nog als wederzijdse instemming de enige norm is voor seksualiteit en kinderen geacht worden in staat te zijn om hun eigen ‘gender’ te kiezen?

Laatst bijgewerkt: 20 juni 2023 10:33

Doneer