Gleichschaltung: Hoe de Nederlandse overheid kerken en scholen onderwerpt aan het roze regime

Gleichschaltung: Hoe de Nederlandse overheid kerken en scholen onderwerpt aan het roze regime

THEMA'S:

In Nederland is er een scheiding tussen kerk en staat. Behalve als kerken een opvatting hebben over homoseksualiteit die de staat afkeurt. Dan is staatsinmenging gewenst om de ideologie van het roze regime op te leggen.

Meerdere overheidslagen

Wat er gebeurt als je een afwijkende mening hebt over (homo)seksualiteit, daar weet Wim de Kloe nu alles van. De schoolbestuurder van het Goudse Driestar College ondertekende de Nashville-verklaring en kreeg meerdere overheidslagen over zich heen. Eerst COC, dat 96% van zijn inkomsten uit subsidie haalt en daarmee feitelijk een overheidsorganisatie is. Daarna ook gemeenteraadsleden van coalitiepartijen in Gouda.

Subversief element

Toen kwam nog een hogere laag over De Kloe heen: het ministerie van Onderwijs. Ambtenaren hebben de schoolbestuurder opgezocht in zijn school. Zogezegd voor een ‘gesprek’ over een ‘veilig klimaat’ voor homoseksuele en transgenderleerlingen. Het zijn eufemistische woorden die niet verhullen dat De Kloe gewaarschuwd wordt. Hij is een subversief element dat vriendelijk doch dringend in het gareel van het roze regime gebracht moet worden.

Minister, stop het opdringen van seksualiteit op onze scholen!

Roze dwingelandij

De Kloe benadrukt tegenover Reformatorisch Dagblad dat hij als privépersoon zijn handtekening zette. De Nashville-verklaring die hij tekende bevatte geen geweldsoproep, maar verwoorde uiterst respectvol wat christenen al tweeduizend jaar vinden over seksualiteit. Dat De Kloe toch ambtenaren van het onderwijsministerie op zijn dak krijgt, toont hoe ver de roze dwingelandij van de Nederlandse staat gaat.

Propagandamachine

De ministeriële bemoeienis mag ons niet verbazen. Sinds Ingrid van Engelshoven (D66) aan het roer staat ontpopt het ministerie zich tot propagandamachine. Dat in de Emancipatienota van 2018 op elke pagina een regenboog staat, zegt al genoeg. Terughoudendheid is verdwenen; het ministerie ijvert actief voor een overtuiging die haaks staat op de christelijke overtuiging van burgers.

Provinciale Staten

Propagandaminister Van Engelshoven staat niet alleen. Heel het overheidsapparaat vormt zich om tot een roze propagandamachine. Dorpsgemeenten met meer koeien dan mensen, nemen op hun website afstand van de Nashville-verklaring. Provinciale Staten die zich moeten moeien met rotondes en sluizen, verklaren prompt dat ‘inclusie’ van ‘lhbt-personen’ hoog in hun vaandel staat.

Teken tegen de Week van de Lentekriebels

ChristenUnie doet mee

Wie denkt dat het roze kleuren van gemeentelijke en provinciale overheden een ding van GroenLinks en D66 is, komt bedrogen uit. VVD, CDA maar ook ChristenUnie: ze doen enthousiast mee. ChristenUnie Zuid-Holland wil bijvoorbeeld op provinciaal niveau (!) "echte maatregelen" om de "lhbti-emancipatie" te bevorderen.

Vrije Universiteit

Ook semipublieke organisaties worden ingeschakeld. Soms weinig enthousiast, maar veel keuze hebben ze niet: de staat betaalt, dus de staat bepaalt. Vaak echter wel enthousiast, zoals de Vrije Universiteit. Die predikte hel en verdoemenis toen VU-theoloog Piet de Vries het kerkelijk zwijgen over genderideologie vergeleek met het kerkelijk zwijgen over nazi-ideologie.

Rechter-plaatsvervanger

De dissidentenjacht van de Vrije Universiteit wordt kracht bijgezet door de Groningse hoogleraar Fokko Oldenhuis. Deze jurist breekt in Nederlands Dagblad een lans voor civielrechtelijke vervolging van de Nashville-ondertekenaars. Dat is de mening van een privépersoon, net als bij Wim de Kloe, zo zou je denken. Maar Oldenhuis is niet slechts een onderwijsman. Hij is rechter-plaatsvervanger en daarmee lid van de rechterlijke macht.

Stop de afbraak van artikel 23!

Goochelen met dubbele petten

Bovendien heeft hij een homoseksuele zoon. Als deze rechter in de media tips geeft over het vervolging van Shell-concurrenten terwijl zijn zoon voor Shell werkt, zou terecht geprotesteerd worden. Er is dan op zijn minst de schijn van belangenverstrengeling. Maar bij lhbt-zaken is alles geoorloofd, dus mag Oldenhuis goochelen met dubbele petten.

Gleichschaltung

Nederland lijdt Gleichschaltung: het gelijkschakelen van alle publieke en private verbanden, alle meningsuitingen en overtuigingen met de ideologie van het roze regime. Een nieuw, 'zacht' totalitarisme doemt op. Wie christelijk geloof belijden en een gewetensvol mens wil blijven, staat hier met rechte rug tegenop.

Laatst bijgewerkt: 24 november 2023 06:32

Doneer