Lhbt- en transactivisten voelen dat stemming tegen hen omslaat

Met een suggestieve kop wordt beeld geschapen alsof tegenstanders van lhtb-propaganda gewelddadig zouden zijn. (Screenshot De Groene Amsterdammer)

Lhbt- en transactivisten voelen dat stemming tegen hen omslaat

Het publiek neemt steeds minder genoegen met de manier waarop lhbt- en transgenderactiegroepen eenzijdig beslag leggen op de openbare ruimte, media en meningsvorming. Dit verheugende feit blijkt uit een journalistiek onderzoek van De Groene Amsterdammer naar uitingen op sociale media.

Subsidieschuivers

Het onderzoek van De Groene Amsterdammer is tot stand gekomen vanuit een eenzijdige identificatie met lhbt- en transgenderbelangen. Zeker niet met het algemeen belang. Ondanks deze duidelijk niet-objectieve en partijdige insteek – of juist daarom – is het gesubsidieerd door het Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten en het Lira Fonds. Deze beide fondsen zijn grotendeels doorschuivers van OCW-subsidies, dus van belastinggeld, waarvan De Groene Amsterdammer mooi meeprofiteert: goedkope kopij.

Overheidspropaganda uit belastinggeld

Het “journalistieke onderzoek” naar de “toenemende lhbti-haat” is als productie een staaltje van wat de Duitse onderzoekers Precht en Welzer gehekeld hebben in Die Vierte Gewalt (‘De vierde macht’, d.i. de media). Deze bestseller heeft de veelzeggende ondertitel: ‘Hoe een meerderheidsopvatting gemaakt wordt, ook als die het niet is’. Welbeschouwd is het artikel in het ‘linkse’ weekblad De Groene Amsterdammer overheidspropaganda uit belastinggeld: het is erop gericht dissidente burgers verdacht te maken, die in het heersende opinieklimaat alleen via sociale media nog verzet kunnen aantekenen.

Teken tegen de Week van de Lentekriebels

Suggestieve kop

Hoe doe je dat, verdacht maken? Om te beginnen door te suggereren dat het verzet intrinsiek gewelddadig zou zijn door boven het artikel een suggestieve kop ‘Het wordt tijd voor geweld tegen die lui’ te plaatsen. Dit zou genaamd de mentaliteit zijn van mensen die zich tegen lhbt-propaganda keren. Dit terwijl het geweld maar al te vaak juist uit de hoek van lhbt en lhbt-sympathisanten komt, zoals Antifa. Men zie hiervoor de video’s van de straatcampagnes van Gezin en Gevaar en Civitas Christiana.

‘Haat’

Een beproefde manier om dissidentie te framen is die weg te zetten als ‘haat’ (hondenfluitje voor fascisme, nazisme, rechtsextremisme enzovoort). Daarom, aldus de journalistieke ‘onderzoekers’, hebben zij een algoritme ontwikkeld dat berichten op sociale media niet alleen zou ‘herkennen’ als ‘haat’ jegens lhbt, maar ook waar die vandaan komt. Op die manier zouden meer dan tien miljoen berichten zijn onderzocht die in de afgelopen tien jaren online zijn gegaan.

‘Homo- en transfobie groeien razendsnel’

De uitslag is buitengewoon veelzeggend. In de bewoordingen van het artikel groeien “homo- en transfobie razendsnel”. Daarmee wordt bedoeld dat burgers de overvoering met homoseksuele propaganda niet meer pikken. “Bevatte in 2020 op YouTube nog tien procent van de reacties over dit onderwerp uitingen van intolerantie of haat, inmiddels is dat meer dan dertig procent. Op Telegram, Twitter en Instagram zien we een verdubbeling in het percentage sinds 2020.” “Het afgelopen jaar steeg over de gehele linie het anti-transgeluid met 67 procent.”

Bestel nu gratis: De waarheid over homoseksualiteit

Fuik van ‘Dutch protocol’ ingezwommen

De onderzoekers vinden een “anti-transgeluid” blijkbaar ongewenst? Wat hun betreft lijkt het afgelopen met de vrijheid van meningsuiting: dit terwijl kwetsbare kinderen en jongeren in steeds groteren getale ten prooi vallen aan gewetenloze ‘transitie-ideologen en -artsen, die hen niet zelden levenslang en onomkeerbaar verminken. Kinderen die tot hun schade de fuik van het ‘Dutch protocol’ zijn ingezwommen om daar nooit meer uit te komen. Spelen de drag queens met hun ‘verteluurtjes’ in idiote uitdossing daar geen bijzonder sinistere rol in? Zijn zij niet de kinderlokkers van het transgenderisme?

Uitingen van frustratie

De onderzoekers verzuimen kortom onderscheid te maken tussen gefundeerde kritiek tegen de golven indoctrinerende propaganda die burgers van staatswege, dus van hun eigen belastinggeld over hun hoofden en die van hun kinderen uitgestort krijgen enerzijds, en echte haatuitingen of bedreigingen anderzijds. Die laatsten zullen bovendien vaak eerder te verklaren zijn als uitingen van frustratie door zich machteloos voelende burgers, dan als echte bedreiging of intimidatie, die waar ze zich voordoen uiteraard veroordelenswaardig zijn.

Seksuele propaganda helemaal beu

Wie het artikel in De Groene Amsterdammer leest, is niet onthutst over de ‘homo- en transfobie’ die het probeert aan te praten, maar juist verheugd dat er onder Nederlanders blijkbaar een beweging op gang komt die de seksueel-revolutionaire propaganda helemaal beu is. Gezin in Gevaar moet wel toegevent: wij zijn daar niet geheel onschuldig aan. Ook al worden we – opvallend - niet genoemd, we bedanken De Groene Amsterdammer voor het impliciete compliment.

--

Een principieel, niet een persoonlijk standpunt

Dit artikel heeft als doel het verdedigen van het huwelijk, het gezin en de moraal volgens de katholieke leer. Op geen enkele manier is het onze bedoeling personen te belasteren. Wij oefenen simpelweg onze vrijheid uit als kinderen van God (Rom. 8:21), zodat "iedere tong zou belijden tot glorie van God de Vader, dat Jezus Christus de Heer is." (Fil. 2:11).

Laatst bijgewerkt: 18 september 2023 11:48

Doneer