De waarheid over homoseksualiteit

Wat zeggen de Schrift, de Kerk en de wetenschap?

Homoseksualiteit is een speerpunt van de Seksuele Revolutie. Het is de ultieme vorm van steriele seksualiteit, waarin voor kinderen geen plaats is. Evenmin voor eerbied voor Gods geboden. Vandaar de eindeloze lhbt-propaganda, met regenboogzebrapaden, Roze Vrijdagen en het ‘homohuwelijk’. Wie zich verzet, wordt gedemoniseerd.

Het boek De waarheid over homoseksualiteit bestrijdt de desinformatie van lhbt met de feiten. Vanuit de Heilige Schrift, de Kerkleer, de natuurwet en de wetenschap. Door eeuwige principes en actuele voorbeelden wordt glashelder wat homoseksualiteit nu echt is.

De homoseksuele lobby lijkt oppermachtig, maar is een huis op zand gebouwd. Door de feiten onder ogen te zien en ons uit te spreken, kunnen we ons met succes verweren tegen de desinformatie en gezamenlijk strijden voor een samenleving waarin opnieuw Gods huwelijk en het gezin centraal staan.

Ja, stuur mij gratis De waarheid over homoseksualiteit

Aanhef: *
Uw gegevens worden verwerkt door Stichting Civitas Christiana, zodat wij u in de toekomst op de hoogte kunnen houden van onze campagnes. U hebt te allen tijde het recht uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Civitas Christiana houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) stelt. Privacybeleid.