Christenen nog altijd de meest vervolgde bevolkingsgroep

Christenen nog altijd de meest vervolgde bevolkingsgroep

Christenen beslaan ongeveer 30% van de wereldbevolking, maar een groot deel van hen is in hun respectievelijke landen op z’n best tweederangsburger. Zoals elk jaar komt de stichting Open Doors met een overzicht van de top-50 landen waarin christenen het meest worden vervolgd. Maar door wie worden zij onderdrukt en waarom zijn zij zo vaak het doelwit van vervolging?

Weinig nieuws onder de zon

Sinds 1993 brengt de Nederlandse stichting Open Doors jaarlijks een lijst in kaart van de top-50 landen waar christenen het meest vervolgd worden. Aan de hand van zes criteria, zoals de mate van geloofsvrijheid en geweld, evalueert de stichting de situatie van christenen per land. In de afgelopen dertig jaar zijn er veel verschuivingen geweest. De politieke situatie van een land speelt een grote rol. Seculier-totalitaire-, islamitische- en politiek instabiele landen domineren de lijst. Dit is geen nieuw fenomeen. Van begin af aan is de Kerk omringd door vijanden die haar maar wat graag de mond willen snoeren.

Van vervolgde ‘Joodse sekte’ tot staatsgodsdienst

De eerste drie eeuwen van het christendom werden gekenmerkt door een bijna constante vervolging door Joodse- en later vooral Romeinse autoriteiten. Onder keizers als Nero (64-68), Dominitianus (81-96), Hadrianus (117-138) en Diocletianus (284-305) waren christenen vaak het doelwit van gruwelijke vervolging. Desondanks groeide het christendom gestaag, vooral in de onderlaag van de bevolking. Na de bekering van keizer Constantijn I (312) verkreeg de tot dan toe gemarginaliseerde Kerk de status van een legale godsdienst, en niet lang daarna werd het de staatsgodsdienst van het Romeinse Rijk.

Van Rome tot ‘de einden der aarde’

Omdat een groot gedeelte van Europa onderdeel was van dit rijk, verspreidde deze godsdienst zich snel door heel Europa. Dit gekerstende continent vormde het lanceerplatform voor missionarissen en zendelingen om het christendom over de hele wereld te verspreiden, later ook vanuit Noord-Amerika. Hierdoor groeide het christendom uit tot een wereldgodsdienst. Vandaag de dag is het christendom met zijn 2,4 miljard aanhangers nog altijd de grootste religie ter wereld.

Lees ook: Jonge politicus ondervindt: wie lhbt tegenspreekt, krijgt de volle intolerantie

Gewelddadige islamitische expansiedrift

De reden dat Europa en niet het Midden-Oosten – de geboorteplaats van het christendom – zo’n lanceerplatform is geweest, komt vanwege de opkomst van de islam. Niet lang na het ontstaan van de islam in de zevende eeuw verklaarde het kalifaat het christendom de oorlog. Door hun veelal gewelddadige expansiedrift veroverde islam in korte tijd een gebied dat zich uitstrekte van Spanje tot aan India. Hierbij werden de christenen die daar al eeuwen woonden vaak gedood, verbannen, als slaaf verkocht, gedwongen om te bekeren of als tweederangsburgers behandeld.

Groeiende haat tegen het Westen

Ondanks dit moeilijke bestaan was zo’n honderd jaar geleden nog een vijfde van de bevolking van het Midden-Oosten christen. Na de Tweede Wereldoorlog veranderde dit. Door de overwinning van de geallieerden op de nazi-ideologie – die op veel sympathie kon rekenen in de Arabische wereld - stonden het Westen en de islamitische wereld wederom op gespannen voet met elkaar. Een belangrijke factor was de onafhankelijkheidsverklaring van Israël in 1948 die – vanwege het diepgewortelde antisemitisme in islam – een groeiende haat tegen de Westerse wereld opriep.

Open Doors 2023

Groeiende haat tegen christenen

Christenen in islamitische landen werden door hun landgenoten veelal beschouwd als collaborateurs. Daardoor werden ze steeds vaker doelwit van geweld en vervolging. Islamitische terreurorganisaties schoten als paddenstoelen uit de grond. In augustus 2013 alleen al pleegde het Moslimbroederschap in Egypte aanslagen op 80 kerken waarbij veel doden te betreuren waren. Vooral rond Kerst en Pasen waren christenen het doelwit van jihadisten. Velen wisten zich hierdoor genoodzaakt om te vluchten. In de afgelopen honderd jaar is daardoor het aantal christenen in het Midden-Oosten drastisch afgenomen van 20% naar ongeveer 4%.

Ook communistische landen hoog op de lijst

Maar stipt op nummer 1 van de Open Doors lijst staat al jaar en dag Noord-Korea. Dit veredelde concentratiekamp onder leiding van Kim Jong-Un voert een totalitair bewind. Iedere vorm van verzet of tegenspraak wordt genadeloos afgestraft in de verschillende ‘heropvoedingskampen’. Christenen blijken hier naar verluid het hardst te worden aangepakt. Naar schatting is zo’n 50% tot 60% van de gevangenen in een van de staatsgevangenissen in Noord-Korea christen. Ook de communistische boevenstaat Cuba staat wederom hoog op de lijst.

Lees ook: Onderwijsvrijheid wijkt voor lhbt-dwang

Ook in het Nederland steeds meer druk op christenen

In Nederland is er geen sprake van vervolging zoals hierboven besproken. Toch zijn er ook hier zorgwekkende tendensen te bemerken. Zo wordt bijvoorbeeld de wurggreep op het christelijk onderwijs ieder jaar sterker, vooral op het gebied van seksualiteit. Zo heeft Gezin in Gevaar in de afgelopen weken met drie Nederlanders contact gehad die puur en alleen vanwege hun christelijke opvatting omtrent seksualiteit werden ontslagen. Want de totalitaire lhbt-lobby zet steeds meer druk op scholen om hun verdraaide versie van seksualiteit aan alle kinderen op te leggen. Het schoolvoorbeeld hiervan was de heisa omtrent het Gomarus scholengemeenschap in Gorinchem. Maar ook op cultureel vlak verdwijnen christenen steeds meer naar de achtergrond. Een christelijke feestdag als Kerst wordt veralgemeniseerd tot ‘winterfeest’, naar verluid vanwege de nieuwe religie-vervanger: inclusie en diversiteit. Deze ideologische vervolging verloopt uiterst subtiel, maar de marginalisering van Nederlandse christenen – die inmiddels een minderheid zijn – gaat onverminderd door.

Bestel gratis: Seksuele indoctrinatie in schoolboeken

Groeiende erkenning

Jarenlang preekte Open Doors vooral voor eigen parochie. Sinds dit jaar, echter, klinkt er vanuit de politiek belangstelling voor christenvervolging. Enkele dagen geleden nam minister Hoekstra van Buitenlandse zaken de Ranglijst Christenvervolging 2023 in ontvangst. Hij hoopt dat “deze lijst op een gegeven moment niet meer nodig is.” Voorlopig is dat nog wel zo: 360 miljoen christenen (één op zeven) worden vandaag de dag vervolgd, een recordaantal. Desondanks blijft het aantal christenen in absolute zin groeien ondanks het lage geboortecijfer in christelijke landen. Vooral in landen waar christenen het hardst worden vervolgd en gedood groeit het christendom. Zoals de kerkvader Tertullianus al zei: “het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk.”

--

Een principieel, niet een persoonlijk standpunt

Dit artikel heeft als doel het verdedigen van het huwelijk, het gezin en de moraal volgens de katholieke leer. Op geen enkele manier is het onze bedoeling personen te belasteren. Wij oefenen simpelweg onze vrijheid uit als kinderen van God (Rom. 8:21), zodat "iedere tong zou belijden tot glorie van God de Vader, dat Jezus Christus de Heer is." (Fil. 2:11).

Laatst bijgewerkt: 30 januari 2023 09:16

Doneer