Na twee vrijspraken: Päivi Räsänen voor derde maal aangeklaagd wegens 'haatzaaien'

De zaak van de staat tegen Päivi Räsänen, wegens haar gelovige afwijzing van homoseksualiteit, trekt wereldwijde aandacht. (Foto: ADF International)

Na twee vrijspraken: Päivi Räsänen voor derde maal aangeklaagd wegens 'haatzaaien'

THEMA'S:

Voormalig minister en Fins parlementslid Päivi Räsänen moet voor de derde keer terechtstaan voor haar tweet met daarin een Bijbelcitaat, dat homoseksualiteit afkeurt. Dit meldt ADF International dat de juridische verdediging van Räsänen ondersteunt.

Tweemaal vrijgesproken van ‘haatzaaien’

In januari meldden we al dat de aanklager beroep had aangetekend en het Hooggerechtshof van Finland heeft nu met de voortzetting van Räsänens vervolging ingestemd. Dit ondanks het feit dat Räsänen eerder al unaniem is vrijgesproken van de aanklacht van ‘haatzaaien’ door zowel de gewone rechtbank als het gerechtshof in Helsinki. Het Hooggerechtshof stemt er nu echter mee in om het beroep opnieuw te bekijken. De zaak heeft wereldwijde aandacht. Mensenrechtenexperts maken zich zorgen over de vrijheid van godsdienst en meningsuiting in Finland.

Tweet met Bijbelvers

Räsänen, die eerder minister van Binnenlandse Zaken van Finland was, wordt strafrechtelijk vervolgd omdat ze in een tweet uit 2019 en in een pamflet uit 2004 dat ze voor haar kerk schreef, haar gelovige opvattingen over het huwelijk en seksuele ethiek kenbaar maakte, waarin de Bijbelse tekst "man en vrouw schiep hij hen" centraal staat. De aanklager heeft geen beroep aangetekend tegen een derde aanklacht gebaseerd op haar optreden in een radioprogramma, waardoor haar vrijspraak door het Hof van Beroep voor die kwestie nu definitief is. Räsänen heeft zich ook kritisch uitgelaten over transgenderisme.

Volg GIG op Telegram

‘Ik zal meningsvrijheid verdedigen’

In een reactie op de beslissing van het Hooggerechtshof zegt Räsänen dat ze "bereid is om de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst te blijven verdedigen voor het Hooggerechtshof, en indien nodig ook voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens". Ze voegde daaraan toe: "In mijn geval heeft het onderzoek bijna vijf jaar geduurd, ging het om onware beschuldigingen, verschillende lange politieverhoren van in totaal meer dan dertien uur, voorbereidingen voor rechtszittingen, de zitting bij de rechtbank en een zitting bij het gerechtshof."

Tienduizenden euro’s boetes plus censuur

“Het ging niet alleen om mijn mening, maar om ieders vrijheid van meningsuiting. Ik hoop dat met de uitspraak van het Hooggerechtshof anderen niet dezelfde beproeving hoeven te ondergaan. Ik beschouw het als een voorrecht en een eer om de vrijheid van meningsuiting te verdedigen, een grondrecht in een democratische staat." Het Openbaar Ministerie eist tienduizenden euro's aan boetes en staat erop dat de publicaties van Räsänen en haar kerkleider Pohjola gecensureerd worden.

Fanatisme van OM alarmerend

Paul Coleman, directeur van ADF International, die de juridische verdediging van Räsänen ondersteunt, zei: "Dit is een waterscheiding in het verhaal van de sluipende censuur in Europa. In een democratische westerse natie anno 2024 zou niemand terecht moeten staan voor zijn geloof. Het is alarmerend dat de staat na bijna vijf lange jaren blijft vasthouden aan deze vervolging, ondanks de duidelijke en unanieme uitspraken van de lagere rechtbanken."

Stop de afbraak van artikel 23!

Intimiderende vervolging

Coleman wijst op het intimiderende karakter van een fanatieke vervolging als die nu Räsänen ten deel valt, als ware het een showproces voor de samenleving: “Het proces is in dit soort gevallen de straf," aldus Coleman, "wat resulteert in een onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting voor alle burgers die dit zien." Uiteindelijk is aldus Coleman, het recht van Räsänen en Pohjola op vrije meningsuiting dat van iedereen.

Zaak begon in 2019

Het politieonderzoek tegen Räsänen begon in juni 2019. Als actief lid van de Finse Lutherse kerk had ze op Twitter/X de leiding van haar kerk aangesproken en de officiële sponsoring van het lhbt-evenement 'Pride 2019' in twijfel getrokken, vergezeld van een afbeelding van Bijbelverzen uit de Romeinenbrief.

Pamflet van twintig jaar oud

Na deze tweet werd verder onderzoek tegen Räsänen gestart, waarbij teruggegaan werd naar een kerkelijk pamflet dat Räsänen twintig jaar geleden had geschreven. Gedurende een aantal maanden onderging Räsänen in totaal dertien uur politieverhoren over haar christelijke overtuigingen - waarbij ze regelmatig door de politie werd gevraagd om haar opvatting van de Bijbel uit te leggen.

Bestel nu gratis: De waarheid over homoseksualiteit

Beschuldiging: opruien tegen minderheid

In april 2021 diende de Finse openbare aanklager drie aanklachten in tegen Räsänen wegens "opruiing tegen een minderheidsgroepering". Deze vallen onder de sectie "oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid" in het Finse wetboek van strafrecht. Räsänen en Pohjola stonden op 24 januari en 14 februari 2022 twee dagen terecht voor de rechtbank van Helsinki.

‘Bijbelinterpretatie niet aan rechtbank’

Op 30 maart 2022 sprak de districtsrechtbank van Helsinki hen unaniem vrij, verklarend dat "het niet aan de districtsrechtbank is om Bijbelse begrippen te interpreteren". De aanklager ging vervolgens in april 2022 in beroep tegen de vrijspraak. De zaak werd vervolgens behandeld door het gerechtshof in Helsinki op 31 aug-1 sep 2023. Op 14 november 2023 bevestigde het hof de vrijspraak van Räsänen en Pohjola.

--

Een principieel, niet een persoonlijk standpunt

Dit artikel heeft als doel het verdedigen van het huwelijk, het gezin en de moraal volgens de katholieke leer. Op geen enkele manier is het onze bedoeling personen te belasteren. Wij oefenen simpelweg onze vrijheid uit als kinderen van God (Rom. 8:21), zodat "iedere tong zou belijden tot glorie van God de Vader, dat Jezus Christus de Heer is." (Fil. 2:11).

Laatst bijgewerkt: 19 april 2024 13:40

Doneer