Zweden kapt met klakkeloze geslachtsverandering

Zweden kapt met klakkeloze geslachtsverandering

‘Geslachtsverandering’ maakt een scherpe daling door in Zweden. Ging het van 2008-2018 nog om een explosieve toename in aanvragen van 1500 procent, in 2019 zakte de belangstelling in als een plumpudding: opeens 65 procent minder aanmeldingen. En nog wel precies op het moment dat de Zweedse regering geslachtsverandering bij wet verregaand wilde liberaliseren. Te laat: de nieuwe wet haalde het niet. Het draagvlak was weg. Waarom?

Trans Train

Omdat in Zweden steeds meer twijfels aan de wijsheid van genderverandering zijn gaan leven. Daar is de uitzending in 2019 van een kritische documentaire mede debet aan. De driedelige documentaire die als Trans Train op YouTube (met Engelse ondertiteling) te zien is, laat zien hoe ingrijpend geslachtstransitie is en bovendien vaak onomkeerbaar: hetgeen bij de behandelden tot bittere spijt leidt. Zie hiervoor ook het eerdere bericht over René Jax op deze site.

Alleen psychiaters

Het Zweedse parlement heeft niet alleen de nieuwe transgenderwet verworpen, het heeft ook de Zweedse Nationale Raad voor Medische Ethiek opgedragen een onderzoek in te stellen. De richtlijnen voor genderbehandeling worden herzien. Het land wil geen geslachtsveranderende operaties onder 18 jaar meer toestaan. Alleen psychiaters mogen kinderen nog ter behandeling naar een genderkliniek verwijzen. Vergeleken met de voorafgaande jaren van klakkeloze aanvaarding van geslachtsverandering is dit een ware kentering.

Lees ook: Amerikaanse kinderartsen: 'geslachtsverandering' is onzinnig en schadelijk.

Aplomb

Dat medici zo lang, ondanks alle risico’s, jongeren die menen ‘in een verkeerd lichaam’ te zitten kritiekloos in behandeling bleven nemen, heeft veel te maken met het oprukken van de genderideologie. Deze leer proclameert met wetenschappelijk aplomb dat je biologische geslacht - dus of je man of vrouw bent – weinig of niets te maken heeft met de mate waarin je je man of vrouw voelt (je ‘gender’). Als je gender correspondeert met je biologisch geslacht, is dat vooral te danken aan dat je het zelf bent gaan geloven. De maatschappij en/of je opvoeding hebben je als het ware van je geslacht overtuigd.

Bagatelliseren

Vandaar dat transseksuelen voor genderideologen een soort paradepaardjes zijn. Zij lijken het levende bewijs van de juistheid van hun ideologie: het biologisch geslacht is een gegeven, maar of je daarmee instemt niet. Laat staan of je je er ook naar gedraagt. Genderideologen bagatelliseren dan ook zoveel mogelijk het psychiatrische karakter van de aandoening. Geslachtsverandering als zodanig moedigen ze juist aan. Want dan zou je pas aan je diepste zelf toe, je ‘ware ik’, je ‘gender’, je ‘ware’ geslacht. (Waarom je denkbeeldige geslacht meer waar zou zijn dan het aantoonbaar biologische, vertellen ze er nooit bij.)

Minister, stop het opdringen van seksualiteit op onze scholen!

Genderdysforie

In feite is genderideologie een diabolische ontkenning van de Scheppingsorde. Altijd goed eraan te herinneren dat het Griekse werkwoord waar ‘diabolisch’ vandaan komt, letterlijk ‘omvergooien’ betekent. En omvergooien lijkt datgene te zijn waar de genderideologie op uit is. Niet alleen het omvergooien van de twee, welomschreven geslachten van de Scheppingsorde, maar ook het door elkaar gooien van bijkomende psychische afwijkingen door die allemaal in ‘genderdysforia’ – zoals geslachtsverwarring officieel heet - kort te sluiten.

Fuik

Onderzoek wijst namelijk uit dat genderdysforie gewoonlijk ingebed ligt in andere psychologische problemen, zoals depressie (29 procent), angststoornissen (32 procent), ADHD (19 procent) en autisme (15 procent). Die raak je met een transitie niet kwijt. Toch spelen artsen en behandelaars – al dan niet onder bewuste invloed van de ideologie – het genderspel kritiekloos mee. “Het is van groot belang [de genderkeuze] te bevestigen”, zegt een van hen in Trans Trans, “en er vooral niet over te discussiëren”. Voor wie deze medische fuik eenmaal inzwemt, is er echter geen weg meer terug. Weliswaar kun je nog spijtoptant of ‘detransitioner’ worden, maar verwijderde genitaliën ben je definitief kwijt.

Onzeker gemaakt

Het ideologisch misbruiken van seksuele probleemgevallen heeft de genderideologie geen windeieren gelegd. Door het werven voor het transgenderisme zijn veel mensen – vooral jonge mensen of zelfs kinderen - met uiteenlopende psychische problematieken en seksuele moeilijkheden onzeker geworden over hun geslacht. Als je wijsgemaakt bent dat er echt zoiets bestaat als ‘in het verkeerde lichaam geboren’ zijn, zul je des te sneller geneigd zijn je persoonlijke problemen daarmee te verbinden.

Lees ook: Transgenderideologie en de macht van sociale media.

‘Ergste medische schandaal’

In Zweden lijkt zich nu echter een ommekeer voltrokken te hebben. Wetenschappers daar spreken zich nu kritisch uit over het genderbeleid in hun land. Kinder- en jeugdpsychiater Christopher Gillberg heeft genderbehandeling met hormonen en medische ingrepen bij kinderen aangeklaagd als een “groot experiment”, dat wel eens ’s lands “ergste medische schandaal” zou kunnen worden. Deel III van Transtrain laat de bekendste ‘transvrouw’ van Zweden, Aleksa Lundberg, aan het woord. Zij zegt dat ze “de ingreep misschien niet had gedaan” als ze nu voor de beslissing stond. En zij benadrukt: “Mensen verdienen een complexer verhaal dan het simpele publieke relaas dat de media over gendertransitie promoten.”

Gezin in Gevaar zet zich met 0 euro subsidie 100% in voor de verdediging van kind en gezin. Help mee met een gift!

Laatst bijgewerkt: 28 november 2023 09:32

Doneer