Overheid dringt ‘seksuele diversiteit’ op: christelijke scholen krijgen nu ‘intensieve controles’

Overheid dringt ‘seksuele diversiteit’ op: christelijke scholen krijgen nu ‘intensieve controles’

THEMA'S:

De Nederlandse overheid dringt steeds meer aan op homo- en gender-ideologie in het onderwijs. Reformatorische scholen krijgen “intensieve controlebezoeken”, schrijft oud-hoofdredacteur C.S.L. Janse in Reformatorisch Dagblad. Vooral “gevoelige vakken” als burgerschap worden onder de loep genomen. Het doel: acceptatie van 'seksuele diversiteit', een eufemisme voor seksuele perversie.

Burgerschap

De invulling van burgerschap is open, conform de godsdienstvrijheid die er in Nederland (nog) is. Te open, vindt onderwijsminister Arie Slob. Daarom komt hij met een wetsvoorstel, dat “kennis en respect voor de basiswaarden van de democratische rechtsstaat” tot opdracht van het vak burgerschap maakt. Maar onder “democratische rechtsstaat” verstaat men tegenwoordig voornamelijk de mensenrechten, die dan weer uiterst liberaal ingevuld worden. “Abortus en het homohuwelijk behoren dan ook al gauw tot de rechten van de mens”, aldus C.S.L. Janse.

Bescherm onze kinderen tegen porno. Teken voor een Nationaal Actieplan tegen Pornografie

Seksueel-revolutionaire newspeak

Deze tendens is ook zichtbaar bij Curriculum.nu, een initiatief dat op last van het ministerie van Onderwijs het gehele onderwijscurriculum herziet. Daar wordt bij burgerschap een belangrijke rol toebedeeld aan “seksuele diversiteit”, seksueel-revolutionaire newspeak voor de promotie van allerlei perversies, sommige zo ranzig dat geen normaal mens zijn kinderen eraan wil laten blootstellen. Maar de ouders wordt uiteraard niets gevraagd.

Lees ook: De staat gebiedt: scholen moeten ‘seksuele diversiteit’ onderwijzen

Slob stuurt onderwijsinspectie op scholen af

In december 2019 meldde Slob aan de Tweede Kamer dat hij de Onderwijsinspectie heeft afgestuurd op scholen die onvoldoende ‘seksuele diversiteit’ leren. Deze controles zijn niet nieuw. De laatste jaren dringt de overheid steeds meer aan op doorvoering van lhbt- en gender-ideologie op scholen. Vooral de scholen die daar door godsdienstige overtuiging anders over denken.

Strijd mee! Voor de toekomst van uw kinderen

Nashville-ondertekenaar krijgt overheid over zich heen

Bij de overheidsbezoeken worden ad hominems niet geschuwd. Toen Wim de Kloe, bestuurder van het Driestar College, in 2019 als privépersoon de Nashville-verklaring tekende, kreeg hij ambtenaren van het ministerie van Onderwijs op zijn kantoor. Of zijn school wel ‘veilig’ was voor transgenders en homo’s. Het zal De Kloe allerminst een ‘veilig’ gevoel gegeven hebben. Gelukkig hield de Driestar-bestuurder zijn rug recht. Maar we weten nu al wat het ministerie van Onderwijs bij de volgende inspectieronde bij de Driestar noteert onder de kop “seksuele diversiteit”…

Lees ook: Wim de Kloe ondertekende de Nashville-verklaring – en kreeg daardoor ambtenaren op zijn dak.

Laatst bijgewerkt: 24 november 2023 07:13

Doneer