Päivi Räsänen opnieuw voor de rechter gesleept

Päivi Räsänen haalde de Bijbel aan tegen homoseksualiteit. De LHBTi-lobby en het Finse OM zetten een jarenlange vervolging in. (Foto: ADFInternational via X)

Päivi Räsänen opnieuw voor de rechter gesleept

THEMA'S:

Het is haast niet te geloven, maar de Finse openbare aanklager gaat in beroep tegen de tweede unanieme beslissing van de rechtbank die een Fins parlementslid en een lutherse bisschop vrijsprak van beschuldigingen van "haatzaaien" omdat ze hun geloofsovertuiging deelden. Dat meldt Alliance Defending Freedom International (ADF International). Het Finse OM eist tienduizenden euro's aan boetes en staat erop dat de tegen homoseksualiteit gerichte publicaties van de christendemocratische politica Päivi Räsänen en de geestelijke Juhana Pohjola worden gecensureerd.

Hooggerechtshof beslist over beroep

Zoals eerder op deze website viel te lezen, heeft het Gerechtshof in Helsinki op 14 november 2023 alle aanklachten tegen Räsänen en Pohjola verworpen, met de verklaring dat het "op basis van het bewijsmateriaal dat tijdens de hoofdzitting is ontvangen, geen reden heeft om de zaak in enig opzicht anders te beoordelen dan de arrondissementsrechtbank". Het Hooggerechtshof van Finland moet nu beslissen of het de zaak in hoogste instantie zal behandelen.

Päivi Räsanen vastbesloten door te zetten

"Na mijn volledige vrijspraak in twee rechtbanken, ben ik niet bang voor een hoorzitting voor het Hooggerechtshof”, reageert Päivi Räsänen. “Hoewel ik me er volledig van bewust ben dat elke rechtszaak risico's met zich meebrengt, zou een vrijspraak door het Hooggerechtshof een nog sterker positief precedent scheppen voor ieders recht op vrije meningsuiting en godsdienst. En als het Hof besluit om de vrijspraken van de lagere rechtbanken te vernietigen, ben ik bereid om de vrijheid van meningsuiting en godsdienst te verdedigen tot aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, indien nodig." 

Volg GIG op Telegram

Beschuldigd van ‘haatzaaien’

De voormalige minister van Binnenlandse Zaken van Finland werd beschuldigd van "haatzaaien" omdat ze in een tweet in 2019, tijdens een radiodebat in 2019 en in een kerkpamflet uit 2004 haar op het christelijke geloof gebaseerde standpunten over huwelijk en seksuele ethiek deelde. Bisschop Juhana Pohjola werd bijna twee decennia geleden aangeklaagd voor het publiceren van het pamflet van Räsänen voor zijn achterban. Hun zaak kreeg dit jaar wereldwijde media-aandacht, omdat mensenrechtenexperts hun bezorgdheid uitspraken over de bedreiging die deze zaak vormt voor de vrijheid van meningsuiting in Finland. 

‘Het proces is de straf geworden’

"Het is alarmerend dat de staat deze vervolging wil voortzetten ondanks een duidelijke en unanieme uitspraak van zowel de districtsrechtbank van Helsinki als het hof van beroep. Mensen jarenlang voor het gerecht slepen, hen onderwerpen aan urenlange politieverhoren en belastinggeld verspillen om de diepgewortelde overtuigingen van mensen te controleren, hoort niet thuis in een democratische samenleving. Zoals zo vaak het geval is in rechtszaken over 'haatzaaien', is het proces de straf geworden," zegt Paul Coleman, uitvoerend directeur van ADF International, die de juridische verdediging van Räsänen ondersteunt. Hij voegt eraan toe dat "de staat nu eenmaal over eindeloze middelen beschikt" om "een grootmoeder om haar geloof te vervolgen".

Protest tegen kerkelijke steun voor Pride

Het politieonderzoek tegen Räsänen begon in juni 2019. Als actief lid van de Finse lutherse Kerk had ze op Twitter/X de leiding van haar Kerk aangesproken en de officiële sponsoring van het LGBT-evenement 'Pride 2019' in twijfel getrokken, vergezeld van een afbeelding van Bijbelverzen uit het nieuwtestamentische boek Romeinen. Na deze tweet werd verder onderzoek ingesteld tegen Räsänen, dat helemaal terugging tot een kerkpamflet dat Räsänen bijna twintig jaar geleden geschreven had. Tijdens het proces tegen haar kritiseerde ze ook de genderideologie.

Bestel nu gratis: De waarheid over homoseksualiteit

In wezen staat Bijbel terecht

Gedurende een aantal maanden onderging Räsänen in totaal dertien uur aan politieverhoren over haar christelijke overtuigingen waarbij ze regelmatig door de politie werd gevraagd om haar begrip van de Bijbel uit te leggen. In april 2021 diende de Finse openbare aanklaagster drie aanklachten in tegen Räsänen wegens "opruiing tegen een minderheidsgroepering". Deze vallen onder de sectie "oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid" in het Finse wetboek van strafrecht. Räsänen en bisschop Pohjola stonden op 24 januari en 14 februari 2022 twee dagen terecht voor de rechtbank van Helsinki. De Bijbel stond centraal tijdens het proces, toen de aanklaagster de dag begon met het presenteren van Bijbelverzen die zij aanvocht.

Gerechtshof bevestigde eind 2023 vrijspraak

Op 30 maart 2022 sprak de districtsrechtbank van Helsinki hen unaniem vrij, verklarend dat "het niet aan de districtsrechtbank is om bijbelse concepten te interpreteren". De aanklaagster ging vervolgens in april 2022 in beroep tegen de "niet schuldig"-uitspraak. De zaak werd daarna behandeld door het Hof van Beroep in Helsinki op 31 aug-1 sep 2023. Op 14 november 2023 bevestigde het hof echter de vrijspraak.

--

Een principieel, niet een persoonlijk standpunt

Dit artikel heeft als doel het verdedigen van het huwelijk, het gezin en de moraal volgens de katholieke leer. Op geen enkele manier is het onze bedoeling personen te belasteren. Wij oefenen simpelweg onze vrijheid uit als kinderen van God (Rom. 8:21), zodat "iedere tong zou belijden tot glorie van God de Vader, dat Jezus Christus de Heer is." (Fil. 2:11).

Laatst bijgewerkt: 12 januari 2024 16:21

Doneer